Kurs Bidding Strategies

Bidding strategije se odnose na vidove licitiranja u PPC (plaćeno oglašavanje na internetu) kampanjama. One su ključni element prilikom kreiranja oglasne kampanje i odnose se na postavljanje ponuda i cene klika. Međutim, to nije jedino objašnjenje. Bidding strategijom se teži ostvariti postavljeni cilj preko oglasne platforme Google Adsa. Strategija bidovanja je usko povezana sa kampanjom i doprinosi ispunjenju cilja. U zavisnosti od toga koja ciljna publika se targetira, moguće je birati strategiju koja se fokusira na povećanje klikova, impresija ili konverzija. Svaka bidding strategija bi trebalo da bude usklađena sa ciljevima kampanje. Na primer, ako je cilj povećanje broja konverzija, može se odabrati strategija koja optimizuje ponude na osnovu konverzija. Ove strategije su važne za postizanje željenih rezultata u PPC kampanjama i omogućavaju efikasno upravljanje budžetom i optimizaciju performansi oglašavanja.

Bidding strategije se prilagođavaju različitim tipovima kampanja i ciljevima oglašivača. Postoji nekoliko tipova kampanja, a strategije licitiranja se biraju u skladu s tim. Cilj kampanje može biti ostvarivanje internet prodaje u veb-prodavnici, povećanje saobraćaja na sajtu, podizanje svesti o brendu i proizvodu, ostvarivanje veće interakcije sa internet posetiocima ili navođenje korisnika da razmotre određeni proizvod putem video-oglasa. Svaka od ovih kampanja zahteva odgovarajuću bidding strategiju koja će najbolje podržati postavljeni cilj. Na primer, za kampanju usmerenu na onlajn-prodaju može se koristiti strategija licitiranja koja optimizuje konverzije ili ROI. Važno je prilagoditi bidding strategiju cilju kampanje kako bi se postigao željeni rezultat i obezbedila efikasnost oglašavanja na internetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Bidding Strategies

Kurs Bidding Strategies pruža detaljan uvid u određene vrste strategija licitiranja u Google Ads kampanji, ali i u njihove funkcionalnosti. Kroz kurs ćete se upoznati sa značenjem, funkcionalnostima, ciljem i situacijama u kojima se primenjuju različite bidding strategije. Neki od tipova bidding strategija koje ćemo kroz ovaj kurs pominjati su: Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversion Value, Maximize Conversions, Maximize Clicks, Enhanced Cost Per Click, CPM Bidding, CPV Bidding, Manual CPC Bidding, Target Impression Share Bidding i druge. Svaka strategija će biti ilustrovana odgovarajućim primerima kako bi se bolje razumele i primenile ove strategije u kreiranju kampanja. Kroz kurs ćete steći znanja koja će vam pomoći da efikasno licitirate i postignete željene rezultate u svojim PPC Google Ads kampanjama. 

U kursu Bidding Strategies biće obrađeni različiti tipovi bidding strategija koje se mogu primenjivati u različitim vrstama Google Ads kampanja. Tokom kursa govoriće se i o specifičnim bidding strategijama pogodnim za različite kampanje, kao što su: Google Search kampanje, Google video-kampanje, Google Display kampanje, App Install kampanje i Google Shopping kampanje. Važno je shvatiti da neke bidding strategije mogu biti prikladne samo za određene vrste kampanja, dok se druge ne preporučuju ili se čak ne mogu primeniti. Svaka vrsta kampanje zahteva odgovarajuću strategiju kako bi se postigli optimalni rezultati. Kroz kurs ćete naučiti kako treba odabrati i pravilno koristiti odgovarajuću bidding strategiju za svaku vrstu kampanje, uzimajući u obzir specifične ciljeve i zahteve oglašivača.

Kurs posebno naglašava važnost odabira odgovarajuće bidding strategije u skladu sa ciljevima kampanje. Svaki cilj zahteva specifičnu strategiju licitiranja, a ne postoji univerzalno rešenje koje se može primeniti na sve oglašivačke prakse. U tom kontekstu kurs pruža detaljan pregled različitih strategija licitiranja, ističući njihova svojstva i prednosti. Takođe se podstiče testiranje više strategija kako bi se pronašla najefikasnija za određeno poslovanje. Kroz ovaj segment kursa polaznici će sticati znanja koja će im pomoći da donose informisane odluke o odabiru bidding strategija i da maksimiziraju koristi za svoje kampanje.

Kurs će vam dati odgovore na važna pitanja: koja strategija licitiranja donosi više koristi – da li je to strategija sa manuelno upravljanim bidovima ili bidding strategija koja ima automatizovanu licitaciju. Takođe, naučićete kako pravilno možete postaviti strategije i odabrati optimalnu licitaciju koja će doneti najbolje rezultate vašem poslovanju. Ovaj kurs će vam pružiti potrebna znanja i veštine kako biste donosili informisane odluke i efikasno upravljali bidding strategijama u svojim Google Ads kampanjama. Na taj način ćete biti sposobni da ostvarite maksimalne rezultate i postignete uspeh u digitalnom oglašavanju.

Kurs Bidding Strategies odgovoriće na pitanja:

Koja podela se smatra fundamentalnom podelom bidding strategija?

Najosnovnija podela bidding strategija u digitalnom oglašavanju obuhvata dve glavne kategorije: ručno upravljanje bidovima i automatizovane bidding strategije. Ručno upravljanje bidovima podrazumeva da korisnik sam postavi cene za klikove i ručno upravlja licitacijama. Ova strategija pruža veću kontrolu nad postavljanjem cena, ali zahteva više vremena i resursa. S druge strane, automatizovane bidding strategije koriste algoritme i mašinsko učenje kako bi automatski postavile bidove na osnovu zadatih ciljeva i podataka. Ove strategije se zasnivaju na algoritamskom optimizovanju i mogu efikasno prilagoditi bidove u realnom vremenu. Automatizovane bidding strategije omogućavaju automatizaciju procesa licitiranja, što može biti korisno za velike kampanje sa mnogo ključnih reči i podataka.

Šta predstavlja Enhanced Cost-Per-Click (ECPC)?

Enhanced Cost-Per-Click (ECPC) je bidding strategija koja kombinuje manuelne i automatske elemente. ECPC strategija omogućava oglašivačima da ručno postave svoje početne bidove za ključne reči, ali Google Ads platforma automatski prilagođava ove bidove na osnovu verovatnosti konverzije. To znači da oglašivači imaju kontrolu nad početnim bidovima, ali algoritam koristi podatke o performansama i drugim faktorima kako bi optimizovao bidove za bolje rezultate. Ova kombinacija manuelnog i automatskog pristupa omogućava oglašivačima da iskoriste prednosti oba pristupa i postignu bolje rezultate u kampanjama. ECPC je jedna od opcija koju oglašivači mogu odabrati u Google Ads platformi kako bi unapredili svoje licitiranje i postigli željene ciljeve kampanje.

Koje upravljanje kampanjama pruža bolje rezultate – manuelno upravljanje bidovima ili automatizovana bidding strategija?

Odgovor na pitanje da li bolje rezultate u kampanjama pruža manuelno upravljanje bidovima ili automatizovana bidding strategija zavisi od različitih faktora. Manuelno upravljanje bidovima pruža veću kontrolu nad licitiranjem, omogućavajući oglašivačima da precizno odrede cene klikova. Sa druge strane, automatizovane bidding strategije koriste algoritme i mašinsko učenje za optimizaciju bidova na osnovu podataka o performansama i ciljevima kampanje. Ove strategije mogu biti efikasne u dinamičnim okruženjima sa velikim obimom podataka. Konačan odgovor na ovo pitanje zavisi od specifičnih ciljeva kampanje, budžeta, vrste proizvoda ili usluga i industrije. Ponekad je kombinacija oba pristupa najbolja opcija. Važno je testirati različite strategije i pratiti njihov uticaj na rezultate kampanje kako bi se utvrdilo šta najbolje funkcioniše za određeno poslovanje.

Otvoren laptop na stolu

Plan predavanja Kurs Bidding Strategies

 • O bidding strategijama
 • Vrste bidding strategija
  • Target CPA (Cost-Per-Acquisition)
  • Target ROAS (Return On Ad Spend)
  • Maximize Conversions
  • Maximize Conversion Value
  • Enhanced Cost-Per-Click (ECPC)
  • Maximize Clicks
  • Manual CPC Bidding
  • CPM Bidding (Cost-Per-Thousand Impressions)
  • vCPM Bidding (Cost-Per-Viewable Thousand Impressions)
  • CPV Bidding (Cost-Per-View)
  • Target Impression Share Bidding
 • Određivanje bidding strategija prema vrsti Google kampanje
 • Odabir strategije prema cilju kampanje
 • Manual vs Smart Bidding 

Polaznici kursa Bidding Strategies u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se