Kurs Web Analytics

Web analitiku čine statističke informacije grupisane prema različitim kriterijumima tako da pružaju korisne podatke o (ne)uspešnosti određenih akcija ili poslovanja. Web analitika je i online alat koji može imati veliki značaj kada se pravilno upotrebljava i tumači. Ovaj poslovni alat može imati veliku vrednost za današnje poslovne prilike. Uspešni poslovni modeli danas posebnu pažnju posvećuju online sferi prezentovanja i upravljanja, kao i upotrebi različitih digitalnih alata kojima se preispituju poslovne odluke i kontrolišu ostvareni rezultati, ali i zahvaljujući kojima se ti poslovni rezultati unapređuju. Web analitika, stoga, ima vrlo važnu funkciju i ulogu u savremenom poslovanju i posebno je važna u slučajevima kada se upravlja korporativnim web prezentacijama ili online prodavnicama i drugim digitalnim platformama. 

Vrlo je važno da male i velike kompanije poznaju osnove web analitike. Bitno je da se poznaju analitički alati, njihova značenja i upotrebna moć analitičkih podataka, odnosno pretvaranje analitičkih podataka u konkretne poteze kojima se unapređuje poslovanje. Rezultati web analitike bile su smernice mnogim startupovima prilikom preispitivanja i konačnog formulisanja poslovnih kretanja i razvoja. 

Razmatranjem i preispitivanjem analitičkih informacija ukazivale su se smernice daljeg razvoja poslovnih ideja, a zahvaljujući njima su manje kompanije uspevale da se pozicioniraju na tržištu, a kasnije i da se na tom tržištu plasiraju kao lideri. Web analitika je jedan od posebno dragocenih alata, koje je važno savladati za potrebe pokretanja, održavanja i optimizacije poslovnih rezultata različitih kompanija. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i ciljevi kursa Web Analytics

Neke od tema koje će biti obrađivane tokom kursa Web Analytics tiču se različitih vrsta web analitika, zatim značaja web analitike u kontekstu marketinga, ali i važnosti analitike u kontekstu definisanja KPI-jeva jednog poslovanja. Jedna od tema tokom kursa ticaće se i diferencijacije između web analitike i web statistike. Osim toga, biće reči i o nekim od osnovnih definicija web analitike, zatim o istorijatu i razvojnim tokovima web analitike danas. Zahvaljujući ovom kursu bićete u prilici da se upoznate s pojmom RACE, odnosno sa okvirom korišćenja analitike u digitalnom marketingu. Svaki element u poslovnom okviru koji će biti analitički preispitan, kako kroz prizmu rezultata u digitalnom marketingu tako i preko različitih faza kakve su: Reach, Act, Convert i Engage. 

Kroz kurs Web Analytics ćete se upoznati sa izvesnim marketinškim terminima, kao što su marketing attribution i KPI, ali i sa njihovim značajem u kontekstu jednog online poslovanja. Jedan deo kursa biće posvećen i planiranju i formiranju budžeta opredeljenog za marketing, a kratak osvrt biće i na neke od korisnih saveta stručnjaka u sferi oglašavanja u marketinškoj industriji. Zahvaljujući ovom segmentu biće jasniji značaj angažovanja profesionalaca koji se bave i istražuju online oglasne alate (kao što su Google ili Meta oglasni servisi) za potrebe jednog savremenog poslovanja. 

Jedan od glavnih ciljeva ovog kursa je predstavljanje web analitike u savremenom poslovanju i ukazivanje na značaj RACE okvira u digitalnom marketingu jednog poslovanja. Tako ćete na ovom kursu uočiti koji je značaj digitalnog marketinga u poslovanju kompanija i na koji način marketinška analitika može umanjiti troškove, ali i olakšati svakodnevne poslovne aktivnosti. Cilj kursa je i da upozna internet korisnike sa odgovarajućim metrikama web analitike kojima se demonstrira (ne)uspeh jedne kampanje u zavisnosti od marketinške faze. 

Zahvaljujući ovom kursu polaznici će imati priliku da nauče šta predstavljaju određeni pojmovi kao što su Hit Counter i JavaScript tagging, a onda i Google Analytics kao jedna od korisnih platformi za web analitiku.

Kurs Web Analytics će vam odgovoriti na pitanja

Šta predstavlja RACE okvir?

Akronim RACE čine početna slova engleskih reči Reach, Act, Convert i Engage. Ovaj termin se koristi u marketinškom planiranju, tačnije u planiranju aktivnosti u digitalnom marketingu, i pomaže da se definišu KPI-jevi. Svako slovo označava jednu aktivnost u marketinškom kontekstu. Tako, Reach podrazumeva građenje svesti o kompaniji ili brendu, ili o poslovnim praksama i aktivnostima jedne kompanije. Stvaranje svesti među potrošačima ili internet korisnicima najčešće se odvija posredstvom sajtova, ali i posredstvom nekih tradicionalnih medija. Druga faza je faza Act i odnosi se na nadziranje i analiziranje ponašanja posetilaca sajta. Pretposlednja faza ili faza Convert tiče se svih aktivnosti zahvaljujući kojima se posetioci konvertuju u kupce ili aktivne korisnike određenih usluga. Faza Engage podrazumeva fazu u kojoj se uspostavljaju dugoročni odnosi koje jedna poslovna organizacija izgrađuje sa svojim kupcima ili korisnicima. 

Šta podrazumeva web analitika?

Digital Analytics Association (DAA) je definisao web analitiku kao merenje, prikupljanje, analitičko razmatranje i konačno izveštavanje o procesuiranim analitičkim podacima koji postaju čitljivi i korisni u poslovnom okviru. Web analitika jeste sinteza podataka i koristi se kako bi se sagledala uspešnost jedne kompanije na tržištu. Počeci web analitike prepoznaju se već sa samim počecima interneta. Tako se rane devedesete godine prošlog veka smatraju godinama kada se javnost upoznaje sa internetom i njegovim analitičkim alatima. Od tada, web analitika se u većoj meri menjala i razvijala. Na primer, moderna web analitika se vezuje za izgradnju softvera koji označava, meri i prikazuje broj posetilaca na mreži – tzv. alat Hit Counter. 

Kako se utvrđuje adekvatan budžet online marketinga?

Definisanje budžeta nije jednostavan zadatak i podrazumeva mnogo rada. Tako je, na primer, formulisanje budžeta za marketinške aktivnosti jedan od složenih zadataka unutar jednog poslovanja. Određivanju odgovarajućeg budžeta namenjenog digitalnom marketingu prethodi složen analitički proces kroz koji je potrebno: 

 • definisati visinu novčanog iznosa koji kompanija može izdvojiti za online oglašavanje; 
 • sagledati bruto prihode;
 • definisati obim posla koji kompanija može da ostvari;
 • definisati odgovarajući cilj;
 • sagledati razvojnu fazu u kojoj se kompanija nalazi;
 • izračunati predviđene troškove. 

Sve ovo su neke od fundamentalnih teza koje svaka kompanija treba da sagleda kako bi mogla da na odgovarajući način opredeli budžet za online oglašavanje. Neophodno je da svaka odluka o finansijskom izdvajanju sredstava iz budžeta bude praćena detaljnim proračunima i analizom. 

polaznik koristi belu tastaturu na kursu web analytics

Plan i program kursa Web Analytics

Modul 1 – Web Analytics Fundamentals

 • Istorijat i evolucija web analitike 

Modul 2 – Advanced Web Analytics

 • Reach ili građenje svesti o brendu
 • Act (interact) ili nadgledanje i analiziranje ponašanja posetilaca web stranica
 • Convert (konvertovanje) ili generisanje adekvatne komercijalne vrednosti za poslovanje
 • Engage (angažovanje) ili izgradnja odnosa sa klijentima

Modul 3 –  Web Analytics, Marketing Budgets & KPI

 • Marketing Attribution & KPI

polaznici u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se