Kurs Informacione tehnologije u poslovanju

Investiranje u informacione tehnologije postala je strategija svih učesnika savremenog poslovnog okruženja, pre svega, jer na taj način ostaju konkurentni na nacionalnom, regionalnom i svetskom tržištu. Permanentno ulaganje u nove tehnologije obezbeđuje veću produktivnost, operativnu efikasnost, kao i značajnije finansijske prihode uz smanjenje troškova. 

Upravo zbog takve situacije, praktično svi poslovi u današnje vreme zahtevaju računarsku pismenost i veštine lične produktivnosti. Sve grane privrede koriste računarsku tehnologiju za sticanje kompetitivne prednosti u svim područjima. Ovakav trend doprineo je tome da lični uspeh i uspeh organizacije u velikoj meri zavise od poznavanja računarskih komponenti, posvećivanja pažnje praćenju računarskih trendova i obaveštenosti o tokovima, smerovima, inovacijama, izazovima i mogućnostima tehnologije. 

Pohađanje ovog kursa omogućiće vam da upoznate sve elemente primena informacionih tehnologija u poslovanju. To znači da ćete steći detaljnu sliku o uređajima i infrastrukturi koje se koriste u efikasnijem obavljanju poslovnih aktivnosti, kao i o softverskim paketima i programima koji su u svakodnevnoj upotrebi za različite namene.

Drugim rečima, naučićete da na najbolji mogući način iskoristite sav potencijal interneta i svih njegovih servisa, kao i informacionih tehnologija u celini. Stečena znanja moći ćete uspešno da implementirate u svoje poslovne procese i tako uskladite ulaganja, smanjite troškove i povećate efikasnost poslovanja. Korisna znanja koja usvojite na ovom kursu u kombinaciji sa onim sa ostalih kurseva u okviru programa u kome se školujete predstavljaće vaš najvredniji alat tokom uspešne uspešne karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-Business & Internet Marketing ProgramE-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Informacione tehnologije u poslovanju

Tokom ovog kursa Informacione tehnologije u poslovanju, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, naučićete da prepoznajete prednosti i mogućnosti informacionih tehnologija i usvojićete sve načine njihove primene. 

Gradivo ovog kursa obrađivaće elemente primene informacionih tehnologija (IT) u poslovanju, odnosno pravilnu primenu hardvera i softvera koji čine jedan kvalitetan informacioni sistem. Na predavanjima, između ostalog, moći ćete da naučite kako da na najbolji način iskoristite potencijal koji računari pružaju u obradi informacija, pravilnog korišćenja interneta i njegovih servisa. Osim toga, saznaćete na koji način generalno možete da iskoristite informacione tehnologije, kao i kako da u isto vreme uskladite ulaganja kroz smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. 

Da biste pohađali ovaj kurs, nisu vam neophodna bilo kakva predznanja, s obzirom na to da je gradivo podeljeno u nastavne jedinice koje vas postepeno uvode od osnovnih do najkompleksnijih znanja. 

Prvi modul, odnosno tematska celina ovog kursa baviće se osnovnim pojmovima informacionih tehnologija, i u tom delu imaćete priliku da se upoznate sa različitim tipovima softvera i hardvera. Uz to, prvi deo kursa staviće akcenat na mreže i telekomunikacije, a u ovim lekcijama govoriće se i o prenosu signala, komunikacionim kanalima, ulozi, vrstama i tipovima mreža. 

Nakon toga sledi modul posvećen informacionim sistemima u poslovanju. Ove lekcije predstaviće vam različite vrste informacionih sistema, njihovu vezu sa menadžmentom, kao i tehnike investiranja u IT. Poslednja tematska celina baviće se savremenim poslovanjem i tokom ovog modula saznaćete šta predstavlja pojam e-poslovanja, koje bežične i mobilne tehnologije postoje, kao i kako se obezbeđuje bezbednost, privatnost i etičnost. 

Osnovni cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja steknete kompletnu sliku o osnovnim pojmovima koji su u vezi sa informacionim tehnologijama i razumete neke od koncepata implementacije IT-ja. Takođe, fokus kursa biće i na upoznavanju polaznika sa samim značajem investiranja u oblast informacionih tehnologija i njegov sve brži razvoj i doprinos u modernom poslovnom okruženju.

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju

Plan i program predavanja:

1. Osnovni pojmovi informacionih tehnologija 

  • Upoznavanje polaznika sa hardverom računara i njegovim funkcionisanjem 
  • Šta je uloga softvera i koliki je njegov značaj 
  • Mreže i telekomunikacije. Upoznavanje polaznika sa prenosom signala, komunikacionim kanalima, ulogom, vrstama i tipovima mreža 

2. Informacioni sistemi u poslovanju 

  • Predstavljanje različitih vrsta informacionih sistema 
  • Informacioni sistemi i menadžment. Upoznavanje polaznika sa izveštajima informacionih sistema, kao i sa pojmovima ERP, CRM, SCM i IOS
  • Upoznavanje polaznika sa strategijama za investiranje u informacione tehnologije 

3. Savremeno poslovanje 

  • Upoznavanje polaznika sa osnovama e-poslovanja i e-trgovanja. Predstavljanje ograničenja i prednosti e-trgovanja 
  • Detaljno predstavljanje bežičnih i mobilnih tehnologija, kao i upoznavanje polaznika sa prednostima i nedostacima njihove primene 
  • Šta predstavlja pojam etike i bezbednog poslovanja u oblasti informacionih tehnologija

Polaznici kursa Informacione tehnologije u poslovanj

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde