Strategic Marketing

Opis kursa

Kurs Strateški marketing obrađuje pojam, značaj i ciljeve strateškog marketinga, kao i sam proces strateškog marketinga i njegovog planiranja. Polaznici će se upoznati sa strukturom strateškog marketinga i različitim marketing strategijama kompanija u zavisnosti od njihovog pozicioniranja na lokalnom, međunarodnom ili globalnom tržištu.

Takođe, polaznici će saznati kako se vrši kontrola i revizija strateškog marketinga sa ciljem što efektivnijeg nastupa i funkcionisanja organizacije. Kurs detaljno obrađuje temu analize svih faktora koji utiču na uspeh kompanije na tržištu, pa će polaznici imati priliku da nauče kako se vrši analiza okruženja, tržišta, konkurencije, kupaca i njihovog ponašanja, kao i potencijala same organizacije.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja i veštine potrebne za kvalitetno definisanje marketing ciljeva i strategija kako bi se obezbedila dobra tržišna pozicija i konkurentnost kompanije na dugi rok.

Polaznici treba da nauče da prepoznaju adekvatne metode i tehnike koje se koriste u strateškom marketingu i uspešno ih primene u realnoj situaciji. Takođe, polaznici će naučiti kakvo se ponašanje danas očekuje od kompanije na globalnom tržištu, kako bi isto mogli i da primene u praksi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.