Kurs Search Engine Optimization (SEO)

SEO kurs obrađuje neke od važnih osnova kvalitetnog pozicioniranja kompanija, proizvoda i/ili usluga na internetu. Kurs je podeljen u više modula, a svaki modul obrađuje određenu SEO oblast. SEO optimizacija se izvodi kako bi se ostvarilo bolje pozicioniranje u rezultatima pretrage na web pretraživačima kao što su Google, Yahoo ili Bing. Pod web pretraživačima podrazumevaju se skupovi programa i algoritama zahvaljujući kojima se pretražuje internet, prikupljaju dostupni podaci i ti podaci plasiraju internet korisnicima koji su zadali upit. Treba pomenuti da su se prvi komercijalni web pretraživači pred javnošću pojavili 1993. i 1994. godine. Još uvek je kao najveći svetski pretraživač prepoznat Google, koji je nastao 1996. godine pod nazivom BackRub.

Zahvaljujući ovom SEO kursu imaćete priliku da naučite zbog čega je prikazivanje relevantnih rezultata jedan od važnijih ciljeva svakog pretraživača. Bitno je pomenuti i da su crawling, indexing i ranking tri osnovna procesa kod svakog pretraživača. Proces rangiranja kod web pretraživača može se sagledati kao rezultat sistema algoritama koji ima cilj da prepozna i prikaže najrelevantnije rezultate postavljenog upita internet korisnika. Algoritmi pretraživača teže da razumeju postavljeno pitanje i da na njega što bolje odgovore – relevantnim linkovima. 

U prvim razvojnim fazama pretraživača, jedan od osnovnih kriterijuma bio je da li se izvesni pojam pojavljuje ili ne pojavljuje na stranici. Međutim, internet sadržaji su značajno unapređeni, zbog čega su uvedeni i brojni pristupi višestrukog unapređenja sadržaja, a onda i njihove poboljšane pozicije u rezultatima pretraživanja. Jedan takav pristup ili strategija bila je zonska podela web stranice (zone indeksiranja), na osnovu koje je svaka stranica imala više različitih zona sa osobenim koeficijentima bitnosti. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Kurs SEO - opis i ciljevi:

U okviru kursa Search Engine Optimization (SEO), organizovanog i kao predavanja za online polaznike ili za tradicionalne polaznike u učionici i to kao deo odgovarajućih programa, pružena vam je prilika da se bliže upoznate sa svim detaljima procesa optimizacije pretrage na internet pretraživačima. Stoga, kurs pruža konkretna znanja i veštine u vezi sa optimizacijom za pretraživače na tehničkom, organizacionom i sadržajnom nivou, od značajne koristi za tehničke i upravljačke nivoe rada.

Kroz SEO kurs, bolje ćete se upoznati sa search engine optimization procesom, koji čini skup aktivnosti koje imaju cilj da doprinesu boljoj pozicioniranosti web stranica u rezultatima pretrage nekog pretraživača za odgovarajuće i svrsishodne ključne reči. Zato je jedan od bitnijih pojmova u tom procesu pojam relevantni saobraćaj, koji se odnosi na broj posetilaca sajta koji donose najveći broj konverzija ili ciljeva web saobraćaja. Postoje različite strategije koje mogu privući posetioce na sajt, a njihova upotreba zavisi od cilja koji je postavljen. 

Budući da SEO strategija pruža dugoročne rezultate, ali i poboljšava autoritet i reputaciju domena dobro optimizovanog sajta, ove marketinške prakse mogu biti daleko isplativije u odnosu na prakse direktnog plaćanja oglasa za privremenu dobru poziciju u rezultatima pretrage. Osim toga, plaćeni oglasi (Google Ads) pružaju brži rezultat u okviru određenog vremenskog perioda, po višoj ceni u odnosu na SEO strategiju. 

SEO je kontinuiran proces koji čine tri sfere preispitivanja, koje se vezuju za technicaloff-page i on-page SEO. Osim toga, razlikujemo i tri vrste SEO strategije: white hat, black hat i gray hat SEO. Tehnike koje se ne preporučuju, a koriste se u okviru black hat SEO pristupa, uključuju link farms, scraping i doorway pages. Gray hat tehnike podrazumevaju kupovinu isteklih domena, spun content i charity links. Treba napomenuti da su tehnike u okviru white hat SEO pristupa jedini ispravan put koji bi trebalo da bude osnova za svaku dugoročnu optimizacijsku strategiju web stranica.

Ključne reči su pojmovi koje korisnici upisuju u pretraživač prilikom pretrage. One su vrlo važne u SEO industriji jer dobra optimizacija web stranica za odabrane ključne reči povećava mogućnost ostvarivanja većeg relevantnog saobraćaja. Postoje i tzv. long-tail ključne reči, što su sve ključne fraze koje se sastoje od više od tri reči.

Kurs SEO će vam odgovoriti na pitanja:

Šta podrazumeva SEO?

SEO ili optimizacija za pretraživače je proces koji ima za cilj unapređenje pozicija rangiranja i povećanje broja poseta optimizovanom sajtu. Proces optimizacije utiče na broj poseta na adekvatno optimizovanom sajtu preko organskih/neplaćenih, odnosno „prirodnih” rezultata pretraživanja. Najpopularniji pretraživači, poput Googlea, Binga i Yahooa, prikazuju organske rezultate pretrage koji se sortiraju i pojavljuju na osnovu relevantnosti.

SEO je skup radnji koje, s jedne strane, podrazumevaju optimizovanje različitih elemenata na sajtu, dok s druge strane putem dostupnih tehnika rade na optimizaciji elemenata koji se ne nalaze na samoj lokaciji. Zahvaljujući SEO tehnikama, roboti pretraživača prilikom prelaska preko stranica (crawling) nekog sajta mogu bolje da razumeju ono što se na njima nalazi. Upravo zahvaljujući adekvatnoj primeni SEO tehnika, jedna web lokacija može se bolje rangirati za relevantne upite.

Koji su osnovni faktori u optimizaciji?

U SEO optimizaciji razlikuju se off-page i on-page faktori optimizovanja sajta. On-page faktori jesu svi optimizacijski elementi koji se nalaze u okviru web stranica. Za razliku od njih, off-page faktori predstavljaju elemente koje je moguće optimizovati, a nalaze se izvan web stranice. Tehnički SEO se tumači nezavisno od on-page optimizacije, iako se njegovi elementi nalaze unutar web stranica i označavaju radnje koje se odvijaju na stranici ili sajtu. On-page faktori uključuju naslov stranice, H oznake, ALT oznake za slike, interne linkove, pristup web stranici, kvalitetan sadržaj, formatiranje URL-ova, breadcrumbs, brzinu učitavanja, optimizaciju za mobilne uređaje i pravilno konfigurirane 404 stranice. Među off-page faktore ubrajaju se linkovi s drugih web stranica, anchor tekst, korišćenje društvenih mreža, link baiting i blog.

Po čemu se razlikuju organski i plaćeni rezultati pretrage?

Kada pretražujemo internet, rezultati pretrage se rangiraju na osnovu ključnih reči koje koristimo u pretraživaču. Postoje dva tipa rezultata: organski i plaćeni (oglašivački). Glavna razlika između ta dva tipa rezultata je u tome što organski rezultati zavise od kvaliteta optimizacije web stranica – odnosno, stranica mora biti u skladu s postavljenim normama utemeljenim na pravilima algoritama koji se redovno ažuriraju kako bi se dobili najrelevantniji rezultati. S druge strane, plaćeni rezultati, tj. oglasi, pojavljuju se u samom vrhu rezultata pretrage u ograničenom broju i temelje se na ključnim rečima koje korisnici unose prilikom pretraživanja. Oglašivač ima mogućnost da samostalno odabere ključnu reč i cenu koju želi da plati kako bi njegov oglas bio među najbolje rangiranim u rezultatima pretrage.

Polaznik kursa za računarom

Koje SEO tehnike nisu dozvoljene?

Postoje SEO tehnike poznate kao black hat SEO, koje su vrlo agresivne i fokusirane samo na pretraživače, a ne i na ljudski utisak i zadovoljstvo. To znači da se takvim tehnikama jedino teži ka nepravednom zauzimanju prvih pozicija u rezultatima pretrage, pri čemu se zanemaruju neke od najvažnijih i osnovnih smernica i pravila svake optimizacije na sajtovima. Iako ove tehnike mogu da dovedu do poboljšanja rangiranja sajta u rezultatima pretrage, na duže staze, one su štetne jer mogu biti razlog za kažnjavanje i degradiranje sajta u pretraživačima, pa čak i dovesti do potpunog blokiranja ili deindeksiranja sajta. Neke od najpoznatijih i najčešće korišćenih black hat SEO tehnika su gomilanje ključnih reči, upotreba nevidljivih ključnih reči, cloaking, dodavanje irelevantnih ključnih reči i sl.

Zašto je SEO neophodan?

