Software Configuration Management

Opis kursa:

Software Configuration Management (SCM) je podrška životnom procesu razvoja softvera koja koristi upravljanje projektima, razvojne i aktivnosti održavanja, aktivnosti garancije kao i potrošače i korisnike krajnjeg proizvoda. Software Configuration Management je skup aktivnosti koje su dizajnirane radi kontrole promena putem identifikovanja komponenti koji će se verovatno promeniti, ustanovljavanjem relacija među njima, definisanjem mehanizama za upravljanje različitim verzijama ovih komponenti, kontrolisanje promena koje su nametnute, revizija i izveštavanje o promenama koje su napravljene.

Cilj kursa:

Osnovni cilj ovog kursa je da kod polaznika razvije sposobnost da prepozna važnost pravilnog upravljanja softverskom konfiguracijom i izmenama koje se neminovno dešavaju tokom životnog ciklusa softvera. Jedan od ciljeva je i da polaznik shvati ulogu tima za upravljanje konfiguracijom, kao i važnost pažljivog planiranja upravljanja konfiguracijom.

Sadržaj kursa:

  • Menadžment i planiranje SCM procesa
  • Software Configuration Management Plan
  • Software Configuration Identification
  • Software Configuration Control
  • Software Configuration Status Accounting
  • Software Configuration Auditing
  • Software Release Management and Delivery
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde