Kurs Tehnički SEO (Technical SEO)

Kurs Technical SEO obrađuje teme koje se tiču optimizacijskih tehničkih komponenata vebsajtova i koje su važne za pozicioniranje veb-stranica jednog sajta u rezultatima pretrage na pretraživačima. Ove komponente SEO optimizacije, uz On-page i Off-page, spadaju u jednu od tri optimizacijska polja koja imaju poseban značaj u komunikaciji vebsajtova sa robotima pretraživača. Tako je za dobro pozicioniranje vebsajtova na pretraživačima posebno zaslužan tehnički SEO faktor. Drugim rečima, zahvaljujući različitim dobro uređenim i upotrebljenim tehničkim elementima, pretraživač pomoću svojih robota brže iščita, ispravno rastumači i adekvatno pozicionira veb-stranice sajta. Savremene tehnologije, ali i internet i platforme za kreiranje vebsajtova i objavljivanje sadržaja svakim danom se sve više razvijaju i menjaju, što u korak prati i SEO industrija. Takve razvojne prilike u velikoj meri podstiču i unapređenje pretraživačkog algoritma. 

Zadovoljavajući nivo optimizacije jedan sajt postiže onda kada se na odgovarajući način postave svi važni elementi tehničke optimizacije za pretraživače. Jedna od glavnih ideja ovog kursa jeste da vas upozna sa značenjem i značajem takvih elemenata, ali i njihovom funkcionalnošću i važnošću u optimizacijskoj praksi. Sa tim u vezi, jedan od važnih segmenata kursa ticaće se alata Google Search Console, zahvaljujući kom se postiže efikasnije indeksiranje veb-stranica sajta, ali i brže prepoznavanje problemskih elemenata na vebsajtovima. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Tehnički SEO

Zahvaljujući poznavanju svih elemenata i aspekata tehničkog SEO, bićete u prilici da bolje razumete metode kojima pretraživači stižu do kreiranog sadržaja na veb-stranicama i sajtovima na mreži. U kursu Tehnički SEO biće reči o tehničkim uslovima koje je neophodno ispuniti kako bi puzači ili roboti pretraživača prošli kroz sadržaje veb-stranica, a onda i detektovali nov sadržaj postavljen na vebsajtu. Stoga, jedna od glavnih ideja ovog kursa je da pruži znanje o tome kako sagledati i pristupiti rešavanju manjih ili većih problemskih mesta kada je reč o tehničkim faktorima optimizacije. Nakon kursa bićete u prilici da samostalno donesete sud o tome šta je moguće unaprediti na jednom vebsajtu kako bi njegove stranice robot prepoznao i kako bi kao takve postigle više pozicije u rezultatima pretrage na pretraživačima. 

U okviru kursa Tehnički SEO sagledaćemo sve važne tehničke elemente koji utiču na unapređenje optimizacije. Kroz kurs ćete se upoznati sa važnošću tehničkog optimizovanja i važnošću On-page optimizacije u kreiranju sadržaja. Konkretan kurs organizovan je tako da pokrije sve bitne tehničke pojmove i funkcionalnosti kao što su: robots.txt, crawling, canonical Tag URL, statusni kodovi veb-stranica, click depth, indexing, XML i HTML sitemape, redirekcije i dr. O optimizaciji veb-stranica za mobilne uređaje i značaju brzine učitavanja vebsajta biće posebno reči, jer se radi o specifičnom segmentu koji je veoma važan za bolje pozicioniranje u SERP-u. 

Zahvaljujući kursu Tehnički SEO bićete u prilici da se upoznate sa svim tehničkim aspektima optimizacije za veb-pretraživače, a biće obrađeni i alati preko kojih se ispituju tehnički elementi na vebsajtu. Usled toga, nakon uspešno savladanog kursa, bićete teorijski i terminološki pripremljeni da samouvereno pristupite tehničkoj optimizaciji. Kao konstantu kursa treba istaći i tendenciju da se što jednostavnije, a opet minuciozno determinišu svi tehnički elementi SEO, kao i da budu upotpunjeni brojnim vizuelnim primerima i demonstracijama kroz praksu rada SEO eksperata. Nakon kursa bićete u prilici da podesite opcije u alatu Google Search Console kako bi sajt roboti pretraživača brže pregledali, ali i kako bi se potom on bolje pozicionirao u rezultatima pretrage. 

Kurs Tehnički SEO će odgovoriti na pitanja:

Koja je funkcija robota u optimizaciji vebsajtova?

Glavna funkcija robota je da pronađu nove ili ažurirane sadržaje na internetu. Cilj robota ili paukova (spiders), ili botova (bots), ili puzača (crawlers) jeste da istraže sadržaje na vebsajtovima, tačnije da kretanjem preko linkova stignu do dostupnih veb-stranica sajtova. Važno je da se prilikom kreiranja veb-stranica posebna pažnja posveti eksternim, ali i internim linkovima. Treba istaći i to da roboti pretraživača nemaju obavezu da isprate sve sadržaje niti sve veb-stranice na jednom vebsajtu. Zato oni ponekad neke linkove i veb-stranice čak i ne posećuju. Jedan od važnih termina u vezi sa tehničkim SEO jeste crawling. Reč je o procesu prolaženja robota kroz sadržaje, zatim čitanja tog sadržaja i interpretiranja sadržaja veb-stranice, nakon kog sledi proces indeksiranja. Tokom ovog procesa sve informacije koje roboti prikupe čuvaju se u indeksima pretraživača, koji zatim postaju dostupni u pretraživanjima internet korisnika. 

Koja je uloga mapa sajta (XML sitemap)?

Datoteke koje pružaju informacije o stranicama, video-zapisima i drugim sadržajima i datotekama na jednom vebsajtu nazivaju se sitemap. XML jezik ili Extensible Markup Language koristi se za sačinjavanje mapa sajtova koje sadrže preko 50.000 linkova i koje su veće od 10 MB. Važno je ukazati na to da se pomoću XML sitemapa na sajtovima roboti pretraživača brže i lakše kreću kroz veb-stranice preko linkova, te i brže tumače sadržaj na njima. Informacije sa sajtova se na taj način prikupljaju i skladište u indeksima pretraživača, te postaju dostupne daljim pretragama. Dakle, svi novi podaci se indeksiraju, nakon čega se prikupljaju informacije o njima, a onda i grupišu prema određenim kriterijumima, zahvaljujući kojima se nakon kasnijeg izdatog upita prikazuju korisnicima. Posebno korisno je to da se osvežavanje XML sitemapa automatski izvršava, kako bi se ispratile sve promene nastale na vebsajtu. 

Šta podrazumeva Google Search Console?

Google Search Console je alat koji je besplatan i namenjen je vlasnicima sajtova, ali i SEO stručnjacima, administratorima i drugim licima koja se brinu o održavanju vebsajtova. Dakle, Google Search Console je alat za kontrolu i nadgledanje određenih parametara na vebsajtovima. Zahvaljujući ovom alatu, može se dobiti informacija o indeksiranosti veb-stranica, ali se mogu prepoznati i oni faktori optimizacije koji utiču na vidljivost vebsajtova na mreži. Google Search Console ima funkciju da na jednom mestu pruži sve relevantne informacije vlasnicima sajta o načinu na koji Google vidi njihov vebsajt na mreži. Pored alata Google Search Console, koji može biti koristan za lakše i preglednije sagledavanje svih tehničkih aspekata jednog vebsajta, treba pomenuti i alat Google Analytics, koji pomaže pri analiziranju i preispitivanju strategijskog upravljanja jednim vebsajtom. 

Dečko za laptopom

Plan i program kursa Tehnički SEO

 • Optimizacija tehničkih elemenata sajta – tehnički SEO
  • Mapa sajta (XML sitemap) – formatiranje i najčešće greške
  • Kontrola robota pretraživača – komande
  • Meta robots
  • Serverski statusni kodovi
  • Prikaz i objašnjenje pronalaska statusnih serverskih kodova za sve ili za pojedinačne stranice 
  • Canonical
  • URL Tag
 • Brzina sajta
 • URL optimizacija
 • Osnove alata Google Search Console
  • Postavljanje XML sitemapa u Googleu

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se