Kurs Quality Control and Testing

Kompleksni softverski sistemi zahtevaju detaljnu i sveobuhvatnu proveru, što podrazumeva ozbiljne analitičke i tehničke veštine učesnika u ovom procesu. Upravo zbog toga kontola kvaliteta predstavlja bitan deo u sistemu celokupnog testiranja jer za cilj ima da identifikuje sve nedostatke i poboljša kvalitet.

Da bi celokupan softverski proizvod bio na zavidnom nivou neophodno je da svaki deo izrade softvera bude testiran - počevši od dizajna, pa konačnog proizvoda.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Testing and QA Program New.

Opis i cilj kursa Quality Control and Testing

U ovom kursu fokus je na kontroli kvaliteta. Odnosno, testiranju aplikacije ili njenih delova, nakon što su njeni ti delovi već kreirani. Objašnjava se na koji način je najbolje kreirati test planove i na najbolji način pristupiti testiranju nekog proizvoda. Posebna pažnja se poklanja testiranju web aplikacija. Naročito njihovog interfejsa. Interfejs se testira ručno, a zatim i uz pomoć popularnog alata Selenium. Ovaj alat je neizbežan u svakoednevnom radu tima za kontrolu kvaliteta, zbog čega mu je, i na ovom kursu, posvećena posebna pažnja.

Test kompatibilnosti, kao takođe važna stavka u procesu testiranja aplikacije, proučava se tokom ovog kursa. Istražuju se problemi u kombinovanju različitih tehnologija izvršavanih na različitim platformama, predstavljaju načini na koji se oni mogu identifikovati i prevazići. Osim interfejsa i kompatibilnosti, tokom kursa se proučavaju i drugi elementi bitni za izgled i funkcionalnosti konačnog proizvoda. Poput testiranja puzdanosti i bezbednosti. 

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za obavljanje posla kontrolora kvaliteta informacionog sistema ili njegovih delova. Nakon usvajanja gradiva, polaznik će biti u stanju da napravi detaljan plan testiranja sistema i prezentuje ga timu. Moći će da definiše ciljne test slučajeve i da se odluči za tehnologije kojima će testovi biti implementirani. Polaznik će detaljno biti upoznat sa infrastrukturom web aplikacije, kao  i sa popularnom platformom za testiranje web interfejsa - Selenium-om. Kroz ovu platformu i neki od programskih jezika, on može automatizovati i ubrzati testove. 

Nakon završenog kursa bićete u stanju da identifikujete ključne elemente aplikacije i obavite proveru njihove kompatibilnosti na različitim platformama. Poput različitih uređaja, operativnih sistema, web pregledača i slično. Pored toga, možete različitim testiranjima ustanoviti da li je aplikacija dovoljno pouzdana. Može li podneti različite varijante nepravilnog korišćenja i da li je dovoljno bezbedna.

Polaznik ume samostalno da kreira izveštaj o izvršenom testiranju i da ga prezentuje članovima tima.

Kurs Quality Control and Testing

Plan i program predavanja

1. Test planovi

2. Testiranje web interfejsa (Selenium)

3. Testiranje kompatibilnosti

4. Testiranje pouzdanosti

5. Test izveštaji

6. Testitranje bezbednosti

Quality Control and Testing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde