Kurs SEO Google

Kroz pažljivo osmišljen kurs posvećen fundamentalnim postavkama SEO (Search Engine Optimization) prakse, pruža se detaljno objašnjenje o načinu funkcionisanja Googlea i načinu kako se veb-stranice jednog sajta pozicioniraju u rezultatima pretrage. SEO, kao integralna komponenta modernog digitalnog marketinga, zahteva sveobuhvatno razumevanje Googleovih algoritama i procesa, koji su ključni za optimizaciju veb-stranica. Stoga je neophodno detaljno sagledati pravila na osnovu kojih Google funkcioniše, a koja predstavljaju radnje koje se odvijaju u pozadini njegovog pretraživača. 

Pre uvodnog dela, u kom će biti predstavljene SEO prakse, važno je razumeti kako Google tumači i tretira veb-sajtove. Ovo uključuje razumevanje načina na koji Google prati i tumači linkove, kako se njegovi roboti kreću kroz stranice i prelaze sa jedne stranice na drugu, zašto su ti roboti bitni, šta predstavlja indeksiranje, kao i koje su funkcije algoritama u ovom procesu. Odgovori na ovakva pitanja mogu se naći u nekim od prethodnih kurseva, ali tokom ovog kursa dodatno će biti uobličena i razjašnjena interakcija Googlea sa veb-sajtovima. Interakcija koja se događa između Googleovih robota i veb-stranica sajtova predstavlja posredničku praksu u kojoj učestvuju alati Googlea, koji su nezaobilazni u procesu optimizacije. Dakle, ovaj kurs pruža temeljno objašnjenje i povezivanje različitih i na prvi pogled apstraktnih pojmova u konkretnom SEO kontekstu, omogućavajući da se dodatno približe uloge različitih Google alata u SEO praksama na veb-stranicama sajtova. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa SEO Google

Kroz kurs posvećen fundamentalnim postavkama optimizacijskih praksi, posebno je važno da budu objašnjene funkcionalnosti dva značajna Google alata, a to su Google Search Console i Google Analytics. Mada je poznato da je Google jedan od najvećih pretraživača, u okviru kursa prostor će biti ostavljen i za neke manje korišćene mada poznate pretraživače. Jedan takav je Bing. Posebna pažnja biće usmerena na pretraživač Bing i alat Bing Webmaster. Namera ovih lekcija je da se upoznate sa alatima i njihovom važnošću u procesu sakupljanja podataka, kao i sa njihovom primenom u unapređenju SEO strategija.

Kurs SEO Google obuhvata tri tematska segmenta. Uvodni ili prvi deo kursa fokusiran je na alat Google Search Console i putem njega je ukazano na svrhu ovog alata i korake u postupku povezivanja ovog alata sa veb-sajtom. Kroz ovaj kurs učesnici će detaljno moći da upoznaju ključne sekcije alata Google Search Console, kao i sve koristi koje mogu imati od ovog Googleovog alata. Osim toga, kako bi se dobila kompletna slika o ovom besplatnom Googleovom instrumentu, biće reči i o njegovim potencijalnim manama.

Drugi segment kursa usmeren je na još jedan besplatan Googleov instrument – Google Analytics. U okviru ovog kursa biće razjašnjene suština alata Google Analytics i njegova ključna uloga u SEO taktikama. Jedna od glavnih prepreka za SEO početnike je povezivanje alata Google Analytics sa veb-sajtom u vlasništvu koji treba analizirati. Zbog toga će na ovom kursu biti tumačeni vidovi povezivanja alata sa veb-sajtovima, sa posebnim akcentom na najznačajnije sekcije unutar alata Google Analytics kao analitičkog sredstva za rad. 

Na kraju, finalni segment kursa SEO Google odnosi se na onlajn-platformu koju je kreirao Microsoft, namenjenu da konkuriše alatu Google Search Console. Njen cilj je da pruži uvid u to kako pretraživač Bing percipira veb-sajt.

