Kurs SEO Content Writing

SEO copywriting je jedan od ključnih segmenta u kontekstu optimizacije sadržaja za web stranice. Ova tema je obrađena u okviru kursa SEO Content Writing, a smatra se jednom od posebno važnih tema savremene online komunikacije. Internet danas predstavlja jedan od najvažnijih alata u poslovnom svetu, a sadržaj koji se kreira na internetu je od posebnog značaja u procesu komunikacije. 

Internet sadržaj obuhvata različite medije poput teksta, slika, videa, grafika, infografika, banera, podkasta, gifova i drugih formata. Sadržaji na internetu su sve raznovrsniji i zanimljiviji, ali je nemoguće da jedan tekst bude vidljiv svim korisnicima interneta zbog velikog broja digitalnih tekstova. Na internetu se mogu prepoznati različite SEO copywriting tehnike kojima se prenose poruke važnim ciljnim grupama, zainteresovanim za različite tematske oblasti. Stoga, pisac mora da savlada osnovna pravila optimizacije kako bi postigao vidljivost teksta na internetu. Zato se poslednjih godina veliki broj pisaca sve više interesuje za tehnike kreiranja sadržaja za web sajtove i teži usavršavanju ove veštine. Zahvaljujući kursu SEO Content Writing, imaćete priliku da se upoznate sa značajem kreiranja sadržaja koji odgovara svim pravilima dobre optimizacije. Važno je da se poznaju pravila kreiranja sadržaja i njegovog optimizovanja, jer se samo na taj način može odgovoriti na zahteve savremenog online pisanja. Poznavanje ovih pravila pružiće vam neophodna znanja o tome kako da jednim online tekstom privučete željenu publiku. SEO copywriting tehnike postaju sve važnije – njihova primena zastupljena je u skoro svim aspektima poslovnog sveta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa SEO Content Writing

Fokus kursa SEO Content Writing je na interpretiranju praksi pisanja tekstova za web stranice, s posebnim osvrtom na ključne reči, zahvaljujući kojima se tekstovi rangiraju u rezultatima pretraga prikazanim na internet pretraživačima. 

Budući da se ovaj kurs odnosi na prakse digitalnog pisanja tekstova za internet stranice, poseban deo posvećen je priči o SEO copywriting veštinama i pravilima kreiranja digitalnih promotivnih i prodajnih sadržaja. Stoga postoji i kraći osvrt na pojašnjenja nekih važnih copywriting veština. Kako se SEO pravila primenjuju i u pisanju prodajnih tekstova, smatramo da je važno da ukažemo na upotrebu SEO tehnika i njihovu funkcionalnost u sačinjavanju tekstualnih sadržaja različitog tipa. Vrlo je bitno da se prepozna značaj SEO optimizacije, ali i da se ukaže na posledice loše primenjenih SEO pravila u online tekstovima. Neka od važnih pitanja koja su predmet diskusije na ovom kursu odnose se na razlike koje postoje između praksi content writinga i praksi copywritinga. Imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim značenjem pojma copywriting i nekim karakteristikama sadržaja koje kreiraju copywriteri. 

Savremene tehnologije utiču na to da se sve manje kupuju i konzumiraju štampani tekstovi, dok digitalni tekstovi postižu sve veću čitanost. Ipak, kreiranje sadržaja na internetu ima izvesna pravila. Naime, neophodno je imati određena znanja iz SEO oblasti – u suprotnom, sadržaj neće biti vidljiv pred većim auditorijumom, a samim tim ni čitan. 

Zahvaljujući kursu SEO Content Writing, polaznici će moći da nauče neka od osnovnih pravila SEO pisanja za web sajtove, ali i pravila optimizovanja prilikom pisanja prodajnih sadržaja. Tekstovi koji se pišu primenom ovih znanja i optimizuju na odgovarajuć način mogu postati veoma relevantni i pretraživani. Sve to su predispozicije da se jedan sadržaj istakne u SERP-u i da privuče veći broj internet korisnika i potencijalnih kupaca koji će posvetiti pažnju ne samo sadržaju koji je kreiran već i proizvodu, tj. usluzi koja se posredstvom njega promoviše i prodaje na internetu.

Kurs SEO Content Writing odgovoriće vam na sledeća pitanja:

1. Zašto je SEO optimizacija važna za internet tekstove?

Optimizacija za internet pretraživače omogućava da se web stranice bolje pozicioniraju u rezultatima pretrage na internet pretraživačima kao što su Google, Bing i Yahoo!. Zahvaljujući dobroj optimizaciji, povećava se broj poseta – tačnije, uvećava se saobraćaj na web stranici, što je i jedan od ključnih faktora za uspešno poslovanje na internetu. Adekvatnom primenom SEO pravila i ključnih reči internet sadržaj može biti pozicioniran među prvim rezultatima pretrage, što vremenom povećava vidljivost sadržaja u pretragama i tako doprinosi većem interesovanju korisnika za proizvode/usluge koje se nude. Adekvatna SEO optimizacija teksta na internetu može biti važna za postizanje dobrih rezultata pretrage, ali i veću uspešnost poslovanja na internetu.

2. Koja je razlika između copywritinga i content writinga?

Copywriting se prepoznaje kao tehnika pisanja reklamnih poruka kojima se promovišu usluge, proizvodi ili kompanije. Copywriteri su pisci oglasnih sadržaja kojima se reklamiraju proizvodi ili usluge preko brošura, video ili audio reklama, banera, bilborda i drugih promotivnih i oglasnih materijala. Pisce sa iskustvom copywritinga najčešće angažuju advertising agencije ili agencije specijalizovane za copywriting. Cilj svakog copywritera je da navede ciljnu grupu kojoj se obraća copyjem/tekstom da kupi proizvod/uslugu. Content writing se fokusira na kreiranje kvalitetnog i optimizovanog sadržaja za pretraživače, ali najčešće se koristi za kreiranje sadržaja na web stranicama, blogovima i drugim vrstama sadržaja koji nisu direktno promotivni. Za razliku od copywritera, content writere angažuje preduzeće koje želi da proširi svoje online prisustvo na mreži i na taj način privlači pažnju publike, odnosno kreiranim i pozicioniranim online sadržajem uvećava svoje prisustvo na internetu i stvara svest o brendu ili proizvodu.

3. Šta prethodi kreiranju adekvatno optimizovanog teksta na jednoj internet stranici

Kreiranju adekvatno optimizovanog online sadržaja na jednoj web stranici prethodi nekoliko važnih koraka. Prvi korak se odnosi na analizu ciljne grupe i tržišta, odnosno na istraživanje konkurencije. U okviru drugog koraka važno je pratiti rad konkurencije i istražiti ključne reči koje konkurenti koriste u online sadržajima. Naredni korak je kreiranje naslova i korišćenje ključnih reči u tekstu, a zatim i pažljivo praćenje njihove frekvencije i njihovog pozicioniranja na SERP-u. Poslednji korak koji prethodi kreiranju adekvatno optimizovanog online sadržaja jeste pisanje relevantnog, jedinstvenog i korisnog sadržaja, koji je prilagođen lakom čitanju. Sve ove faze su od posebnog značaja za uspešno optimizovanje internet tekstova i za postizanje viših (prvih deset) pozicija u okviru prve strane pretraživača.

SEO Content Writing vizual

Plan i program predavanja

1. SEO osnove i SEO Content Writing

  • Tri glavne SEO kategorije (Technical SEO, On-page SEO, Off-page SEO) i njihovi elementi optimizacije
  • White hat SEO / Black hat SEO – karakteristike, prednosti i nedostaci
  • Odlike SEO content writinga i copywritinga i njihove ključne razlike

2. SEO Content Writing

  • Kreiranje kvalitetnog sadržaja optimizovanog za pretraživače

Polaznici kursa SEO Content Writing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se