Kurs Web Analytics Fundamentals

Na internetu postoje različiti modeli poslovanja. U kontekstu poslovanja jedne kompanije može se pretpostaviti u kojoj meri mogu biti dragocene informacije koje se dobijaju preko onlajn-analitike. Zahvaljujući online-analitici, treba istaći da kompanije sada mogu brže i efikasnije da prate rezultate na sajtu, ali i da prepoznaju faktore koji su uticali na ostvarenje prodaje, kao i da sagledaju koji su razlozi doveli do toga da se odustane od kupovine, kako su prethodno kupci gledali sadržaj, kako su reagovali itd. Na ova i mnoga druga pitanja moguće je odgovoriti samo onda kada se poznaje veb-analitika. Usled toga, veb-analitika je postala važan alat svakog uspešnog poslovanja. 

Ona predstavlja sakupljanje, integrisanje, merenje, analitičko preispitivanje i plasiranje različitih podataka sa veba a na razumljiv način, kako bi se došlo do zaključaka o tipovima optimizovanja organizacije na internetu. Veb-analitika zato pruža mogućnost sagledavanja i tumačenja ponašanja internet posetilaca na sajtu ili na društvenim medijima, dok se služe aplikacijom ili ostvaruju kupovinu i drugo. 

Drugim rečima, veb-analitiku bi trebalo razumeti kao važan alat digitalnog marketinga, ali i integralni deo svake strategije onlajn-poslovanja. Preko veb-analitike moguće je doći do zaključaka o organizacionim i korisničkim ciljevima, ali i o korisnim podacima koji se mogu tumačiti preko sajta. Svi prikupljeni i analizirani podaci postaju pokazatelji prostora za unapređenje sajta i bolje razumevanje korisničkog iskustva, što je posebno važno za veb-mesta koja prodaju.  

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Web Analytics Fundamentals

Pod osnovnim konceptom veb-analitike misli se na metričke podatke i KPI-jeve, na osnovu kojih je moguće pratiti efikasnost marketinškog angažovanja, ali i identifikovati one oglase koji su imali više ili manje uspeha pred ciljnom publikom. Zahvaljujući veb-analitici moguće je prepoznati gde korisnici provode najviše vremena, na kom sadržaju se zadržavaju, da li postoji obrazac ponašanja internet korisnika na sajtu, kolika je učestalost, tj. frekvencija dolazaka na sajt, kao i kupovine, koji je razlog odlazaka ili odustajanja od kupovine itd. 

U okviru kursa Web Analytics Fundamentals imaćete priliku da se upoznate sa nastankom veb-analitike, ali i sa njenim značenjem. Osim toga, biće reči i o razlikama između statistike i analitike, ali i o tome da li se veb-analitika može prikazati preko različitih metričkih podataka i pokazatelja, na osnovu čega je moguće ostvariti pregled velikih količina podataka. 

Važno je i da znate da veb-analitika nije alat poslovanja koji nema svoj istorijat. O razvoju i popularnosti analitike onda, ali i danas, biće reči na početku priče o osnovama veb-analitike. Tako ćete se upoznati sa pretečama jednog od najzastupljenijih i najpopularnijih analitičkih alata danas, a to je Google Analytics.

Tematske oblasti u kursu Web Analytics Fundamentals koncipirane su kroz RACE obrazac, odnosno obrazac elemenata Reach, Act, Convert i Engage. Svaki od navedenih elemenata biće detaljno predstavljen, te će biti reči o tome gde se koristi, kako se manifestuje i koji su najčešći metrički podaci i KPI-jevi koji su karakteristični za konkretni element. 

Deo kursa Web Analytics Fundamentals posvećen je i veb-analitici u kontekstu digitalnog advertajzinga. Takođe, saznaćete i na koji način se formuliše budžet za marketing u okviru onlajn-kampanja. Drugim rečima, ovaj kurs može biti koristan svima onima koji žele da se bave onlajn-prodajom, budući da je digitalni advertajzing važan segment njihovog poslovanja, te je posebno važno da znaju da čitaju metričke parametre u veb-analitici koji demonstriraju uspešnost oglasnih kampanja.  

