Kurs Keywords Discovery for Google and Marketplaces

Određivanje ključnih reči je posebno važan korak u uspešnoj Google PPC kampanji. Ključne reči su esencijalni element Google Search kampanja i čine osnovu celokupnog oglašavanja na Google pretraživaču. Google Search kampanje su jedan od najvažnijih oblika Google PPC oglašavanja. Kvalitetna analiza ključnih reči je inicijalna tačka za uspeh ove marketinške prakse. Pronalaženje pravih ključnih reči omogućava da se oglasi prikažu relevantnoj publici koja pretražuje određene termine. Pažljivo odabrane ključne reči mogu pomoći u povećanju vidljivosti oglasa, privlačenju ciljane publike i porastu konverzija. Analiza ključnih reči omogućava oglašivačima da identifikuju relevantne termine i prilagode svoju strategiju oglašavanja kako bi postigli bolje rezultate.

Kvalitetna analiza ključnih reči je posebno važna u PPC kampanjama i u SEO praksama. Iako postoje različita pretraživanja ključnih reči za ove marketinške prakse, prepoznaje se jedna zajednička crta: odabir ključne reči koju niko ne traži neće doneti rezultate. PPC oglas kreiran za netraženu reč neće biti prikazan, a tako optimizovan članak neće biti pretraživan. Nevidljivost u onlajn sistemu svakako treba izbeći. Kvalitetna analiza ključnih reči omogućava pronalaženje relevantnih pojmova koji će privući ciljanu publiku, povećati vidljivost i doneti bolje rezultate.

Ključne reči ili kraće fraze treba razumeti kao važne reči pretrage koje internet korisnici unose u pretraživač sa očekivanjem da će im se na osnovu njih na stranici sa rezultatima pretrage (SERP) izlistati relevantni rezultati.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Keyword Discovery for Google and Marketplaces

Kurs Keyword Discovery for Google and Marketplaces fokusira se na proces istraživanja ključnih reči. Ovaj proces smatra se istraživačko-analitičkim, jer podrazumeva pronalaženje ključnih reči koje su relevantne za oglašavani proizvod ili uslugu. Adekvatnost ključnih reči ogleda se i u njihovoj relevantnosti za internet korisnike koji konkretne reči prepoznaju kao označitelje za željene rezultate pretraživanja. Dakle, istraživanje ključnih reči zahteva razumevanje jezika, ali i poznavanje ciljne grupe. Cilj ovog postupka istraživanja je identifikovati ključne reči koje će privući ciljnu grupu i omogućiti joj da pronađe informacije o proizvodu ili usluzi. Usled toga, ovaj proces se smatra ključnim za uspešno oglašavanje na Googleu i na drugim online platformama.

Kroz ovaj kurs saznaćete sve što je potrebno da znate u vezi sa pronalaženjem relevantnih ključnih reči i različitim metodama za postizanje željenih rezultata. Takođe, biće vam objašnjeni i benefiti koje se mogu ostvariti nakon odgovarajuće analize ključnih reči.

U posebnom segmentu kursa obrađene su različite vrste ključnih reči. Ovde će se detaljnije ukazati na opcije podudaranja ključnih reči, kao i na podele ključnih reči prema kategorijama i dužini. Takođe, značajno je naglasiti funkciju i upotrebu negativnih ključnih reči u procesu planiranja PPC kampanje. Ovaj deo kursa omogućiće vam da bolje razumete i primenite različite vrste ključnih reči kako biste postigli bolje rezultate u svojim kampanjama.

Kako bi pružio adekvatan sadržaj korisnicima, Google koristi Quality Score za rangiranje u Google Search kampanjama. Quality Score se izražava brojem od 1 do 10 i odražava ocenu kvaliteta saobraćaja koji se oglašava. Viši Quality Score rezultuje nižim troškovima oglašavanja. Prilikom određivanja ove ocene, Google vrednuje relevantnost ključnih reči, kvalitet oglasa i korisničko iskustvo. U skladu sa time, unapređivanje Quality Scorea može dovesti do efikasnijih kampanja i većeg povraćaja uloženih sredstava.

U okviru kursa nastojaće se da se pojasni kako pozicija oglasa, aukcije i rang utiču na cenu i pozicioniranje oglasa za određenu ključnu reč. Imaćete prilike i da se upoznate sa metodama plaćanja i strategijama za postizanje optimalnih rezultata u Google oglašavanju.

Na kursu ćete učiti o korisnim besplatnim alatima i izveštajima za pretragu i analizu ključnih reči. Osim toga, bitno je i da se pomenu termini poput zlonamerni klikovi (fraud clicks). Poseban deo kursa će biti posvećen praktičnim primerima u jednoj Google Search kampanji, gde ćete se upoznati sa postupkom i važnošću prepoznavanja ključnih reči za oglase i za kampanje. Kroz ovo iskustvo, sticaćete bolje razumevanje pravilnog odabira relevantnih ključnih reči za postizanje uspeha u oglašavanju na Googleu. 

