Project Management Fundamentals & MS Project

Opis kursa:

Upravljanje projektima podrazumeva upravljanje svim njegovim elementima pojedinačno, ali i samim projektom kao celinom.

Na kursu obrađujete pojam i elemente projekta, istraživanje i postavku projekta, raspoređivanje zadataka, kalendar izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova. Upoznajete se sa metodama i alatima za planiranje i upravljanje projektima, kao i sa praćenjem i analizom napretka projekta, koordinacijom, procenom i kontrolom realizacije projekta i tehnikama donošenja odluka.

Na kursu vam predstavljamo jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima - MS Project. Namenjen je planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata. Pomaže vam da skladištite i koristite hiljade podataka vezanih za određeni projekat ili više njih.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da naučite da samostalno planirate, sprovodite, raspoređujete zadatke i resurse, koordinirate, pratite napredak čitavog projekta, i, na kraju, da vršite procenu i analizu završenog projekta. Uz to, da biste brže postigli cilj, učite i rukovanje softverom MS Project.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management ProgramE-Business & Internet Marketing Program i Web Project Manager & Data Analyst.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde