Kurs Blockchain technologies

U poslednjih nekoliko godina blockchain tehnologije su postale veoma popularan koncept u različitim oblicima savremene poslovne prakse. Koncept blockchain tehnologija se u početku vezivao za kriptovalute i tehnologiju u vezi sa bitcoin mrežom. Jedna od osnovnih ideja blockchain tehnologija podrazumevala je da ove tehnologije predstavljaju distributivnu, decentralizovanu i javnu bazu svih transakcija. 

Reč je o kompleksnom sistemu, odnosno lancu blokova u kome se nalaze digitalne informacije ili transakcije grupisane u blokove. Javna baza podataka, kao i bilo koja druga online baza podataka, omogućava pristup s bilo kog mesta i u bilo koje doba dana. Blockchain tehnologija smatra se tehnologijom kojom nije moguće manipulisati, odnosno tehnologijom u okviru koje nije moguće izvesti bilo koju vrstu malverzacija. 

Bitcoin se ne može materijalizovati i ima svoja ograničenja. Naime, moguće je stvoriti svega 21 milion bitcoina, čija vrednost varira u zavisnosti od oscilovanja kursa. Svaki vlasnik bitcoina treba da poseduje privatni ključ, koji je neophodan za pristup elektronskom novčaniku i transakciji. 

Zahvaljujući blockchain tehnologiji, digitalni novac postao je prepoznat kao inovativna zamisao savremene tehnologije, ali ta inovativnost se ne krije u konkretnoj postavci i tumačenju elektronskog novca. Naime, prava vrednost digitalnog novca krije se u načinu njegovog funkcionisanja i distribucije, za koji je zaslužna P2P tehnologija ili tehnologija blockchaina.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerContent & SEO Manager.

Opis i cilj kursa „Blockchain technologies”

Kurs „Blockchain technologies” polaznicima pruža priliku da se bliže upoznaju sa jednom od inovacija 21. veka, odnosno sa sve primenjenijom tehnologijom – blockchain tehnologijom. U okviru ovog kursa polaznici će naučiti osnovne termine u vezi sa ovom tehnologijom, uključujući bitcoin, kriptovalute, blockchain, rudarenje, garanciju poverenja i druge. Nastoji se da se detaljno objasne načini realizovanja pouzdanih transakcija, ali i uloga i funkcija rudara i rudarenja u okviru blockchain tehnoloških procesa. Takođe, posebna pažnja posvećena je problemima sigurnosne provere u okviru transakcija preko blockchain tehnologija. 

Posebno mesto u okviru kursa zauzima primena blockchain tehnologije u savremenom poslovanju. Kurs će pokazati kako se vrednost bitcoin valute menja, koje sve države prihvataju i prepoznaju značaj kriptovaluta kao legitimnog novca i koje sve beneficije pronalaze u njegovoj primeni. Ipak, kao najveća vrednost ovog virtuelnog novca smatra se sâm sistem na osnovu koga se upravlja digitalnim novčanim transakcijama. Stoga će u kursu biti objašnjeni sistemi zaštite kriptovaluta na mreži i načini primene ovog sistema u drugim sferama vlasničkog prava.

Blockchain tehnologije su odgovorne za sigurnu transakciju u kojoj su interesi obe strane sistema zaštićeni od prevare i bilo kojih drugih malverzacija. Kurs će pokazati da je blockchain sistem garancija poverenja između dveju strana u ugovorenoj transakciji. 

Koncept blockchaina primenljiv je i na druge poslovne delatnosti, kao što je, na primer, pravna delatnost. Blockchain tehnologije mogu biti od velike koristi i u poslovnoj praksi osiguravajućih društava, odnosno u praksi osiguravanja vlasništva nad zemljištem, nekretninama, prevoznim sredstvima i drugim vidovima usluga osiguranja. 

Kurs „Blockchain technologies” pruža nešto šira znanja o primeni blockchain tehnologija u poslovnoj praksi od onih osnovnih. U skladu sa tim, polaznici će se upoznati sa različitim vrstama kriptovaluta u savremenoj ekonomiji, razvojem savremene tehnologije i trendovima savremenog poslovanja i društvenog uređenja uopšte. Kroz različite studije slučaja biće im predstavljena i primena blockchaina u različitim industrijama i projektima.

Kurs „Blockchain technologies” će vam odgovoriti na pitanja:

Koja su moguća područja primene blockchain tehnologija?

Blockchain tehnologije su tehnologije koje se mogu primeniti u različitim industrijama kao što su finansije, osiguranje, državna administracija, supply chain, organizacija, upravljanje itd. Ove tehnologije čuvaju verodostojnost podataka i imaju mogućnost automatskog backupa podataka u realnom vremenu, a uz to i mogućnost čuvanja podataka na mnogobrojnim lokacijama. Međutim, iako postoje mnoge prednosti ovih tehnologija, njihova primena nije u potpunosti iskorišćena. Naime, primena blockchain tehnologija je i dalje nedovoljno razvijena, a neki od razloga što je tako su: nedovoljna zrelost, nedovoljna skalabilnost, neusklađenost sa regulativom, kompleksnost implementacije, kao i nepotpuna kompatibilnost sa drugim tehnologijama i standardima.

Šta predstavlja bitcoin?

Bitcoin je prva i najpopularnija kriptovaluta, digitalna valuta koja funkcioniše na bazi decentralizovane, distribuirane i javne baze podataka, poznate kao blockchain. Kreiran je 2009. godine kao alternativa tradicionalnom novcu, koji kontrolišu centralne banke i vlade.

Može se kupiti, čuvati i koristiti za plaćanje roba i usluga na internetu, a u nekim zemljama je moguće koristiti ga i za kupovinu u fizičkim prodavnicama. Bitcoin se razlikuje od klasičnih valuta po tome što je ograničen količinom koja može biti u opticaju – maksimalno će biti 21 milion bitcoina, a sada je u opticaju oko 18 miliona.

Bitcoin se čuva u digitalnom novčaniku, koji može biti na hard-disku, mobilnom telefonu ili online. Za pristup novčaniku neophodni su privatni ključevi koje korisnik mora čuvati na sigurnom mestu, jer bez njih nema pristupa novcu. Transakcije se obrađuju pomoću kompleksnih matematičkih algoritama, a za svaku transakciju se naplaćuje taksa u vidu malog iznosa u bitcoinima.

Šta možemo raditi sa kriptovalutama?

Kriptovalute su virtuelna valuta koja se koristi u različite svrhe. U budućnosti se planira da se kriptovalute koriste kao legitimno sredstvo plaćanja, baš kao klasične valute. Kriptovalute su vrlo specifične jer su virtuelne, ali to ne umanjuje njihovu vrednost. Danas se one mogu koristiti za plaćanje roba i usluga, za investiranje i štednju, ali i za konvertovanje u željenu valutu. Trenutno hiljade trgovaca prihvata kriptovalute kao način plaćanja, a na mapi trgovaca mogu se pronaći mesta gde je moguće vršiti plaćanje u nekoj od kriptovaluta. Zahvaljujući jednostavnom skladištenju, kriptovalute su idealne za štednju, a moguća je i dodatna zarada jer vrednost kriptovaluta raste. Takođe, one omogućavaju brz i pouzdan transfer novca.

Blockchain technologies

Plan i program

1. Uvod u blockchain tehnologije – Šta je blockchain tehnologija i gde se može primeniti?

2. Kriptovalute – Šta su kriptovalute, koje sve kriptovalute postoje i na koji način i gde ih možemo koristiti u praksi i vršiti plaćanje njima?

3. Primena blockchain tehnologije – Šta predstavlja blockchain tehnologija i gde je zastupljena?

4. Trendovi i razvoj blockchain tehnologije

Polaznici kursa istražuju blockchain tehnologije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se