Software Construction, Operation, Testing and Implementation

Opis kursa:

Softversko testiranje predstavlja dinamičku verifikaciju ponašanja programa na konačnom skupu test slučajeva, prikladno izabranih iz uobičajeno beskonačnog domena izvršavanja, u skladu sa očekivanim ponašanjem. Takođe, predstavlja aktivnost koja pokriva kompletnu aktivnost razvoja softvera i procesa održavanja u cilju zadovoljavanja kriterijuma kvaliteta. Softversko održavanje je integralni deo životnog ciklusa softvera. Definiše se kao skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativnog održavanja softvera. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe grešeke se otkrivaju, menja se operativno okruženje i javljaju se novi zahtevi tokom korišćenja. Aktivnosti održavanja se izvode pre i posle isporuke softvera.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog testiranja
 • Terminologija testiranja
 • Selekcija kriterijuma testiranja
 • Efikasnost testiranja
 • Teoretsko i praktično ograničenje testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Test jedinice
 • Integralni test
 • Sistemsko testiranje
 • Ciljevi testiranja
 • Prihvatljivost testiranja
 • Alfa i beta testiranje
 • Regresioni testovi
 • Stres test
 • Tehnike testiranja
 • Specifikacijski zasnovana testiranja
 • Ad-hoc testiranja
 • Kode based testiranja
 • Merenje testiranja
 • Test proces
 • Test aktivnosti
 • Upravljanje testiranjem
 • Test dokumentacija
 • Potreba za održavanjem
 • Kategorije održavanja
 • Procena troškova održavanja
 • Merenja softverskog održavanja
 • Proces održavanja
 • Aktivnosti održavanja
 • Planiranje aktivnosti održavanja
 • Tehnike održavanja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.