Software Testing Foundation

Opis kursa:

Software testing je aktivnost koja obuhvata ceo proces razvoja i održavanja i predstavlja važan deo kompletne konstrukcije softvera. Na kursu se obrađuju oblasti softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge, vrste i tipovi grešaka, kao i jedinično testiranje, integralno testiranje i kriterijumi za završetak testiranja.

Cilj kursa:

Shvanje uloge i značaje softverskog testiranja u procesu razvoja softverskog sistema. Na kraju kursa, moći ćete da prepoznate važnost pravovremenog planiranja testiranja, a bićete upoznati i sa tehnikama testiranja, različitim fazama testiranja i preporučenim praksama.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog testiranja
 • Terminologija testiranja
 • Selekcija kriterijuma testiranja
 • Efikasnost testiranja
 • Teoretska i praktična ograničenja testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Test jedinice
 • Integralni test
 • Sistemsko testiranje
 • Ciljevi testiranja
 • Prihvatljivost testiranja
 • Alfa i beta testiranje
 • Regresioni testovi
 • Stres test
 • Tehnike testiranja
 • Specifikacijski zasnovana testiranja
 • Ad-hoc testiranja
 • Code based testiranja
 • Merenje testiranja
 • Test proces
 • Test aktivnosti
 • Upravljanje testiranjem
 • Test dokumentacija
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde