Web Analytics Basics

Opis kursa

Osnovni načini praćenja Web statistike, i osnove korišćenja alata za statistike posećenosti u cilju upravljanja poslovnim odlučivanjem na osnovu online analitike.

Cilj kursa

Shvatanje razlike u poslovnoj postavci statističke i analitičke analize podataka na vebu. Ovladavanje osnovnim tehnikama poslovnog odlučivanja na osnovu veb analitike.