Kurs PPC

Digitalno oglašavanje donelo je različite vrste i modele oglašavanja. Kada govorimo o PPC-ju, moramo ga pre svega razgraničiti od SEM-a, kome pripadaju PPC i SEO, jer se često ova dva pojma koriste kao sinonimi. SEM ili Search Engine Marketing odnosi se na sponzorisane rezultate pretrage na pretraživačima. S druge strane, SEO ili Search Engine Optimization podrazumeva različite tehnike optimizacije sajta na osnovu kojih će sajt biti visoko pozicioniran u rezultatima pretrage na pretraživačima.

PPC je skraćeno od pay-per-click i predstavlja jedan od najpopularnijih modela oglašavanja na pretraživačima, ali i na drugim platformama, kao što su Facebook, Twitter i sl. Oglašivači plaćaju po kliku na oglas. Ovaj sistem funkcioniše tako što korisnik prilikom upita na pretraživaču unosi ključne reči, za koje mu se potom pojavljuju organski i sponzorisani rezultati pretrage. Korišćenje PPC modela oglašavanja omogućava da kreirate oglase za različite ključne reči i veći saobraćaj ka odredišnoj stranici ili sajtu za izuzetno kratko vreme. Međutim, veoma često je slučaj da više brendova koristi istu ključnu reč za koje kreira oglas i da bi se baš Vaš oglas pojavio u samom vrhu rezultata, on mora imati visoku ocenu. Ukoliko govorimo o Google pretraživaču, ta ocena se naziva Ad Rank i sastoji se od nekoliko elemenata. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account Manager.

Kurs „PPC” – opis i cilj kursa

Na samom početku kursa objašnjene su sledeće stavke: pojam PPC modela oglašavanja, kako funkcioniše ceo Google Ads sistem, koje su prednosti korišćenja ovog modela oglašavanja i kako funkcioniše aukcija oglasa. Nakon toga kurs nas uvodi u osnove Facebook oglašavanja, gde su pre svega prikazani postupak kreiranja Facebook i Instagram stranica i tipovi kampanja, nakon čega su objašnjeni ciljevi koje je moguće odabrati i tipovi, struktura i pozicija oglasa. Uz to, kurs obrađuje interfejs i metriku Ad Managera, kao i napredna podešavanja i praćenje analitike. Drugi deo kursa posvećen je detaljnom objašnjenju i prikazu strukture Google Ads naloga, formatu i vrsti oglasa, kreiranju kampanja, kao i prikazu različitih načina da se odaberu adekvatne strategije i definišu ciljevi. 

Cilj kursa „PPC” je da polaznici budu u mogućnosti da podignu saobraćaj ka sajtu i povećaju  prodaju tako što će naučiti da koriste ovaj model oglašavanja kako bi privukli pažnju potencijalnih kupaca i naveli ih da izvrše određenu akciju. Kurs će obučiti polaznike da razumeju kako PPC funkcioniše, kako da definišu relevantne ciljeve, odaberu odgovarajuću strategiju i ključne reči, kreiraju efikasne oglase, odrede budžet za PPC kampanje i prate i analiziraju rezultate. Kurs će takođe pokriti različite platforme za PPC, uključujući Google Ads i Facebook Ads, tako što će korak po korak prikazati način na koji se pre svega kreiraju nalozi, a zatim i postavljaju kampanje. Pored toga, polaznici će naučiti kako da koriste različite alate za praćenje i optimizaciju PPC kampanja kako bi maksimirali svoj ROI (return on investment, odnosno povraćaj ulaganja). Takođe, kurs će osposobiti polaznike da na osnovu postavljenih ciljeva odaberu i implementiraju adekvatnu strategiju i da koriste remarketing. Na kraju će biti predstavljene različite strategije i taktike za PPC, uz savete o tome kako se prilagoditi promenljivom tržištu i razviti dugoročne PPC kampanje.

Kurs „PPC” će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je PPC?

PPC je skraćenica za „pay-per-click” ili „plaćanje po kliku”. Reč je o jednom od oblika onlajn-oglašavanja u kome oglašivač plaća oglašivačkoj platformi, kao što je recimo Google Ads, za svaki klik na oglas koji je objavljen. PPC kao model oglašavanja može biti veoma efikasan način za privlačenje posetilaca na sajt, odnosno za povećanje saobraćaja ka sajtu i prodaje, jer oglašivači mogu da koriste određene ključne reči i da distribuiraju svoje oglase samo kada ljudi unose određene upite u pretraživačima. PPC reklame se obično pojavljuju na pretraživačima (kao što su Google, Bing, Yandex i sl.) ili na drugim sajtovima koji koriste oglašivačku mrežu da bi prikazali oglase. Oglašivači moraju da plate za svaki klik na oglas, čak i ako klikovi ne rezultiraju prodajom ili nekom drugom željenom akcijom na sajtu. 

2. Da li PPC funkcioniše i na Facebooku?

Da, PPC funkcioniše i na Facebooku. Facebook ima svoju oglašivačku platformu Facebook Ad, koja, kao i Google, omogućava oglašivačima da plaćaju za klikove na svoje oglase i da targetiraju određene korisnike na Facebooku. Kao i na drugim platformama koje podržavaju PPC model oglašavanja, oglašivači mogu da odaberu odgovarajuće ključne reči, da kreiraju oglase i da odrede budžet za svoje kampanje. Facebook Ad omogućava oglašivačima da targetiraju određene korisnike na osnovu njihovih interesovanja, demografskih podataka i ponašanja na Facebooku. Oglašivači takođe mogu da svojim oglasima targetiraju korisnike koji su već posetili sajt ili su se prijavili za njuzletr ili neki drugi oblik komunikacije. Facebook Ad takođe pruža opciju za retargeting, što omogućava oglašivačima da ponovo ciljaju korisnike koji su već posetili sajt, ali nisu obavili kupovinu ili neku drugu željenu akciju. Ukratko, Facebook Ad je jedna od mnogih platformi za PPC koje omogućavaju oglašivačima da privuku pažnju potencijalnih kupaca i da ih navedu na preduzimanje određene akcije.

3. Kako mogu koristiti Google Ads?

Google Ads je platforma za oglašavanje koja omogućava oglašivačima da plaćaju za svaki klik na svoj oglas i da targetiraju korisnike u zavisnosti od njihovih upita, odnosno ključnih reči koje unose prilikom pretrage na pretraživaču. Da biste koristili Google Ads, neophodno je pre svega da imate sajt, a zatim i da kreirate nalog i unesete podatke za plaćanje. Nakon toga se kreira budžet za kampanju i biraju se ključne reči koje će se koristiti u oglasima. U okviru jedne kampanje možete kreirati više oglasa, odnosno možete da koristite različite tipove oglasa, uključujući tekstualne oglase, banere i video-oglase. Google Ads vam omogućava lokacijsko targetiranje, odnosno omogućava vam da prikažete svoje oglase na određenoj lokaciji na osnovu različitih demografskih i psihografskih karakteristika, interesovanja korisnika itd. Nakon što su oglasi pušteni, možete da pratite rezultate svoje kampanje koristeći različite alate za praćenje i analizu koje Google Ads pruža. Imaćete uvid u to kakve su rezultate postigli oglasi, na osnovu čega ćete moći da optimizujete svoje oglase i da unapredite strategiju oglašavanja kako bi maksimirali svoj ROI (return on investment, odnosno povraćaj ulaganja).

Polaznik koristi laptop

Plan i program

  • Introduction to PPC
  • Facebook PPC – Basics 
  • Facebook PPC – Interface and Metrics 
  • Facebook PPC Advanced – Business Manager
  • Google PPC – Basics & Account Structure 
  • Keywords discovery for Google & Marketplaces
  • Macro and micro campaigns & Ad extensions 
  • Bidding Strategies
  • Remarketing 
  • Google Shopping

Polaznici PPC kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se