Kurs Digital marketing

Od svog nastanka do danas internet je prešao dug put i postao nešto bez čega se gotovo ne može zamisliti život u savremenom svetu. Definicija interneta ima bezbroj, ali jedna od onih koje se najčešće koriste kaže da web zapravo predstavlja mrežu svih računarskih mreža koje jedinstveno funkcionišu na globalnom nivou.

Kao jedan od ključnih razloga za ogroman uspeh interneta smatra se to što je reč o javnoj mreži koju niko ne poseduje. Veliki uticaj koji internet ima na celokupno društvo doprineo je tome da se i marketing ozbiljno posveti aktivnostima na ovom terenu. Digital marketing se može posmatrati kao premeštanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača, korišćenjem interneta kao sredstva promocije, prodaje ili kanala distribucije.

Da bi kompanije sprovele uspešnu marketinšku kampanju na internetu, potrebno je, pre svega, da ne deluju stihijski, već da imaju detaljno razvijen plan koji će im pomoći da dođu do željenog cilja.

Na digital marketing kursu imaćete priliku da steknete upravo one veštine koje će vam pomoći da kreirate pomenuti marketinški plan, ali i da razvijete kompletnu kampanju – od početne ideje do krajnje realizacije. Drugim rečima, naučićete sve što vam je neophodno da biste postali stručnjak u oblasti digital marketinga i započeli svoju uspešnu karijeru. S obzirom na veliku važnost digital marketinga i brzinu kojom se ova oblast širi, usvojena znanja omogućiće vam da brzo pronađete posao.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet MarketingPHP Web Development ProgramWeb Design Program i IT Management Program.

Opis i ciljevi Digital marketing kursa

Tokom ovog Digital marketing kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa marketinškim strategijama koje mnoge kompanije danas koriste kako bi se predstavile svojim potrošačima na internetu. Između ostalog, ovaj kurs će se baviti načinom kreiranja imidža i identiteta, kao i brojnim tehnikama koje se koriste kako bi se kompanije približile svojim ciljnim grupama i ostvarile što efikasnije poslovanje.

Biće vam objašnjeni pojmovi direktnog marketinga, kontekstualnog marketinga, plaćenog reklamiranja, trgovine na internetu, kao i principi na kojima bi trebalo kreirati sajt koji prodaje. Na kraju kursa predavači će vam ukazati na sve buduće trendove koji će obeležiti oblast digital marketinga.

Nastavni plan i program osmišljen je tako da polaznicima pruži sva neophodna znanja koja tržište danas zahteva od stručnjaka u oblasti digital marketinga. Vrhunski predavači koji iza sebe imaju godine iskustva u online marketinškim aktivnostima približiće vam svaki deo kursa tako da ćete brzo i jednostavno usvojiti sve potrebne veštine koje će vas kvalifikovati kao eksperta u pomenutoj oblasti.

Početne nastavne jedinice pomoći će vam da steknete kompletnu sliku o opštem pojmu interneta i saznate važnost njegovog velikog uticaja na celokupno društvo. Zatim ćete naučiti koji sve faktori i elementi marketinškog plana utiču na njih. Osim toga, saznaćete zašto je važno određeni proizvod ili uslugu istovremeno promovisati online i offline, ali i na koji način se gradi korporacijski imidž.

U drugom delu kursa upoznavaćete se sa strategijama marketinških nastupa i svim ostalim naprednim tehnikama koje se koriste tokom online promocije. Takođe, jedan od važnijih delova ovog kursa baviće se i marketinškim aktivnostima na društvenim mrežama koje su danas postale neizostavne i veoma značajne za svaku kompaniju, o čemu svedoči i velika potražnja za stručnjacima koji znaju kako da kreiraju kampanje na Facebooku, Twitteru...

Cilj ovog kursa jeste da se svi polaznici upoznaju sa osnovnim teorijama digital marketinga, kao i predstavljanjem direktnog marketinga i prodaje na internetu. Stečena znanja omogućiće vam da razumete kompletnu problematiku digital marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, ali i da stvorite dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

Kurs Digital marketing će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je digital marketing?