Kurs Web Analytics Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

Koje su važne godine za veb-analitiku?

Važna godina za veb-analitiku bila 1997. To je godina kada se prvi put pominje JavaScript tagging, to jest radnja prikupljanja podataka. Inače, JavaScript tagging je i danas jedan od najčešće korišćenih načina prikupljanja podataka. U poslednjoj deceniji 20. veka svet je imao priliku da se upozna sa dnevnicima veb-servera. Ovi serverski dnevnici bili su korisni jer su mogli da naprave razliku između internet korisnika i botova, što do tada nije bio slučaj prilikom prikupljanja podataka, što je ometalo preciznost prikupljenih informacija. Google Analytics se predstavlja javnosti 2005. godine, a danas je jedno od najkorišćenijih sredstava za analizu podataka sa sajtova.  

Treba pomenuti i inovativni servis Clicktale Experience Cloud, koji predstavlja sintezu psihološkog istraživanja, kognitivnog računarstva i i mašinskogl učenja, s ciljem da istraži iskustva korisnika, odnosno da pruži jasniji uvid u ponašanje i namere kupaca. 

Šta predstavlja RACE framework?

Proces strateškog planiranja aktivnosti u okviru digitalnog marketinga naziva se RACE framework. Ovaj obrazac nastao je od akronima za Reach, Act, Convert i Engage. Svaki element u ovom okviru ima svoju ulogu i funkciju, ali i svoje metričke podatke. 

Reach ili ostvarivanje dosega dragocen je element koji demonstrira stepen izgrađene svesti o brendu ili poslovnoj organizaciji. Act ili interact, u punom nazivu, predstavlja element koji pokazuje interakciju kupaca sa brendom. Convert je bitan element koji predstavlja konverziju i odnosi se na mesta na kojima je internet korisnik načinio određenu traženu akciju. Poslednji element u ovom RACE okviru je Engage, to jest angažovanje. Ovim elementom sagledava se angažovanje ciljne publiku, odnosno građenje lojalnosti i dugoročnih odnosa između brenda i kupca. 

Zašto je važno definisanje ciljeva i KPI-jeva za ishod kampanje i merenje rezultata?

Za svaku kampanju koja se kreira neophodno je imati definisan određeni budžet. Definisanje budžeta se izvodi ne samo opredeljivanjem finansijskih sredstava koja se žele utrošiti već i pronalaženjem najisplativijih marketinških rešenja za predstojeću kampanju. Osim toga, važno je i da kampanja ima određene jasne i precizne ciljeve. Postavljanje ciljeva je jedan od preduslova na osnovu kojih postaje jasno šta se želi pratiti i zbog čega. Ciljevi su važni i zbog prepoznavanja KPI-jeva (indikatora uspešnosti) u jednom analitičkom izveštaju. Drugim rečima, indikatori neće biti isti ukoliko je cilj kampanja prikupljanje novih kontakata ili ukoliko se kao cilj formuliše uvećanje prodaje za 10% u narednih šest meseci. Postavka kampanje zavisi od indikatora, ali od njih zavise i cilj kampanje, budžet i rezultati koji će biti praćeni i mereni.  

Polaznik kursa prati statistiku na tabletu

Plan i program

 • Web Analytics Fundamentals
  • Istorijat i evolucija veb-analitike 
 • Advanced Web Analytics
  • Reach ili građenje svesti o brendu 
  • Act (interact) ili nadgledanje i analiziranje ponašanja posetilaca veb-stranica 
  • Convert (konvertovanje) ili generisanje adekvatne komercijalne vrednosti za poslovanje 
  • Engage (angažovanje) ili izgradnja odnosa sa klijentima
 • Web Analytics, Marketing Budgets & KPI
 • Google analitika i drugi alati veb-analitike 

Polaznici kursa izčavaju osnove web analitike

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se