Kurs User Requirements, specification and documentation

User requirement(s) document (URD) koristi se u softverskom inženjerstvu da prikupi sve informacije koje korisnik traži i navede mu sve opcije koje softver može da uradi. Bez dokumenta o korisničkim zahtevima (user requirement document) programer ne bi mogao da tvrdi da je proizvod spreman ako ne ispunjava neke od predmeta URD-a, dok kupac ne bi mogao da zahteva funkcije koje nisu u URD-u, tako da je ovo bitan segment ugovornog sporazuma.

URD se može korstiti za planiranje troškova, rasporeda prekretnica, ispitivanja itd., tako da eksplicitna priroda URD-a omogućava kupcima da ga pokažu različitim zainteresovanim stranama kako bi bili sigurni da su opisane sve potrebne karakteristike. Kako bi URD bio uspešno formiran, neophodno je da se utvrdi šta je tačno tehnički i ekonomski izvodljivo. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa User Requirements, specification and documentation

Kurs detaljno obrađuje proces kreiranja specifikacije i dokumentovanja projekta. Objašnjava se analiza korisničkih zahteva, kakve sve pristupe treba primeniti prilikom inicijalnih razgovora sa klijentima, koji su elementi u razgovoru sa klijentom bitniji, a koji manje bitni, na šta treba obratiti pažnju prilikom izlaganja zahteva i kako iz razgovora izvući esencijalne elemente za specifikaciju projekta. Takođe su objašnjene i razlike između funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije i njihov značaj za dalji razvoj. Predstavljena je studija izvodljivosti u kontekstu računarskog programa i njena analogija sa studijama izvodljivosti u drugim delatnostima.

U nastavku, akcenat je na različitim metodologijama postavke projekta. Opisuju se razlike i sličnosti, kao i mane i prednosti između tehnike vodopada, agilne tehnike i scrum-a. Na primerima ćete naučiti: 

  • koje su faze u ovim proizvodnim tehnikama i kada se konkretno primenjuju;
  • kada analiziramo zahteve;
  • kada dizajniramo, proizvodimo, testiramo i isporučujemo proizvod;
  • na koji način se tretira osoblje i sam proizvod u ovim fazama;
  • koje su različite varijante objavljivanja i isporuke proizvoda.

Nakon odslušanog kursa i savladanog gradiva umećete da analizirate zahtev klijenta i na osnovu njega formirate plan izrade softverskog proizvoda u svim njegovim fazama. Znaćete razlike između metodologija upravljanja projektom i umećete da objasnite i implementire tehnike vodopada ili agilne tehnike na budućem ili aktuelnom projektu. 

Nakon odslušanog kursa moći ćete da napravite različite specifikacije bazirane na zahtevima klijenta, kao i da uočite konkretnu razliku između funkcionalnih i nefunkcionalnih elemenata. Razumećete njihovu važnost za projekat i bićete osposobljeni da izvršite implementaciju specifikacije kroz konkretne zadatke.

Upoznaćete se sa različitim oblicima integracije proizvoda i njegove isporuke, kao i sa pojmovima neprekidne implementacije i dostave. 

Na kraju kursa moći ćete samostalno da dizajnirate softverski proizvod koristeći programske alate. Znaćete da napravite plan implementacije i testiranja i bićete u stanju da objasnite različite vrste testiranja u skladu sa infrastrukturom i tipom projekta, ali i da izvršite isporuku i isplanirate održavanje projekta.

Kurs User Requirements, specification and documentation

Plan i program predavanja

1. Osnove razvoja softvera

2. Sakupljanje zahteva  

3. Klasifikacija zahteva

4. Studija izvodljivosti

5. Specifikacija

6. Planiranje projekta

7. Tehnike upravljanja projektom (waterfall, agile, scrum)

8. Neprekidna integracija i isporuka (CI/CD)

Kurs User Requirements, specification and documentation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se