Modul Digital Technology

U moderno informaciono doba nove tehnološke tendencije i uređaji, kao što su bežični internet i mobilni uređaji, promenili su način na koji se ljudi povezuju i posluju. Ove digitalne inovacije omogućile su ljudima da budu u kontaktu bez obzira na udaljenost, što je značajno uticalo na društvo i poslovne prakse. Tako je digitalni svet postepeno postajao sastavni deo svakodnevnog života, mada tradicionalni ili oflajn svet i dalje ima svoje važno mesto. Digitalne tehnologije su nadogradile i obogatile tradicionalne pristupe, omogućavajući kompanijama i pojedincima da bolje iskoriste mogućnosti koje pružaju moderne tehnologije. U savremenom društvu ključ je u mudrom i umerenom korišćenju digitalnih i tradicionalnih pristupa kako bi se postigle optimalna efikasnost i uspeh.

Kao važan i integralni deo, digitalne tehnologije postale su deo društvenih organizacija na gotovo svim nivoima. U raznim sferama svakodnevnog života uočavamo primenu digitalnih tehnologija, te se ona prepoznaje u zdravstvu (onlajn-konsultacije sa lekarima, zakazivanje pregleda, e-kartoni), obrazovanju (digitalni nastavni sadržaj, onlajn-nastava, e-učionice), politici i državnoj birokratiji i u državnom upravljanju (državni informacioni sistemi, e-uprava, uticaj društvenih medija na biračko telo), medijima (novi mediji, hiperlinkovani sadržaji) itd. U poslovnom svetu digitalne tehnologije su ključne za elektronsku trgovinu, rad zaposlenih putem raznih platformi i društvenih medija, čak i za rad od kuće. Sve ove dimenzije postale su deo svakodnevnog života u doba razvoja i masovne upotrebe digitalnih tehnologija, transformišući način na koji funkcionišemo u modernom društvu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerPPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj modula Digitalne tehnologije

Modul posvećen digitalnim tehnologijama sastoji se iz četiri dela, odnosno interpretativnih tumačenja. Prvi deo posvećen je tumačenju digitalnih platformi, u okviru kog možete saznati sve o njihovom značaju i funkciji u savremenom poslovnom kontekstu. Takođe, biće reči o Content Management Systemu (CMS) i njegovoj važnoj funkciji pri digitalnim platformama. Cilj ove celine je upoznavanje sa terminologijom, ali i sa praktičnim aspektima savremenih informaciono-tehnoloških rešenja, radi boljeg razumevanja njihove praktične primene. Drugi deo modula će vam omogućiti da samostalno kreirate veb-prezentacije putem CMS-a, pružajući vam praktične veštine i znanje za rad sa digitalnim tehnologijama.

U drugoj celini modula Digitalne tehnologije objašnjen je dizajn veb-sajta, ali i bitna mesta koja je važno imati u vidu pred ugovaranje posla sa veb masterima i dizajnerima. Takođe, prezentovan je predlog za jedan poslovni veb-sajt različitih funkcionalnosti, a biće sagledano i kako se sve te funkcionalnosti mogu prikazati i označiti. Tu je i naglasak na ključnoj dokumentaciji neophodnoj za kreiranje veb-rešenja. Celina takođe obuhvata formiranje cene virtuelnog rešenja. Sve ove teme omogućavaju razumevanje procesa kreiranja i dizajniranja veb-sajtova, kao i odabira odgovarajućeg profesionalca za uspešan razvoj veb-rešenja. 

Treći deo modula Digitalne tehnologije posvećen je konkretnim informaciono-tehnološkim rešenjima koja su ključna za uspešno poslovanje kompanije. Tako će biti reči o svim neophodnim alatima koji mogu unaprediti poslovanje i postati deo svakodnevnih alata koje koriste uspešni menadžeri. S obzirom na to da smo svedoci brzog napretka savremenih tehnologija, ovaj deo će vam omogućiti da prepoznate sva aktuelna rešenja preko kojih se može uspešno upravljati jednim poslovanjem. Takođe, biće vam predstavljeno kroz koje se sve servise može odvijati brza i efikasna interna i eksterna komunikacija jedne kompanije, što je od ključnog značaja za njenu konkurentsku prednost i uspeh na tržištu.