Ukoliko posmatramo marketing u tradicionalnom smislu, onda digital marketing možemo definisati kao skup tehnika kojima se vrši premeštanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača, korišćenjem interneta kao sredstva promocije, prodaje, ili kanala distribucije. Poslednjih godina došlo je do značajnih promena u korišćenju interneta u domenu Online oglašavanja, što je za posledicu imalo približavanje strategija digital marketinga novonastaloj situaciji.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti jedno uspešno poslovanje bez nastupa na internetu, koji je kompanijama omogućio izlazak na globalno tržište. Internet otvara nove mogućnosti u digitalnom marketingu, i to pre svega u oblasti gde se kombinuju mediji i načini kreiranja poruka i oblikovanja ponude. Najznačajnija prednost digital marketinga jeste to što je komunikacija na relaciji kompanija – potrošač dvosmerna i što su efekti preduzetih aktivnosti merljivi u kraćem vremenskom roku. Time je omogućena brža reakcija na zahteve korisnika i kreiranje ponude koja je u potpunosti usaglašena sa njihovim preferencijama (pristup „jedan na jedan“).

2. Koje se prednosti postižu korišćenjem internet oglašavanja u odnosu na druge vidove oglašavanja?

Danas gotovo da ne postoji kompanija koja svoje usluge, odnosno proizvode, ne nudi putem interneta. Svi smo saglasni da „ako vas nema na internetu, vi kao i da ne postojite.” Takođe, broj korisnika interneta iz dana u dan vrtoglavo raste pa je, ukoliko imamo u vidu ove dve tvrdnje, jasno kolika je prednost internet oglašavanja nad nekim drugim vidovima reklamiranja.

Sama vaša web stranica već predstavlja vašu reklamu, a ukoliko troškove postavljanja i održavanja sajta uporedimo sa troškovima klasičnog marketinga, odmah će nam biti jasno čemu bismo dali prednost.

Takođe, kada govorimo o troškovima, digital marketing nam pruža mogućnost kontrolisanja troškova, jer postavljanjem plaćenih oglasa putem, recimo, društvenih mreža, sami određujemo koliko želimo da potrošimo za jednu kampanju. Imajmo u vidu da su oglašavanja putem interneta ciljno orijentisana (prema određenom uzrastu, polu, lokaciji), pa nema suvišnog rasipanja sredstava „u prazno”.

3. Kakvi se trendovi očekuju po pitanju digital marketinga?

Digital marketing konstantno evoluira i poprima nove oblike i forme. Tome najviše doprinosi razvoj tehnologije. Video-marketing kao koncept definitivno ne predstavlja novinu u domenu digital marketinga, ali je činjenica da se ova forma online oglašavanja nedovoljno koristi u globalnim okvirima. Svetski internet pretraživači u rezultatima pretrage najveći značaj daju upravo videu u odnosu na bilo koji drugi format online medija.

Ogorman segment azijskog tržišta već koristi tehnologiju mobilnih plaćanja, tj. plaćanja zasnovanih na upotrebi mobilnih uređaja, a pre svega mobilnih telefona. Činjenica je da tržišta razvijenih zemalja zapada još uvek zaostaju na ovom segmentu online plaćanja. Ne smemo zanemariti ni personalizovane e-mail poruke upućene korisnicima proizvoda i usluga kompanija, ali ni widget marketing, koji poslednjih godina sve više dobija na značaju.

Digital marketing

4. Koji su sve načini putem kojih je moguće oglašavati se na internetu?

Sigurno ste i sami pretražujući internet stranice bili izloženi velikom broju reklamnih poruka. Svi ste videli reklame na YouTubeu, Facebooku i Instagramu ili ste bar jednom primili newsletter. Kako bismo što jasnije objasnili šta to predstavlja digital marketing, navešćemo neke od oblika digital marketinga: marketing i oglašavanje na društvenim mrežama, baner oglašavanje, partnerski marketing (affiliate marketing), Cost-per-Thousand – CPM, Cost-per-Click – CPC, Cost-per-Action – CPA...

Danas, usled sve veće upotrebe pametnih mobilnih telefona, na važnosti sve više dobija upravo oglašavanje preko pomenutih uređaja. Ovaj trend predstavlja obavezan element svakog online oglašivača, pa je prikaz web strane obavezno prilagoditi prikazu na mobilnim uređajima.

5. Šta je Search engine optimization?

Optimizacija prema zahtevima pretraživača – SEO obuhvata različite tehnike koje imaju za cilj da omoguće što bolje pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage internet pretraživača. U suštini, postoje dva ključna elementa koja pretraživači koriste kako bi rangirali sajt u rezultatima pretrage: ključne reči ili ključne fraze i linkovi.

Postoje tri koraka u optimizaciji sajta: prvi, tehnička optimizacija, drugi, koji se radi nad sadržajem sajta (on page) i treći, koji podrazumeva rad sa linkovima ka vašem sajtu (off page). Pretraživači rangiraju web stranice prema ključnoj reč ili ključnoj frazi, na osnovu lokacije ključnih reči ili fraze na stranici i frekvencije njenog ponavljanja na web stranici.

6. Šta je newsletter i da li on može biti sredstvo oglašavanja?

Newsletter predstavlja elektronsku poruku koji šaljemo osobama koje su svoj e-mail prijavile na našu mailing listu. Svakako da se newsletter može koristiti kao vid oglašavanja, i to veoma efikasan način oglašavanja, jer se šalje precizno definisanoj ciljnoj grupi, pa je i efekat koji se očekuje znatno veći.

Osobe koje su zainteresovane da redovno budu informisane o određenom poslovanju uglavnom se mogu same prijaviti putem sajta da žele da dobijaju informacije od vas. Takođe, u svakom trenutku imaju i mogućnost odjave, što sa druge strane i sami možete pratiti. Pored toga što je reč o ciljanom oglašavanju, kao još jednu prednost možemo navesti niske troškove.

Sa druge strane, kao jedan od nedostataka možemo navesti mogućnost da svi e-mailovi završe u neželjenoj pošti i na taj način izostane željeni efekat. Prilikom kreiranja newslettera naročitu pažnju treba posvetiti tehničkim aspektima kako se ne bi dogodilo da newsletter završi u neželjenoj pošti i tako potpuno izgubi smisao. Nakon toga, u naslovu je veoma važno privući pažnju onoga kome je namenjen, navodeći ključne reči koje bi primaocu odmah delovale zanimljivo.

Bilo bi odlično da se u newsletteru osobi kojoj je namenjen obratite imenom. U gornjem levom uglu samog newslettera navedite najvažnije podatke, jer je dokazano da taj deo prvo privuče pogled čitaoca. Nemojte navoditi mnogo teksta, obogatite sadržaj nekom prikladnom fotografijom, i stavite link do društvenih mreža. Ne zaboravite link za odjavu ukoliko osoba više ne želi da prima vaše newslettere. Efekte možete meriti prateći broj odgovora, realizovane kupovine i sl.

7. Koje su prednosti internet trgovine?

Internet trgovina dostupna je 24 sata dnevno 7 dana u nedelji i 365 dana u godini. Kupac putem interneta na jednostavan način može doći do svih potrebnih informacija o vama, vašoj delatnosti, proizvodima i uslugama koje nudite, uslovima i načinu naručivanja i plaćanja, garanciji, mogućnostima za zamenu kupljenih proizvoda i slično.

Moguće je formirati listu odgovora na najčešće postavljana pitanja, sva ona pitanja na koja kupci i potencijalni saradnici žele znati odgovor pre nego što počnu poslovanje sa vama. Prednost interneta je i to što se ponekad informacije menjaju brzinom koju klasični mediji ne mogu pratiti.

Sve informacije na vašim stranicama ili npr. cene u internet trgovini možete promeniti u roku od nekoliko sekundi, što ih čini trenutno dostupnim svima kojima su te informacije potrebne. Nijedan klasičan materijal nema tu fleksibilnost. Za razliku od drugih medija, internet jedini nudi interaktivnost. Pošto korisnici (kupci) na vašim stranicama ili internet trgovini saznaju sve o proizvodima (uslugama) koji ih interesuju, mogu ih direktno naručiti, uz jednostavno popunjavanje unapred pripremljenog upitnika.

Plan i program predavanja

1. Marketing na internetu

 • Upoznavanje sa pojmom interneta i njegovom ulogom u savremenom okruženju
 • Elementi marketinškog plana na internetu
 • Principi offline i online marketinga 
 • Izgradnja imidža i identiteta na internetu 

2. Strategije marketinškog nastupa

 • Šta sve obuhvata direktni marketing na internetu? 
 • Marketinške aktivnosti na najpopularnijim društvenim mrežama 
 • Šta je kontekstualni marketing i koja je njegova uloga u online oglašavanju? 
 • Na koji način se može realizovati plaćeno reklamiranje? 
 • Prijavljivanje veb-sajta na pretraživače i njihovo pozicioniranje uz SEO tehnike 
 • Preostale strategije i tehnike digital marketinga 
 • Upoznavanje sa standardima moderne trgovine na internetu 
 • Upoznavanje sa principima gradnje veb-sajta koji prodaje 
 • Trendovi, oblik i forme u digital marketingu

Polaznici kursa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se