Kurs Objektno - relaciono mapiranje - Hibernate

Java je programski jezik koji ima najširu primenu u svetu informacionih tehnologija zbog čega se i smatra najtraženijim na tržištu već godinama u nazad. Stručnjaci koji poseduju znanja za bar jednu od brojnih mogućnosti koje nudi Java vrlo brzo dolaze do odlično plaćenog posla, a ovaj kurs pružva vam priliku da proširite svoje veštine i da u svoj CV dodate još važnih tehnika za rad u pomenutom programskom jeziku.

Polaznici ovog kursa imaće mogućnost da saznaju sve o problemima čuvanja podataka kroz upotrebu programskog jezika Java i upoznaju se sa najrazličitijim tipovima skladišta. Činjenica je da postoje brojni načini da jedna aplikacija sačuva određene podatke, a da pritom to nije čuvanje u radnoj memoriji, ali ovaj kurs baviće se isključivo korišćenjem relacionih baza podataka u pomenute svrhe.

Nakon uspešno završenog kursa polaznici će se osposobiti za upotrebu Hibernate ORM Framework-a i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Osim toga, stečena znanja omogućiće vam da radite na razvoju profesionalnih skalabilnih aplikacija po uzoru na savremene softverske arhitekture.

S obzirom da je ovaj kurs deo plana i programa koji pohađaju budući Java programeri, podrazumeva se da će polaznici imati određeno predznanje sa kojima će im dalje usavršavanje biti znatno olakšano. Praktične veštine sa ovog, ali i sa svih ostalih kurseva na pomenutom programu kvalifikovaće vas kao Java programera koji vlada svim potrebnim znanjaima i spreman je da obavlja brojna kompleksna zaduženja u najzastupljenijem programskom jeziku.

Opis i cilj kursa Objektno - relaciono mapiranje - Hibernate

Ovaj kurs baviće se problemima perzistencije, ali i objektno-relacionog mapiranja u programskom jeziku Java. Polaznicima kursa će tokom predavanja biti predstavljene osnove objektnog modela, relacionog modela, kao i problem nekompatibilnosti koji se javljaju između njih. Poseban fokus kursa biće na Hibernate alatu za objektno-relaciono mapiranje koji spada među najpopularnije alate ove vrste.

Da biste pohađali ovaj kurs bez ikakvih poteškoća neophodno je da prethodno uspešno završite kurseve Core Java Programming, Advanced Java Programming i Java XML and Web Services.

Brojna korisna znanja i praktične veštine koje vam nudi ovaj kurs usvajaćete kroz 4 tematske celine koje su osmišljene tako da vam celokupan proces učenja bude što jednostavniji. Na početku očekuje vas modul posvećen perzistenciji tokom koga će vas predavači uvesti u pomenuti pojam i pružiti vam potrebna znanja o NoSQL-u i relacionim bazama podataka. Zatim sledi deo kursa koji će se baviti objektno-relacionim mapiranjem i pripremanju polaznika za korišćenje ORM alata.

Nakon toga, naučićete šta je JPA - specifikacija koja definiše pravila po kojima se izvodi perzistencija objekata. Tokom ovih predavanja saznaćete i šta je entitet i kako se definiše, a uz to ćete se upoznati i sa tehnikama potrebnim za njegovo rukovanje. Poslednji modul akcenat će staviti na sticanje znanja koja se tiču Open Source alata za objektno - relaciono mapiranje u programskom jeziku Java, odnosno Hibernate.

Za vreme tih predavanja upoznaćete se sa konfiguracijom i objektnom arhitekturom pomenutog alata. Takođe ćete naučiti i sve što je neophodno o mapiranju tačnije obeležavanju podataka, tako da oni mogu biti prepoznati i upotrebljeni na pravi način. Stečena znanja moći ćete da iskoristite za mapiranje relacija kroz korišćenje XML-a ili anotacija. Pored toga, ovaj deo kursa približiće vam i pojmove kao što su CRUD, Hibernate Query Language i Lazy Loading.

Osnovni cilj kursa je da se svi polaznici osposobe za korišćenje različitih vidova perzistencije sa posebnim akcentom na upotrebu Hibernate ORM Frameworka i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Osim toga, pohađanjem ovog kursa imaćete mogućnost da se osposobite za razvoj profesionalnih skalabilnih aplikacija po uzoru na savremene softverske arhitekture.

Kurs Objektno-relaciono mapiranje-Hibernate

Plan i program predavanja

1. Perzistencija

 • Upoznavanje sa pojmom perzistencije 
 • Šta je pojam NoSQL (Not Only SQL) i gde se primenjuje? 
 • Upoznavanje sa relacionim bazama podataka

2. Objektno-relaciono mapiranje

 • Uvod u objektno-relaciono mapiranje 
 • Šta su i kako se koriste ORM alati?

3. JPA - Java Persistence API

 • Uvod u JPA specifikacije i njihovu primenu 
 • Kreiranje Entity Managera i rukovanje entitetima

4. Hibernate

 • Uvod u Hibernate 
 • Konfigurisanje i objektna arhitektura 
 • Šta je mapiranje i na koji način se izvršava?
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom CRUD odnosno njegovim operacijama
 • Mapiranje relacija korišćenjem XML-a 
 • Mapiranje relacija korišćenjem anotacija 
 • Koje su karakteristike Hibernate Query Language? 
 • Šta je Lazy Loading i na koji način se koristi?

Polaznici kursa Objektno - relaciono mapiranje - Hibernate

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Java Development Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde