Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija

Upravljanje projektima je ključna sfera u procesu planiranja, pripreme, sprovođenja, praćenja, kontrole i rasuđivanja o projektu. Metodologija koju primenjuje Project Management Institute (PMI) pruža sistematično i pregledno predstavljanje projekata, bez obzira na njihov obim i složenost. Efikasno upravljanje projektima vodi do organizovanog tima koji teži postizanju rezultata i ostvaruje postavljene ciljeve. Ova praksa omogućava povezivanje strateških i upravljačkih faktora, obezbeđujući da se projekti usklađuju sa poslovnim ciljevima. Odgovarajuće upravljanje projektima pomaže efikasnom iskorišćavanju resursa, praćenju napretka i donošenju informisanih odluka radi postizanja uspeha u izvršavanju projekata.

Svaki projekat ima cilj koji je potrebno postići ili ostvariti. Završetak projekta znači da su sve projektne aktivnosti obavljene i da su ostvareni predviđeni i željeni ciljevi. Važno je istaći da se ciljevi mogu menjati ili preciznije osmisliti čak i tokom trajanja samog projekta. Bez obzira na to o kakvom je cilju reč, svaki projekat mora imati jasno definisan početak i kraj. Upravljanje projektima se opisuje kao privremeni napor usmeren ka stvaranju jedinstvenog proizvoda, usluge ili ostvarenju nekog drugog projektnog cilja. Tokom projekta se kontinuirano prate aktivnosti, resursi i vremenski okviri kako bi se postigli željeni rezultati. Upravljanje projektima podrazumeva strukturu, planiranje, organizaciju i kontrolu svih elemenata projekta radi uspešnog ostvarenja ciljeva.

Upravljanje projektima obuhvata različite oblasti znanja, a jedna od njih je upravljanje integracijom projekta. Ova oblast znanja prati sve faze projekta, uključujući iniciranje, planiranje, realizaciju, kontrolu i zatvaranje. Svaka faza ima specifične procesne grupe koje se bave integracijom projekta. Cilj upravljanja integracijom je usklađivanje svih aspekata projekta kako bi se postigli definisani ciljevi. Ova oblast znanja pomaže u održavanju kontrole nad projektnim aktivnostima, koordinacijom različitih timova i osiguravanju uspešnog sprovođenja projekta. Upravljanje integracijom projekta je ključno za postizanje integrisanog i celovitog pristupa u vođenju projekata.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO ManagerPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Upravljanje celinom projekta – Integracija

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija u celosti je fokusiran na prvu fazu aktivnosti koje se tiču upravljanja projektima. Oblast znanja koja se tiče integracije predstavlja integrisanje svih elemenata projekta u jedinstvenu celinu, zbog čega je moguće brže i efikasnije izvršavanje projekta. Projektni menadžer u organizaciji ima ključnu ulogu u ostvarivanju uspešne integracije projekta. Ova faza podrazumeva koordinaciju svih aktivnosti, resursa i timova kako bi se postigao integrisan pristup i omogućilo uspešno vođenje projekta. 

Ključno u oblasti upravljanja integracijom jeste integrisanje različitih aktivnosti i elemenata u projektu. To uključuje plan nabavke, zahtev za promenom i ažuriranjem planova, plan obima i vremenski plan. U skladu sa vremenskim planom i budžetom, realizuje se planirana nabavka i obezbeđuju potrebni resursi, oprema i alati za projekat. Praksa ažuriranja planova česta je upravo onda kada se neke predviđene aktivnosti suoče s većim troškovima od prvobitno planiranih, što zahteva izmene u svim planovima. Plan obima definiše sve zadatke potrebne za ostvarenje cilja projekta, dok vremenski plan organizuje rokove za izvršavanje aktivnosti na projektu. Integracija ovih planova omogućava usklađivanje svih elemenata projekta i efikasno vođenje projekta prema postavljenim ciljevima.

Poput drugih oblasti znanja, upravljanje integracijom projekta obuhvata specifične aktivnosti kao što su razrada povelje projekta i plana za upravljanje projektom, vođenje i kontrola izvršenja projekta, nadzor i supervizija nad radom na projektu, sprovođenje sveobuhvatne kontrole promena i, na kraju, zatvaranje projekta ili njegovih faza. Pored toga što nudi upoznavanje sa teorijskim konceptima upravljanja projektima, ovaj kurs predstavlja i alat za ulaženje u ulogu integratora, odnosno razumevanje ključne funkcije koju ima rukovodilac projekta. Naučićete kako formirati celinu i upravljati njom, saznaćete i kako se prati razvoj plana za upravljanje projektom i projektnim radom, ali i kako se nadgleda celokupni projekat i efikasno sprovodi kontrola projektne realizacije od samog početka projekta pa do njegovog zatvaranja. Ovladavanje ovim veštinama omogućiće vam uspešno vođenje projekata i postizanje željenih rezultata.