Kurs Keyword Discovery for Google and Marketplaces odgovoriće na pitanja:

Koje se koristi prepoznaju od pravilnog pretraživanja ključnih reči?

Pretraživanje ključnih reči može doneti mnoge benefite u okviru digitalnog marketinga. Prvo, omogućava vam da razumete kako vaša ciljna grupa pretražuje i pronalazi proizvode ili usluge koje nudite. To vam pomaže da se usredsredite na relevantne ključne reči i optimizujete svoj sadržaj kako biste se pojavili u relevantnim rezultatima pretrage. Osim toga, pretraživanje ključnih reči vam omogućava da identifikujete visoko tražene i konkurentne ključne reči koje mogu poboljšati vašu vidljivost i povećati broj posetilaca na vašem sajtu. Takođe, omogućava vam uvid u ključne reči koje koriste vaši konkurenti, što vam daje opciju da se prilagodite i poboljšate svoju strategiju oglašavanja. Kroz analizu ključnih reči možete pratiti trendove i promene u interesovanju korisnika, što vas navodi da ostanete relevantni i konkurentni na tržištu. Ukratko, pretraživanje ključnih reči vam pomaže da ciljate pravu publiku, povećate vidljivost i ostvarite veći uspeh u digitalnom marketingu.

Šta se smatra negativnim ključnim rečima?

Negativne ključne reči su ključne reči ili fraze koje se koriste u PPC oglašavanju kako bi se isključile određene pretrage ili ciljne grupe. One se koriste kako bi se sprečilo prikazivanje oglasa korisnicima koji pretražuju određene termine koji nisu relevantni za proizvod ili uslugu koja se oglašava. Na taj način se smanjuje trošak oglašavanja i povećava efikasnost kampanje, jer se fokusira na relevantnu publiku. Na primer, ukoliko prodajete luksuzne satove, negativna ključna reč može biti jeftini satovi, što će sprečiti prikazivanje oglasa osobama koje traže satove po nižim cenama. Kroz analizu ključnih reči i praćenje rezultata kampanje, negativne ključne reči se kontinuirano ažuriraju i dodaju kako bi se osiguralo da oglasi budu prikazani samo relevantnoj ciljnoj grupi.

Koje vidove podudaranja ključnih reči možemo prepoznati?

U okviru PPC oglašavanja na Googleu postoji nekoliko opcija podudaranja ključnih reči koje omogućavaju kontrolu nad tim kako će se oglasi prikazivati u odnosu na upit korisnika. Ove opcije su:

 • broad match (široko podudaranje): oglas će se prikazivati za širok spektar varijacija ključne reči, uključujući sinonime, srodne pojmove i gramatičke varijacije;
 • phrase Match (podudaranje fraza): oglas će se prikazivati samo za upite koji sadrže ključnu reč ili frazu koja je unapred definisana, ali može biti praćena drugim rečima;
 • exact match (tačno podudaranje): oglas će se prikazivati samo za tačan unos ključne reči ili fraze;
 • negative match (negativno podudaranje): oglas se neće prikazivati za određene ključne reči ili fraze koje su unapred definisane kao negativne. 

Svaka od ovih opcija pruža različit nivo kontrole nad prikazivanjem oglasa i omogućava oglašivačima da ciljaju odgovarajuću publiku u skladu sa svojim marketinškim ciljevima.

Žena istražuje ključne reči za Google

Plan predavanja kursa Keywords Discovery for Google and Marketplaces

 • Keyword Research
  • Brainstorming
  • Istraživanje ključnih reči konkurenata
  • Korišćenje alata za istraživanje
  • Dobro poznavanje niše
 • Keyword Research Benefits
  • Vrste ključnih reči
  • Opcije podudaranja (Matching Options)
   • Broad Match
   • Broad Match Modifier
   • Phrase Match
   • Exact Match
 • Negative Keywords
   • Negative Broad Match
   • Negative Phrase Match 
   • Negative Exact Match
  • Kategorija
  • Dužina
   • Short-Tail Keywords ili Head Keywords
   • Mid-Tail Keywords
   • Long-Tail Keywords
 • Quality Score
  • Ad Relevance
  • Expected CTR
  • Landing Page Experience
 • Rank oglasa
  • Relevantnost
  • Bid
 • Određivanje Ad Ranka
 • Google Trends
 • Auction Insight
 • Fraud Clicks
 • Kako upravljati Google Search kampanjom

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se