Kurs Quality Control and Testing

Kompleksni softverski sistemi zahtevaju detaljnu i sveobuhvatnu proveru, što podrazumeva ozbiljne analitičke i tehničke veštine učesnika u ovom procesu. Upravo zbog toga kontrola kvaliteta predstavlja bitan deo u sistemu celokupnog testiranja, jer ima cilj da identifikuje sve nedostatke i poboljša kvalitet.

Da bi celokupan softverski proizvod bio na zavidnom nivou, neophodno je da svaki deo izrade softvera bude testiran – od dizajna do konačnog proizvoda.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program.

Opis i cilj kursa Quality Control and Testing

U ovom kursu fokus je na kontroli kvaliteta, odnosno testiranju aplikacije ili njenih delova, nakon što su ti delovi već kreirani. Objašnjava se na koji način je najbolje kreirati test planove i pristupiti testiranju nekog proizvoda. Posebna pažnja se poklanja testiranju veb-aplikacija, naročito njihovog interfejsa. Interfejs se testira ručno, a zatim i uz pomoć popularnog alata Selenium. Ovaj alat je neizbežan u svakodnevnom radu tima za kontrolu kvaliteta, zbog čega mu je posvećena posebna pažnja i u ovom kursu.

Test kompatibilnosti, kao takođe važna stavka u procesu testiranja aplikacije, proučava se tokom ovog kursa. Istražuju se problemi u kombinovanju različitih tehnologija izvršavanih na različitim platformama i predstavljaju načini na koje se oni mogu identifikovati i prevazići.

Osim interfejsa i kompatibilnosti, proučavaju se i drugi elementi bitni za izgled i funkcionalnosti konačnog proizvoda, poput testiranja puzdanosti i bezbednosti.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za obavljanje posla kontrolora kvaliteta informacionog sistema ili njegovih delova. Nakon usvajanja gradiva bićete u stanju da napravite detaljan plan testiranja sistema i prezentuje ga timu. Moći ćete da definiše ciljne test slučajeve i da se odlučite za tehnologije kojima će testovi biti implementirani.

Detaljno ćete se upoznati sa infrastrukturom veb-aplikacije, kao i sa popularnom platformom za testiranje veb-interfejsa – Seleniumom. Kroz ovu platformu i neki od programskih jezika on može automatizovati i ubrzati testove. 

Tokom kursa naučićete da identifikujete ključne elemente aplikacije i obavljate proveru njihove kompatibilnosti na različitim platformama, poput različitih uređaja, operativnih sistema, veb-pregledača i slično. Pored toga, različitim testiranjima možete ustanoviti da li je aplikacija dovoljno pouzdana, može li podneti različite varijante nepravilnog korišćenja i da li je dovoljno bezbedna.

Osposobićete se da samostalno kreirate izveštaj o izvršenom testiranju i da ga prezentujete članovima tima.

Kurs Quality Control and Testing

Plan i program predavanja

1. Test planovi

2. Testiranje veb-interfejsa (Selenium)

3. Testiranje kompatibilnosti

4. Testiranje pouzdanosti

5. Test izveštaji

6. Testitranje bezbednosti

Quality Control and Testing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se