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija odgovoriće na pitanja:

Koje procese razlikujemo u upravljanju integracijom projekta?

Procesi u upravljanju integracijom projekta obuhvataju razvoj povelje projekta, gde se formalno ovlašćuje projekat ili njegova faza i dokumentuju početni zahtevi koji zadovoljavaju potrebe interesnih grupa. Takođe, tu je i razvoj plana za upravljanje projektom, koji definiše akcije za pripremu, integraciju i koordinaciju pridruženih planova. Usmeravanje realizacije projekta podrazumeva rad u skladu sa planom kako bi se postigao cilj. Nadzor i kontrola rada na projektu osiguravaju praćenje napretka i uočavanje odstupanja. Integralna kontrola promena podrazumeva pregled zahteva za izmenu, odobravanje i upravljanje promenama u skladu sa planiranim ishodima. Na kraju, proces završavanja projekta podrazumeva kompletiranje i okončanje svih aktivnosti kroz sve grupe procesa. Upravljanje integracijom projekta pomaže da se postigne uspešan projekat kroz efikasno upravljanje, koordinaciju i integrisanje svih aspekata projekta. 

Koje su osnovni elementi upravljanja integracijom projekta?

Upravljanje integracijom projekta pruža mogućnost da se osigura ostvarenje roka za isporuku jednog kompletiranog projekta. Upravljanje integracijom izvodi se pomoću projektnog plana, kojim se teži ostvarenju definisanih projektnih ciljeva. Upravljanje integracijom obuhvata vođenje projektnih postignuća i integrisano rukovođenje svim promenama u projektu. Takođe, važno je biti u toku sa svim postignućima u okviru projekta i meriti projektne ciljeve, te analizirati podatke i izveštaje o onome što je postignuto na projektu. Ključni elementi upravljanja integracijom projekta obuhvataju okončanje projektnog rada i zatvaranje svih celina jednog projekta. Takođe, ne bi trebalo potceniti ni prelaze iz jedne u drugu fazu projekta, koji mogu biti i ključni elementi upravljanja integracijom projekta. 

Šta predstavlja razvoj plana za upravljanje projektom?

Razvoj plana za upravljanje projektom podrazumeva aktivnosti koji se tiču procesa određivanja, pripremanja i integrisanja različitih delova plana kako bi se formirao sveobuhvatni plan za rukovođenje projektom. Cilj plana za upravljanje projektom je osmišljavanje mehanizama koji će omogućiti sprovođenje planiranih projektnih aktivnosti, odnosno pokretanje projekta, izvršenje aktivnosti, kao i praćenje i kontrole njihovog napretka. Osim toga, plan za upravljanje projektom treba da sadrži mehanizme za merenje i evaluaciju projektnih aktivnosti, kao i prostor za prilagođavanje, prihvatanje i zatvaranje aktivnosti. Plan upravljanja projektom uključuje planove za upravljanje obimom, zahtevima, vremenom, troškovima, kvalitetom, resursima, komunikacijom, rizicima, nabavkom i ključnim zainteresovanim stranama. Razvoj plana za upravljanje projektom je ključan korak u obezbeđivanju uspešnog vođenja i izvršenja projekta. 

Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija: Mehanizam

Plan predavanja kursa Upravljanje celinom projekta – Integracija:

 • Upravljanje integracijama
  • Integracija različitih planova i aspekata
 • Upravljanje integracijom projekta – procesi
 • Upravljanje celinom projekta – uloga integratora
 • Ključne stavke upravljanja celinom projekta 
  • Novosti u upravljanju celinom projekta
 • Pregled upravljanja celinom projekta
  • Razvoj projektne povelje
  • Razvoj plana za upravljanje projektom
  • Vođenje projektnog rada i upravljanje njima
  • Upravljanje projektnim znanjem (umećem)
  • Osmatranje i nadzor (kontrola) projektnog rada
  • Celovito (integrisano) upravljanje promenama
  • Zatvaranje projekta ili faze

Polaznici kursa Kurs Upravljanje celinom projekta – Integracija prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se