Kurs Email Marketing and Automation

Email marketing je vrsta direktnog marketinga na internetu koja obuhvata pripremu, kreiranje i slanje email poruka ciljnoj grupi koja predstavlja listu kontakata, bilo da su to potencijalni ili već postojeći kupci. Ovaj vid marketinga može biti od koristi za povećanje saobraćaja na vašem sajtu, povećanje prodaje, informisanje i dodatno edukovanje korisnika o brendu ili konkretnom proizvodu ili usluzi, kao i za prikupljanje novih kontakata.

Pored pripreme, kreiranja i slanja imejlova, automatizacija procesa i praćenje efektivnosti kampanja su takođe veoma važni segmenti ovog vida marketinga. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da bi email marketing trebalo sprovoditi na osnovu permission-based marketinga, odnosno da je potrebno da kompanija ima dozvolu korisnika za slanje email poruka na njegovu adresu i da korisniku omogući odjavljivanje sa njuzletera u svakom trenutku kako ne bio više primao email poruke od određenog pošiljaoca.

Postoji mnogo razloga za korišćenje email marketinga. Ovaj vid marketinga omogućava direktno slanje korisnika na željenu stranicu, što može da poveća saobraćaj na vašem sajtu. Takođe, personalizovani imejlovi omogućavaju kupcu da se oseti posebno jer mu se obraćate direktno. Ovo je i efikasan način da informišete određenu grupu kupaca o novim proizvodima ili uslugama, a email vaučeri mogu pomoći u povećanju prodaje, kako onlajn tako i oflajn.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Kurs Email Marketing and Automation

Kurs Email Marketing and Automation predstavlja važan alat za sve one koji žele da nauče kako da koriste elektronsku poštu kao marketinški kanal. U ovom kursu polaznici će saznati više o prednostima i važnosti email marketinga, kao i o različitim načinima na koje se može primeniti radi promocije proizvoda ili usluga.

Na početku kursa će biti objašnjeno šta je email marketing i zašto je važan u savremenom poslovanju. Takođe, biće upoređen sa marketinškim aktivnostima na društvenim mrežama, poput Facebooka i Instagrama, kako bi se istakle prednosti i mane ovih kanala komunikacije.

Nakon toga polaznici će se upoznati sa najvažnijim koracima u email marketingu. Neki od njih su prikupljanje podataka o ciljnoj grupi, kreiranje imejlova, analiza podataka i slično. Prikupljanje podataka o potencijalnim klijentima odnosi se na prikupljanje podataka preko formi na sajtu ili putem društvenih mreža. Prilikom kreiranja imejlova koji će biti poslati potencijalnim klijentima polaznici će se upoznati sa različitim vrstama marketinških imejlova i naučiti kako da kreiraju imejlove koji će privući pažnju primaoca i podstaći ga da izvrši željenu akciju. Objašnjenje načina na koji se vrši analiza realizovanih kampanja pomoći će polaznicima da ocene uspešnost svojih kampanja i donesu odluke o tome kako da poboljšaju svoju strategiju.

U završnim delovima kursa polaznici će se upoznati sa automatizacijom email kampanja, koja će im omogućiti da uštede vreme i poboljšaju efikasnost svojih marketinških aktivnosti. Takođe, naučiće kako da koriste alate za automatizaciju email kampanja, koji će im omogućiti da lako kreiraju i sprovode kampanje, bez potrebe za ručnim unošenjem podataka ili slanjem imejlova.

Kurs Email Marketing and Automation namenjen je svima koji žele da unaprede svoje znanje o email marketingu i nauče kako da iskoriste ovaj kanal za promociju svojih proizvoda i usluga. Nakon završenog kursa polaznici će moći samostalno da kreiraju i sprovode efikasne email kampanje, da analiziraju rezultate i prilagode svoju strategiju u skladu sa dobijenim povratnim informacijama. Pomoću email marketinga može se voditi računa i o efektivnosti kampanja.

Kurs Email Marketing and Automation odgovoriće vam na pitanja:

Šta je email marketing i šta sve podrazumeva?

Email marketing je marketinška strategija koja koristi elektronsku poštu (imejl) za slanje promotivnih poruka ili informacija o proizvodima i uslugama direktno na imejl-adrese potencijalnih ili postojećih kupaca. Cilj email marketinga je da se uspostavi direktan kontakt sa postojećim i potencijalnim klijentima, da se izgradi dugoročna veza sa njima i poveća njihovo angažovanje, a samim tim i prodaja.

Email marketing obuhvata slanje različitih vrsta poruka, uključujući promotivne ponude, nove informacije o proizvodima i uslugama, novosti iz industrije, a može obuhvatati i personalizovane poruke poput čestitki za rođendan i anketa, kao i slanje vaučera ili specijalnih popusta, poziva na događaje itd.

Ova marketinška strategija je popularna zbog svoje efikasnosti, niskih troškova i visokog povrata ulaganja. Email marketing omogućava direktnu komunikaciju sa klijentima bez posrednika, pružajući mogućnost da se stvori personalizovana poruka za svakog klijenta, a istovremeno i mogućnost da se rezultati kampanje precizno prate i analiziraju.

Kako ukratko izgleda proces slanja promotivnih imejlova?

Prva faza je prikupljanje kontakt podataka potencijalnih klijenata. Ove adrese e-pošte zapravo predstavljaju ciljnu publiku i ključne su za uspostavljanje kontakta s korisnicima. Prikupljanje kontakt podataka može se sprovoditi kroz različite aktivnosti onlajn ili oflajn. Onlajn prikupljanje podataka je danas mnogo zastupljenije i sprovodi se kroz različite opt-in forme. Prikupljeni kontakt podaci su podaci onih koji su pokazali interesovanje za konkretan proizvod ili uslugu i dobrovoljno pristali da primaju imejlove od određene kompanije.

Nakon prikupljanja kontakt podataka, sledeća faza je kreiranje imejlova koji bi trebalo da budu primamljivi, informativni, zanimljivi, relevantni i u skladu s postavljenim ciljevima.

Takođe, jedan od značajnih koraka je analiza prikupljenih podataka da bi se videlo kako je kampanja izvedena i jesu li postavljeni ciljevi ispunjeni. Tako se može videti da li je konkretna osoba pratila određeni link, prosledila imejl, preduzela određenu akciju, odjavila se sa liste itd.

Šta podrazumeva email automatizacija?

Email automatizacija podrazumeva korišćenje programskih alata koji automatizuju ceo proces slanja imejlova. To može podrazumevati slanje automatskih imejlova u određenim vremenskim intervalima, slanje personalizovanih imejlova zasnovanih na određenim akcijama ili ponašanju korisnika ili slanje imejlova kao odgovor na specifične događaje ili interakcije.

Na primer, email automatizacija se može koristiti za slanje potvrde o registraciji ili porudžbini, slanje podsetnika o napuštenoj korpi u onlajn-prodavnici, slanje personalizovanih ponuda ili promotivnih imejlova za proizvode ili usluge zasnovane na istoriji kupovine, slanje automatskih imejlova zahvalnosti nakon što korisnik ispuni određeni formular ili anketu ili slanje automatskih imejlova za obnovu pretplate ili obaveštenja o važnim ažuriranjima.

Email automatizacija može pomoći u poboljšanju efikasnosti procesa slanja imejlova i povećanju angažmana korisnika, smanjenju vremena potrebnog za ručno slanje imejlova i povećanju stope konverzije.

Neki od najpoznatijih alata za automatsko slanje imejlova jesu GetResponse i MailChimp.com.

Ekran kompjutera sa pisamcima za pristiglu e-poštu

Plan i program

  1. Uvod u email marketing i istorijat nastanka
  2. Prikupljanje kontakata, kreiranje imejlova, analiza email kampanja 
  3. Kreiranje i vrsta marketinških imejlova 
  4. Analiza email kampanje – praćenje efikasnosti email kampanja
  5. Email marketing automation & How to sell email marketing and e-business services

 

*Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul. 

Polaznici kursa Email Marketing and Automation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se