Kurs Virtual Assistance

Brz tehnološki progres i internet u savremenom dobu doneli su promene na tržištu rada. Savremene tehnologije doprinele su da na tržištu dođe do potrebe za novim zanimanjima, ali i za modernizacijom nekih postojećih profesija i poslova. U vezi s tim treba spomenuti i da su u savremenom poslovnim kontekstu izvesna zanimanja prestala da postoje. 

Sve češća upotreba interneta, digitalnih kanala komunikacije i digitalnih alata dovela je do toga da se unaprede savremene poslovne prakse. Brzina interneta i njegova dostupnost postali su glavni preduslov za nesmetano funkcionisanje većine kompanija. Razvoj tehnologije doveo je do toga da se lakše i brže obavljaju različite poslovne radnje, kao i da se one znatno unaprede. Međutim, tehnologije su uzrok i sve češćeg neutralisanja granica između privatnog, slobodnog vremena, i profesionalnog, to jest poslovnog vremena. Svedoci smo da su digitalni kanali komunikacije i internet doprineli i tome da poslovne obaveze postanu komfornije i znatno fleksibilnije. Fleksibilno je tako postalo i radno vreme. Mnoge kompanije dozvolile su svojim radnicima da napuste kancelarijske prostorije i da svoj posao obavljaju od kuće. Usled toga, radnici su oslobođeni često zamornog puta od kuće do posla i nazad, ali i svakodnevnog poslovnog odevanja i sl. Sve ovo prepoznato je kao korist koja je nastupila usled primene interneta u savremenom poslovanju. 

U prikazanom kontekstu, jedno od zanimanja koje je u znatnoj meri modifikovano zahvaljujući savremenim tehnologijama jeste zanimanje poslovnog ili virtuelnog asistenta. Virtuelni asistent može biti zaposleni, dakle osoba, ali i veštačka inteligencija, odnosno mašina kojoj se izdaju glasovne komande za izvršenje različitih poslovnih obaveza. U oba slučaja, bilo da je reč o osobi ili da se govori o uređaju, internet je važna i nezaobilazna komponenta bez koje rad virtuelnog asistenta ne bi bio moguć. Značaj poslova virtuelnog asistenta je veliki, zbog čega je ovo zanimanje jedno od traženijih u onlajn-svetu, što će vam i biti jasno nakon kursa Virtual Assistance.  

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerContent & SEO ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Virtual Assistance

U okviru kursa posvećenog značaju i funkciji virtuelnog asistenta i nakon sagledavanja njegovog profesionalnog poziva, imaćete priliku da se upoznate sa svim izazovima koje poslovne obaveze ovog asistenta sa sobom nose. Jedna od glavnih ideja kursa Virtual Assistance jeste predstavljanje znanja, veština i sposobnosti koje treba da ima zaposleni na poziciji virtuelnog asistenta, ali i da ukaže na sve smernice koje ova vrsta poslova podrazumeva. 

Posao virtuelnog asistenta, kao i brojni drugi poslovi, ima izvesne prednosti, ali i mane. Kroz kurs će biti sagledani svi kriterijumi koje je potrebno ispunjavati kako bi se steklo  poverenje poslodavca, ali i kako bi se virtuelni asistent pozicionirao na tržištu rada kao pouzdan radnik, odnosno traženi virtuelni asistent. Kao i u slučaju drugih poslovnih praksi, i ovde će biti reči o postojanju izvesnih „sitnih slova u ugovorima za posao“, zbog čega ćete lakše doći do zaključaka o tome da li gledate u oglas za posao koji je vredan vaše pažnje ili bi ga trebalo zaobići. 

U kursu Virtual Assistance sagledane su neophodne veštine koje su važne za jednog virtuelnog asistenta. Takođe, moći ćete i da saznate na koji način je moguće doći do klijenta i gde oni najčešće tragaju za kvalitetnim virtuelnim asistentima. Takođe ćete i kroz različite prakse moći prepoznate sve prepreke na koje možete naići prilikom traganja za uposlenjem kao virtuelni asistent. Tako ćete na osnovu iskustva i praksi virtuelnih asistenata biti u prilici da se upoznate sa vrednim i pragmatičnim savetima o tome kako da ostvarite zaradu kao frilenser, ali i sa kojim se poslovima možete najčešće susretati.

Zahvaljujući iskustvu nekih od uspešnijih virtuelnih asistenata, imaćete priliku da sagledate različite poslovne prakse koje podrazumeva pozicija virtuelnog asistenta. Ponekad obaveze poslovnih asistenata u onlajn-svetu imaju neuobičajeve nazive, što može zbuniti i odvratiti od oglasa koji internet korisnik gleda. Zato je cilj ovog kursa da rastumači različite nazive poslova i opisa veština koje se očekuju od virtuelnog asistenta. Kurs Virtual Assistance ima funkciju i priručnika koji će vam pomoći da sa većim samopouzdanjem samostalno potražite željeno radno mesto i odgovorite na oglas za posao.

Kurs Virtual Assistance odgovoriće na sledeća pitanja:

Šta podrazumeva proces online rada jednog virtuelnog asistenta?

Rad virtuelnog asistenta je proces koji se može razgraničiti u tri faze. Na samom početku, ili u prvoj fazi, važno je kreirati naloge i profile na onlajn-servisima. Važno je da poslovni profil virtuelnog asistenta bude jasan i da obuhvata sve usluge koje jedan virtuelni asistent može da ponudi budućem poslodavcu. Osim toga, vrlo je važno da se iz profila koji sačinjava virtuelni asistent može jasno iščitati njegova profesionalnost. Naredna faza u procesu rada virtuelnog asistenta odnosi se na pronalaženja oglasa za posao koji treba da bude u skladu sa onim što on može da ponudi. Ova faza često podrazumeva pisanje prijave koja može zainteresovati klijenta. Treća, odnosno poslednja faza u procesu rada u onlajn-prostoru virtuelnog asistenta jeste komunikacija sa potencijalnim klijentom, najčešće putem video-poziva, i pružanje ponude zainteresovanom klijentu, a potom i ocenjivanje profesionalizma. 

Koje sve poslove administrativnog tipa može da obavlja virtuelni asistent?

Poslovi virtuelnog asistenta su administrativne prirode. U njih spadaju korespondencija preko imejlova, kreiranje kalendara, sastavljanje izveštaja, zatim sastavljanje agendi, a ponekad tu spadaju ii knjigovodstveni poslovi. U administrativne poslove virtuelnih asistenata spadaju organizacija poslovnih putovanja, prikupljanje i organizovanje dokumentacije, dogovaranje i organizovanje poslovnih sastanaka i dr. Neke od odgovornosti virtuelnog asistenta mogu biti vrlo velike, budući da je on ponekad glavna osoba koja je ovlašćena za koordinaciju ponekad i kompleksnih poslovnih aktivnosti za inostrane klijente sa drugih kontinenata. Budući da se od virtuelnog asistenta očekuje potpuna posvećenost obavezama, treba spomenuti i to da se često događa da on ima fleksibilno radno vreme.

Koja su zaduženja virtuelnog asistenta?

Virtuelni asistent trebalo bi da poznaje ili da je upoznat sa velikim brojem poslova. U poslovnoj praksi virtuelni asistenti su najčešće angažovani za rad na poslovima administrativne prirode, ali i za poslove u oblasti knjigovodstva, zatim poslove organizovanja agendi, dokumenata, sastavljanja knjiga, odnosno njihovog objavljivanja, organizaciju prevođenja, transkripciju službenih beleški, koordinaciju korisničkog servisa, ažuriranje sajtova i sl. Jedan od poslova koji se vrlo često dodeljuje virtuelnim asistentima jeste posao community managera, odnosno obaveze u vezi sa vođenjem naloga i profila na različitim društvenim medijima. Ponekad asistenti mogu biti zaduženi i za ažuriranje onlajn-prodavnica. Dakle, virtuelni asistenti mogu obavljati tri vrste poslova: poslove administrativne, tehničke i marketinške prirode. 

Polaznik kursa uči kako da bude virtuelni asistent

Plan predavanja kursa Virtual Assistance

 • Kako postati virtuelni asistent
  • Šta je virtuelni asistent
  • Osnovni alati
  • Poslovi virtuelnog asistenta
 • Tipovi virtuelnog asistenta
  • Tumačenja veština virtuelnog asistenta
 • Gde se kriju klijenti – freelance platforme (Upwork, Freelancer, Guru, Fiverr…)
 • Proces onlajn-rada 
  • Kreiranje profila
  • Oglas za posao (ponude poslova, prijave, odgovori poslodavaca)
  • Onlajn-komunikacija
  • Prezentacija virtuelnog asistenta 
  • Sačinjavanje ugovora
  • Naplata usluge

Polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se