Završni deo modula posvećen je blokčejn tehnologijama, te pruža pogled u budućnost savremenih digitalnih tehnologija. U ovoj četvrtoj celini upoznaćete se sa digitalnim vrednostima kao što je virtuelni novac zasnovan na blokčejn tehnologiji. Ovaj deo modula pruža dublje razumevanje funkcionisanja blokčejn tehnologije i njenog potencijala za transformaciju različitih aspekata poslovanja i društvenog života. Ovaj deo će vam omogućiti da sagledate inovativne načine korišćenja tehnologije i kako ona može oblikovati budućnost na globalnom nivou.

Modul Digitalne tehnologije odgovoriće na pitanja:

Kako je počeo razvoj veba?

Veb (svetska mreža) razvijao se kroz više faza koje su obeležile njegovu evoluciju. Počeci veba datiraju još u 60-im godinama prošlog veka, kada su se prvi eksperimenti sa povezivanjem računara vršili preko ARPANET-a. Prava prekretnica dogodila se 90-ih godina prošlog veka, kada je Tim Berners-Lee osmislio World Wide Web, kombinujući HTML, URL i HTTP protokol. Tada je veb postao javno dostupan i postao je mesto za deljenje informacija i povezivanje ljudi. U narednim decenijama veb je doživeo masovno širenje, uz razvoj dinamičkih sajtova, interaktivnih aplikacija, društvenih mreža i mobilne veb-tehnologije. Danas je veb osnovni deo svakodnevnog života, te pruža raznovrsne usluge, obrazovanje, zabavu i poslovne mogućnosti.

Šta se sve može smatrati prednostima, a šta manama open source rešenja u savremenom poslovanju kompanija?

Open source rešenja u savremenom poslovanju kompanija imaju određene prednosti i mane. Prednosti open source softvera uključuju mogućnost besplatnog korišćenja, što može biti značajna ušteda u troškovima licenci. Otvoreni kod omogućava prilagođavanje softvera specifičnim potrebama kompanije i nezavisnost od pojedinih dobavljača. Takođe, zajednica korisnika i programera koji doprinose razvoju projekta može pružiti podršku i rešenja na forumima.

Međutim, open source rešenja takođe imaju i određene mane. Manjak formalne podrške može biti izazov za kompanije koje se oslanjaju na ovaj softver. Neke kompanije možda neće biti spremne da podele svoj izvorni kod, što ograničava mogućnost zajedničkog razvoja. Takođe, otvoreni softver može biti manje intuitivan za korišćenje i zahtevati više tehničkog znanja za implementaciju.

Uprkos ovim izazovima, mnoge kompanije prepoznaju prednosti open source rešenja i koriste ih kako bi poboljšale svoje poslovanje, povećale fleksibilnost i smanjile troškove.

Šta su elektronski novčanici?

Elektronski novčanici, poznati i kao e-novčanici ili digitalni novčanici, jesu softverske aplikacije ili onlajn-platforme koje omogućavaju korisnicima da bezbedno čuvaju, šalju i primaju digitalni novac. To su virtuelni alati koji omogućavaju elektronsko plaćanje i transakcije putem interneta. Korisnici elektronskih novčanika mogu povezati svoje bankovne račune, kreditne kartice ili druge metode plaćanja sa ovim platformama.

Elektronski novčanici pružaju brz i jednostavan način za izvršavanje onlajn-plaćanja, kupovinu proizvoda i usluga, prenos novca prijateljima i porodici ili čak plaćanje računa. Osim toga, e-novčanici pružaju i dodatnu sigurnost jer često koriste enkripciju podataka i dvostruke autentifikacije kako bi zaštitili korisničke transakcije od neovlašćenog pristupa.

Polaznik kursa za laptopom

Plan predavanja modula Digitalne tehnologije

 • Digitalne platforme & CMS
  • Uloga i funkcija digitalnih platformi u savremenim kompanijama
  • Predstavljanje različitih rešenja
  • Poslovna rešenja za izradu veb-sajta 
  • Šta je CMS
 • Veb-dizajn za menadžere
  • Dokumentacija pri izradi veb-sajta
  • Različita rešenja poslovnih veb-prezentacija
 • Digitalne tehnologije za menadžere
  • Pojmovi i značenje digitalnih tehnologija i interneta
  • Primena interneta i informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju
 • Blokčejn tehnologije
  • Uvod u blokčejn tehnologije
  • Kriptovalute
  • Primena blokčejn tehnologija
  • Trendovi i razvoj blokčejn tehnologij

Polaznici kursa Digitalne tehnologije u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se