SEO se u današnje vreme smatra za neophodan zanat koji može biti posebno važan u ostvarivanju uspešnosti jednog online biznisa. Ako sajt nije dobro rangiran u rezultatima pretrage na pretraživačima, onda to podrazumeva i da će taj sajt i njegove stranice biti teško pronaći na internetu. Drugim rečima, u takvim situacijama, sajt je, dakle, nevidljiv i on kao da ni postoji. Sa tim u vezi, više od 75% ljudi ne odlazi na drugu stranicu rezultata pretrage; zato je važno da sajt bude pri vrhu rezultata. Danas se većina ljudi odlučuje da prvo potraži informacije o uslugama i proizvodima na internetu, pre nego što posete prodavnicu ili obave kupovinu. Zbog toga je važno pristupiti strateški i dobro isplanirati optimizaciju stranica na sajtu kako bi se postigli najbolji rezultati.

Da li je za optimizaciju sajtova za pretraživače neophodno znanje nekog programskog jezika ili kodiranja?

SEO optimizacija je složen proces kojim se postiže bolje rangiranje stranica na pretraživačima. Iako je poznavanje HTML koda i/ili programiranja korisno, to nije nužno za uspešno bavljenje SEO optimizacijom. Međutim, elementarno znanje o načinu funkcionisanja web stranica u pozadini i razumevanje toga kako ih pretraživači čitaju i ocenjuju jesu neophodni za uspešnu SEO optimizaciju.

Kao i kod drugih veština, SEO početnici treba da steknu osnovna znanja i da postepeno napreduju. SEO kurs je dobar način da steknete znanja o principima kojima se rukovodi SEO industrija, uključujući ključne faktore koji utiču na rangiranje stranica. Nakon sticanja osnovnog znanja, može se početi i sa primenom tih principa u praksi i sa postepenim savladavanjem naprednijih tehnika.

Treba napomenuti da cilj SEO optimizacije nije samo poboljšanje rangiranja na pretraživačima već i poboljšanje korisničkog iskustva na stranici. Zbog toga je važno da se fokusirate na kvalitetan sadržaj, strukturu stranice, brzinu učitavanja i druge faktore koji utiču na korisničko iskustvo.

7. Posle koliko vremena se mogu uočiti prvi rezultati optimizacije sajta?

SEO optimizacija je dugotrajan proces koji podrazumeva strpljenje i vreme; jedino tako može se stići do prvih vidljivih rezultata. Na brzinu vidljivosti rezultata i samog procesa optimizacije utiče niz faktora. Konkurencija za ključne reči za koje se želi izvršiti optimizacija, strategija SEO optimizacije, kvalitet sadržaja na stranici, starost stranice, te prethodna istorija stranice samo su neki od faktora koji mogu uticati na brzinu vidljivosti rezultata. Zato je SEO interesantan proces koji zahteva stalni rad i praćenje trendova. Algoritmi se konstantno unapređuju, dok elementi koji su trenutno relevantni za optimizaciju možda to više neće biti u budućnosti. Stoga je važno da se procesu optimizacije pristupi strateški, sa svešću o tome da on podrazumeva kontinuirani rad, uz praćenje trendova i tokova, kako bi se osigurali uspeh i dugotrajni rezultati.

Plan i program

1. Pretraživači i uvod u SEO koncept 

 • Pojam, istorija i princip rada web pretraživača 
 • Algoritmi pretraživača 
 • Pojam, podela i cilj SEO optimizacije
 • Vrste SEO optimizacije: white hat, black hat i gray hat SEO 

2. Ključne reči 

 • Ključne reči i fraze, planiranje i long-tail ključne fraze 
 • Pronalaženje ključnih reči i njihova analiza 

3. On-page i tehnički SEO 

 • Pojam i podela on-page optimizacije; optimizacija sadržaja za pretraživače 
 • Optimizacija tehničkih elemenata sajta i osnove Google Search Console 

4. Off-page SEO

 • Off-page optimizacija; pojam i kvalitet backlinka 
 • Link building 

5. Faktori rangiranja i najčešće SEO greške 

 • Faktori rangiranja na pretraživačima 
 • Najčešće SEO greške 

6. SEO audit i osnove merenja SEO performansi 

 • SEO audit 
 • Osnove Google Analyticsa i praćenje pozicija u rezultatima pretrage 

7. SEO PowerSuite program 

 • WebSite Auditor 
 • Rank Tracker 
 • SEO SpyGlass 
 • LinkAssistant  

*Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul. 

polaznici SEO kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se