Kurs Software Configuration Management

Kurs Software Configuration Management, odnosno upravljanje softverskom konfiguracijom, pružiće vam osnovna znanja o aktivnostima praćenja i kontrolisanja promena u softveru. 

Takođe, upravljanje softverskom konfiguracijom čini skup aktivnosti koje su dizajnirane radi kontrole promena putem identifikovanja komponenti koje će se verovatno promeniti, ustanovljavanjem relacija među njima, definisanjem mehanizama za upravljanje različitim verzijama ovih komponenti, kontrolisanjem promena koje su nametnute, kao i revizijama i izveštavanjem o promenama koje su napravljene. 

Sistemi za upravljanje konfiguracijom posebno su korisni prilikom kontrole izmene softvera. Takvi sistemi se nazivaju još i sistemi za upravljanje softverskim konfiguracijama (engl. Software Configuration Management – SCM). Ovaj sistem je neophodan u situacijama kada se razmatra veliki broj pojedinačnih datoteka izvornog koda u velikoj softverskoj organizaciji i kada postoji veliki broj inženjera koji izvršavaju izmene istih. SCM sistemi se temelje na jednostavnoj ideji: konačne kopije datoteka su smeštene u centralno skladište. Korisnici proveravaju kopije datoteka iz skladišta, rade na tim kopijama, a kada završe, ponovo ih snimaju. SCM sistemi upravljaju i prate izmene koje vrše korisnici.

Tokom ovog kursa detaljno ćete se upoznati sa ovim, ali i brojnim drugim mogućnostima koje pružaju SCM sistemi. Pored toga, steći ćete znanja koja će vam koristiti i tokom pohađanja drugih kurseva i napredovanja ka vašem konačnom cilju – ostvarivanje uspešne karijere u oblasti softverskog inženjerstva. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Kurs Software Configuration Management – opis i ciljevi

Tokom kursa Software Configuration Management, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa značajem pravilnog upravljanja softverskom konfiguracijom i izmenama koje se neminovno dešavaju tokom životnog ciklusa softvera. 

Kurs Software Configuration Management baviće se upravljanjem softverskom konfiguracijom koja čini podršku životnom procesu razvoja softvera i koja koristi upravljanje projektima, razvojne i aktivnosti održavanja, aktivnosti garancije, kao i potrošače i korisnike krajnjeg proizvoda.  

Ovaj kurs osmišljen je tako da ga možete pohađati bez obzira na vaše predznanje. Svaka lekcija postepeno će vas uvoditi u sledeću, tako da ćete u svakom trenutku moći bez poteškoća da učestvujete u predavanjima i usvajate nova znanja. 

Na početku kursa očekuje vas predavanje koje će vas uvesti u oblast upravljanja softverskom konfiguracijom. Tom prilikom saznaćete šta je konfiguracioni menadžment (engl. Configuration Management – CM) i koji su to osnovni pojmovi iz upravljanja softverskom konfiguracijom. Nakon toga, sledi lekcija koja će se baviti pojmom tima za upravljanje konfiguracijom, postupcima rešavanja zahteva za promene i pitanjima upravljanja izmenama. 

Fokus naredne nastavne jedinice biće aktivnosti upravljanja softverskom konfiguracijom prema SWEBOK standardu (Software Engineering Body of Knowledge – IEEE Computer Society). U drugoj polovini kursa, tokom predavanja akcenat će biti stavljen na nešto komleksnije gradivo, a prva od lekcija sa takvim statusom obrađivaće tehnike upravljanja softverskom konfiguracijom. Zatim ćete se upoznavati sa tehnikama za nadgledanje i merenje SCM procesa, odnosno predstavljanje komponenti softverske konfiguracije. Poslednja lekcija ovog kursa biće usmerena ka kontroli i reviziji softverske konfiguracije, odnosno zahtevima, evaluaciji i odobravanju softverskih promena, kao i implementaciji zahteva za softverske promene.

Cilj kursa je da svaki polaznik nakon odslušanih predavanja razume ulogu tima za upravljanje konfiguracijom i važnost pažljivog planiranja konfiguracije. Pored toga, kroz predavanja ćete razviti sposobnost da samostalno prepoznate važnost efikasnog upravljanja softverskom konfiguracijom, ali i izmenama koje nastaju tokom životnog ciklusa softvera.

Kurs Software Configuration Management

Plan i program predavanja:

1. Upravljanje softverskom konfiguracijom

 • Uvod u upravljanje softverskom konfiguracijom
  • Konfiguracioni menadžment
  • Osnovni pojmovi iz upravljanja softverskom konfiguracijom 
 • Tim za upravljanje konfiguracijom
  • Pojam tima za upravljanje konfiguracijom
  • Postupak rešavanja zahteva za promenom
  • Pitanja upravljanja izmenom
 • Aktivnosti upravljanja softverskom konfiguracijom
  • Konfiguracioni menadžment 
  • Upravljanje softverskom konfiguracijom 
  • Upravljanje softverskom konfiguracijom prema SWEBOK standardu 
  • Aktivnosti upravljanja softverskom konfiguracijom
  • Organizacioni kontekst za SCM
 • Planiranje za upravljanje softverskom konfiguracijom
  • Upravljanje softverskom konfiguracijom prema SWEBOK standardu 
  • Planiranje SCM procesa
  • SCM organizacija i odgovornosti
  • Izbor alata i implementacija
 • SCM plan i identifikacija softverske konfiguracije
  • Planiranje upravljanja softverskom konfiguracijom 
  • Nadgledanje SCM procesa
  • Merenja SCM procesa
  • Identifikacija softverske konfiguracije
  • Komponente softverske konfiguracije
  • Softverska biblioteka
 • Kontrola i revizija softverske konfiguracije
  • Kontrola softverske konfiguracije 
  • Zahtev, evaluacija i odobravanje softverskih promena
  • Implementacija zahteva za softverskim promenama
  • Snimanje i izveštavanje 
  • Izveštavanje o statusu softverske konfiguracije
  • Revizija softverske konfiguracije
  • Upravljanje softverskim puštanjem i isporukom

Polaznici kursa Software Configuration Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se