Kurs Software Engineering Management

Menadžment softverskog inženjerstva može se definisati kao primena menadžmentskih aktivnosti planiranja, koordinacije, merenja, nadgledanja, kontrole i izveštavanja kako bi se obezbedili svi uslovi da se razvoj i održavanje softvera izvodi sistematično, disciplinovano i kvantifabilno. Drugim rečima, može se reći da je oblast menadžmenta softverskog inženjerstva fokusirana na upravljanje i vrednovanje softverskog inženjerstva.  

Na prvi pogled deluje da se upravljanje softverskim inženjerstvom može izvršavati na isti način kao i za bilo koju drugu kompleksnu oblast. Međutim, za razliku od drugih disciplina, postoje mnogobrojne specifičnosti svojstvene upravljanju proizvodnjom softvera.

Kada je reč o softverskom inženjerstvu, važno je istaći da se aktivnosti menadžera obavljaju na tri nivoa: organizacioni i infrastrukturni menadžement, projektni menadžment, planiranje i kontrola programa merenja.  

Softversko inženjerstvo neminovno inkorporira aspekte kreativnosti i discipline i zbog toga je angažovanje u ovoj oblasti odlično plaćeno. Održavanje balansa između dve pomenute suprotonosti, kao i visok stepen noviteta i kompleksnosti softvera, često od stručanjaka za ovu oblast zahtevaju odličan nivo znanja. Do neophodne stručnosti možete stići upravo kroz razne kurseve u okviru školovanja na programu predviđenom za buduće softverske inženjere na ITAcademy. S druge strane, nakon uspešnog završetka ovog kursa bićete specijalizovani da prepoznate važnosti pažljivog planiranja i pripreme softverskog projekta, kao i značaja vrednovanja i analize.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Opis i cilj kursa Software Engineering Management

Tokom ovog Software Engineering Management kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa aktivnostima menadžmenta softverske proizvodnje.  

Na ovom kursu obrađivaće se aktivnosti planiranja, realizacije softverskog projekta, koordinacije, merenja, nadgledanja, kontrole i izveštavanja, sa posebnim osvrtom na specifičnosti HR menadžmenta u uslovima softverske proizvodnje.  

Za pohađanje ovog kursa nisu vam potrebna bilo kakva predznanja koja prethodno nećete steći kroz druge kurseve u okviru programa školovanja ITAcademy za bubuće softverske inženjere.  

Celokupno gradivo kursa raspoređeno je u nekoliko nastavnih jedinica u okviru modula koji nosi naziv Menadžment softverskog inženjerstva. Na početku vas očekuju lekcije koje će vas uvesti u pomenuti modul i upoznati vas sa menadžmentom softverskog inženjerstva i predstaviti vam specifičnosti upravljanja softverskom proizvodnjom. Zatim slede predavanja na kojima ćete slušati o planiranju softverskog projekta i izabranog procesa, utvrđivanju isporuka, kao i o proceni troškova i raspodeli resursa. Nakon toga očekuje vas deo kursa koji će biti fokusiran na pregled i evaluaciju softverskog projekta, tačnije predstavljanje tehnika za utvrđivanje ispunjenja zahteva i zaključivanja projekta. 

Kako se kurs bude bližio kraju, pred vama će biti sve važniji i kompleksniji nastavni materijal. Među takvim sadržajem je i gradivo iz naredne tematske celine, koja će se baviti upravljanjem i planiranjem u softverskom inženjerstvu. U ovom delu saznaćete koje su to koristi dobrog planiranja i kako se vrši planiranje razvojnog projekta softvera. 

Poslednja lekcija na ovom kursu staviće akcenat na učesnike u softverskom projektu i procenu troškova. To znači da ćete radi preciznog određivanja rokova za projekat i procene potrebnog rada i troškova naučiti da određujete broj ljudi koji će raditi na projektu, njihov raspored i specijalnosti. 

Cilj kursa je da se nakon uspešno odslušanih predavanja pripremite za prepoznavanje važnosti samog planiranja i pripreme softverskog projekta, ali i značaja i vrednovanja analize projekta.

Kurs Software Engineering Management

Plan i program predavanja:

1. Menadžment softverskog inženjerstva

  • Uvod u menadžment softverskog inženjerstva. Upoznavanje polaznika sa specifičnostima upravljanja softverskom proizvodnjom, kao i sa celokupnom oblasti menadžmenta softverskog inženjerstva. 
  • Planiranje i realizacija softverskog projekta. Na koji način se vrši utvrđivanje isporuka, procena troškova i raspodela resursa.  
  • Pregled i evaluacija softverskog projekta. Predstavljanje tehnika zaključivanja projekta i merenja softverskog inženjerstva. 
  • Upravljanje i planiranje u softverskom inženjerstvu. Kako se upravlja ljudskim resursima u softverskom inženjerstvu i kakve su korsti dobrog planiranja?
  • Učesnici na softverskom projektu i procena troškova. Ova nastavna jedinica omogućiće vam da saznate koje korake je potrebno preduzeti radi preciznog određivanja rokova za projekat i procene potrebnog rada i troškova.

Polaznici kursa Software Engineering Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se