Primarni cilj ovog kursa je ne samo pružanje teorijskog razumevanja uloge raznih alata već i upoznavanje sa njihovom praktičnom upotrebom. Zbog toga su u svakoj tematskoj jedinici termini u vezi sa optimizacijom veb-sajtova za pretraživače jasno predstavljeni, ali su takođe prikazani ilustrativni primeri njihove upotrebe u stvarnom svetu. 

Kurs SEO Google odgovoriće na pitanja:

Šta je Google Search Console?

Google Search Console je besplatan alat koji Google nudi vlasnicima veb-sajtova kako bi pratili prisustvo svog sajta u Google rezultatima pretrage i upravljali njime. Ovaj alat nudi brojne informacije koje mogu pomoći u optimizaciji veb-sajta za pretraživače (SEO). Omogućava korisnicima da identifikuju probleme sa indeksiranjem, da pratе kada Google pretraživač poseti sajt, kao i da provere ključne reči koje korisnici upotrebljavaju da bi pronašli sajt. Takođe, Google Search Console može biti koristan alat za otkrivanje bezbednosnih problema, poput hakovanja ili zlonamernog softvera. Ukratko, ovaj alat pruža dragocene informacije koje mogu unaprediti performanse sajta u Google pretraživaču. 

Koje su najvažnije sekcije u okviru alata Google Search Console?

Google Search Console se sastoji od nekoliko ključnih sekcija koje omogućavaju korisnicima da maksimalno iskoriste ovaj alat. „Pregled” pruža opšti prikaz performansi sajta. Sekcija „Performanse” prikazuje detaljne informacije o tome kako se sajt rangira u Google pretraživaču, uključujući ključne reči koje korisnici koriste da bi pronašli sajt. „Pokrivenost” identifikuje probleme sa indeksiranjem stranica. „Mobilna upotrebljivost” pokazuje probleme sa dizajnom sajta za mobilne uređaje. „Sigurnosne i manuelne radnje” ukazuju na potencijalne bezbednosne probleme i manuelne sankcije Googlea. „Linkovi” prikazuju spoljne i unutrašnje linkove koji vode do sajta. Sve ove sekcije su bitne za razumevanje kako se sajt rangira i kako može biti optimizovan za bolje performanse.

Šta se sve može saznati preko alata Google Analytics?

Google Analytics je moćan alat koji omogućava korisnicima da prate i analiziraju interakcije posetilaca sa njihovim veb-sajtovima. Alat pruža bogat set podataka o posetiocima, uključujući geografsku lokaciju, demografiju, korišćeni uređaj i pregledač, kao i izvore saobraćaja. Takođe, Google Analytics omogućava korisnicima da vide kako se posetioci kreću kroz sajt, koje stranice najviše posećuju, koliko vremena provode na njima i na kojim tačkama napuštaju sajt. Sve ove informacije su ključne za razumevanje ponašanja posetilaca i poboljšanje korisničkog iskustva. Osim toga, Google Analytics pruža podatke o konverzijama i performansama, što omogućava efikasnije merenje efekata marketinga i optimizaciju strategija za postizanje poslovnih ciljeva.

Google pretraživač

Plan predavanja kursa SEO Google

 • Google Search Console
  • Šta je Google Search Console
  • Zašto je potrebno koristiti ovaj alat 
  • Kako se povezuje alat Google Search Console
  • Najvažnije sekcije u okviru ovog alata
  • Prvi koraci koje je neophodno načiniti u ovom alatu
  • Prednosti i nedostaci alata Google Search Console
 • Google Analytics
  • Šta je Google Analytics
  • Kako se koristi i kako se povezuje ovaj alat
  • Glavne sekcije u okviru alata Google Analytics
  • Prednosti i nedostaci u upotrebi alata Google Search Console 
 • Bing Webmaster Tools
  • Kako se koristi Webmaster Tools 
  • Kako se povezuje ovaj alat
  • Najvažnije sekcije u okviru ovog alata
  • Prednosti i nedostaci alata Bing Webmaster Tools

Polaznici kursa SEO Google u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se