JavaScript Application Development kurs

Za kreiranje klijentskog dela web aplikacije neophodno je poznavanje različitih tehnologija i oblasti. Ispunjavanjem ovog preduslova, posao frontend web developera ne mora biti težak. 

Zbog toga JavaScript Application Development kurs zahteva solidno poznavanje JavaScripta i više se fokusira na proizvod koji se pomoću njega može napraviti nego na fundamentalne koncepte jezika. Na početku kursa se ipak podsećamo najvažnijih jezičkih i tehnoloških pravila, bez kojih je njegovo praćenje nemoguće.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Frontend JavaScript Program.

Opis i cilj kursa JavaScript Application Development

Kurs JavaScript Application Development bavi se razvojem web aplikacija čiji se najveći deo aplikativne logike realizuje na klijentu i izvršava posredstvom programskog jezika JavaScript. Za vreme trajanja kursa polaznici imaju prilike da se upoznaju sa najrelevantnijim pristupima za kreiranje takvih aplikacija, počevši od onih koji podrazumevaju korišćenje Vanilla JavaScripta, pa sve do pristupa koji se zasnivaju na korišćenju danas najpopularnijih biblioteka i softverskih okvira koji su namenjeni frontend razvoju.

Prvi deo kursa JavaScript Application Development posvećen je pojmu JavaScript aplikacija, ali i upoznavanju različitih tipova web aplikacija kod kojih se znatan deo logike realizuje korišćenjem jezika JavaScript. Tako polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pojmovima poput jednostraničnih, izomorfnih ili progresivnih web aplikacija i da nauče koju ulogu JavaScript ima u njihovom kreiranju. Nakon teoretske osnove, u kursu JavaScript Application Development prikazuje se kompletan proces kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije, uz korišćenje čistog JavaScript jezika. Na taj način polaznici imaju priliku da sagledaju svu kompleksnost procesa izgradnje jedne realne JavaScript aplikacije korišćenjem Vanilla JavaScripta.

Uvodno izlaganje sadrži i priču o izvršnom okruženju Node.js, koje omogućava izvršavanje JavaScript koda izvan web pregledača. Ipak, iako primarno namenjeno kreiranju pozadinske logike, izvršno okruženje Node.js je nezaobilazan alat i unutar arsenala svakog frontend programera. U kombinaciji sa npm menadžerom paketa, Node.js se intenzivno koristi prilikom frontend razvoja, pogotovu ukoliko takav razvoj podrazumeva korišćenje nekih modernih biblioteka ili softverskih okvira.

Nakon uvodnog izlaganja, u kursu JavaScript Application Development obrađuju se danas najpopularnije biblioteke i softverski okviri namenjeni frontend razvoju. Priča započinje, za početnike, najjednostavnijom takvom bibliotekom, koja se naziva Vue. Upoznavanjem Vuea polaznici imaju prilike da vide koliko korišćenje jedne biblioteke može da ubrza razvoj JavaScript aplikacija. Nakon Vue biblioteke, u kursu JavaScript Application Development se postepeno uvode kompleksniji alati, pa se priča o danas najpopularnijim bibliotekama nastavlja upoznavanjem Reacta. Na kraju, finalno poglavlje kursa posvećeno je daleko najmoćnijem i najzrelijem alatu za frontend razvoj, koji se zove Angular.

Svi pristupi ilustrovani u kursu JavaScript Application Development propraćeni su praktičnom primenom na razvoju jedne realne JavaScript aplikacije, koja se iznova kreira korišćenjem svake od tehnologija koje su predstavljene kursom. 

Cilj kursa jeste osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje JavaScript aplikacija, odnosno web aplikacija koje na svom klijentskom delu intenzivno koriste jezik JavaScript.

Kurs JavaScript Application Development će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta su i kako se kreiraju JavaScript aplikacije?

Tokom ranih godina razvoja weba web sajtovi su po svojim sposobnostima bili vrlo ograničeni, pa su tako korisnicima prevashodno omogućavali pregled tekstualnih podataka propraćenih ponekom slikom, grafikom ili ilustracijom. Ipak, s razvojem tehnologije, a prevashodno kompjuterskih mreža i web pregledača, s vremenom su otvarane mogućnosti za to da web sajtovi postanu moćniji i kompleksniji, pa da samim tim i korisnicima obezbede mnogo viši stepen interaktivnosti. Tako su stvorene web aplikacije.

JavaScript aplikacije su web aplikacije za čije kreiranje se u većoj ili manjoj meri koristi JavaScript jezik. Danas je praktično bilo koja aplikacija na webu ujedno i JavaScript aplikacija. Drugim rečima, gotovo da ne postoji web aplikacija koja u većoj ili manjoj meri ne koristi JavaScript jezik.

U kursu JavaScript Application Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija, sa posebnim akcentom na njihovoj realizaciji korišćenjem JavaScript programskog jezika.

2. Šta su Single-page web aplikacije?

Tradicionalne web aplikacije funkcionišu po modelu koji podrazumeva da svaki klijentski zahtev za rezultat ima isporuku kompletne HTML stranice od servera. Takve web aplikacije se nazivaju višestranične, odnosno Multi-page aplikacije. Pored ovakvog modela funkcionisanja web aplikacija, danas u svetu modernog weba primat imaju web aplikacije koje se nazivaju jednostranične (Single-page). 

Kod Single-page aplikacija stranica se nikada ne osvežava u potpunosti. Prvim otvaranjem Single-page aplikacije web pregledaču se isporučuje sva potrebna klijentska logika koja je zadužena za komunikaciju sa serverom i za generisanje prezentacije. Tako Single-page aplikacije umesto HTML stranica dobijaju podatke u JSON ili XML obliku, koje klijentska, JavaScript logika koristi za generisanje prikaza. 

U kursu JavaScript Application Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih Single-page aplikacija, uz korišćenje najpopularnijih biblioteka i softverskih okvira današnjice. 

3. Šta je Vanilla JS?

Iako po svom nazivu podseća, Vanilla JS je pojam koji se ne odnosi ni na kakvu JavaScript biblioteku. Reč je zapravo o pojmu koji se koristi za to da označi čist JavaScript kod, koji se kreira bez upotrebe bilo kakvih biblioteka ili softverskih okvira. 

Pojam Vanilla JS izmislio je 2012. godine Eric Wastl, kao šalu koja treba da podseti frontend programere da je i bez upotrebe popularnih i modernih biblioteka i softverskih okvira moguće kreirati JavaScript aplikacije. Štaviše, odlično pozvanje JavaScript jezika i različitih Web API-ja preduslov je za uspešno korišćenje različitih biblioteka i softverskih okvira koji se koriste za frontend razvoj. Zbog toga je jedan deo kursa JavaScript Application Development posvećen kreiranju jedne realne JavaScript aplikacije, i to u potpunosti korišćenjem Vanilla JS pristupa – odnosno bez korišćenja bilo kakvih biblioteka. To polaznicima olakšava razumevanje ostalih pristupa obrađenih u nastavku kursa. 

Ekran sa logom JavaScript

4. Šta su Node.js i npm i koja je njihova primena prilikom frontend razvoja?

Node.js je JavaScript izvršno okruženje otvorenog koda koje omogućava da se JavaScript izvršava izvan web pregledača. Node.js predstavlja svojevrsnu realizaciju, odnosno otelotvorenje paradigme JavaScript everywhere, kojom se teži postizanju web razvoja koji podrazumeva korišćenje jednog programskog jezika i na klijentu, ali i na serveru. Ipak, iako primarno namenjen za izvršavanje JavaScript logike na serveru, Node.js je u potpunosti promenio način na koji se kreiraju moderne JavaScript aplikacije. Tako su Node.js i njegov menadžer paketa  (npm) postali neizostavni alati u arsenalu frontend programera. Oni se koriste za izvršavanje brojnih modernih alata koji učestvuju u frontend razvoju. 

U kursu JavaScript Application Development polaznici se upoznaju sa izvršnim okruženjem Node.js i npm menadžerom paketa iz ugla frontend razvoja i tako se postavljaju osnovne za uspešno korišćenje alata kao što su Angular CLI, Vue CLI, Create React App… 

5. Šta je Vue?

Vue je softverski okvir koji je namenjen razvoju prezentacionog sloja web aplikacija. Iako se na zvaničnom sajtu može pročitati da je reč o softverskom okviru, Vue se može koristiti i kao obična JavaScript biblioteka. Reč je o najmlađoj biblioteci ovoga tipa, koja se danas intenzivno koristi prilikom razvoja web aplikacija. Pri tome, popularnost Vue biblioteke poslednjih godina konstantno raste, pa se očekuje da Vue dostigne svoj puni potencijal tek u godinama koje slede. 

Vue olakšava brojne aspekte frontend programiranja: povezivanje podataka i prezentacije, generisanje HTML koda, obradu događaja, kreiranje animacija i tranzicija… U kursu JavaScript Application Development polaznici će imati prilike da se sa osobinama ove biblioteke upoznaju na primeru kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije. 

6. Šta je React?

Upoznavanje različitih pristupa za izgradnju JavaScript aplikacija u kursu JavaScript Application Development nastavlja se pričom o još jednoj, veoma popularnoj biblioteci namenjenoj frontend programiranju. Reč je o biblioteci koja se zove React.

React je JavaScript biblioteka koja se koristi za kreiranje prezentacionog sloja web aplikacija. Reč je o biblioteci otvorenog koda, koju je kreirala kompanija Facebook. React je prvi put objavljen u martu 2013. godine. React je biblioteka koju aktivno koristi kompanija Facebook za razvoj društvenih mreža Facebook i Instagram. Reč je o veoma popularnoj i u potpunosti sazreloj tehnologiji, koju koriste mnogobrojne domaće i strane IT kompanije prilikom razvoja web aplikacija. Stoga je poznavanje Reacta jedan od preduslova za uspešno bavljenje poslom frontend programera. 

7. Šta je Angular?

Najstariji, a ujedno najmoćniji i najkompleksniji softverski okvir koji je namenjen frontend programiranju jeste Angular. Angular je aplikativni softverski okvir (engl. framework) koji je namenjen kreiranju klijentskog dela web aplikacija. Angular je razvila kompanija Google, a prvi put je objavljen 2010. godine. To ga čini najstarijim softverskim okvirom namenjenim za frontend razvoj. Angular u svom sklopu objedinjuje sve neophodne alate za kreiranje kompleksnih, velikih web aplikacija, na brz i jednostavan način. 

U kursu JavaScript Application Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa pristupima za razvoj modernih web aplikacija korišćenjem Angulara, i to na primeru kreiranja jedne realne JavaScript aplikacije. 

Plan i program predavanja:

Modul 1: Uvod

 • Uvod u svet JavaScript aplikacija
 • Kreiranje prve aplikacije korišćenjem Vanilla JS-a
 • Node.js

Modul 2: Vue

 • Vue integracija i osnove
 • Vue šabloni
 • Vue komponente
 • Vue CLI

Modul 3: React

 • React integracija i osnove
 • Kreiranje React aplikacije
 • React elementi i JSX
 • React komponente

Modul 4: Angular

 • Angular instalacija i osnove
 • TypeScript iz ugla Angular-a
 • Angular moduli i komponente
 • Angular šabloni i direktive

JavaScript Application Development kurs - polaznici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se