Advertising Campaign Organization and Optimization

Opis kursa

Upravljanje resursima pri definisanju i sprovođenju svih tipova promotivnih kampanja predstavlja ključni faktor njihove uspešnosti. Planiranje i organizacija advertajzing kampanja predstavlja svesloženiji posao kako se sveviše razvijaju raznorodne napredne tehnike klasične i online promocije.

Cilj kursa

Ovaj kurs daje praktična znanja iz oblasti organizovanja i optimizacije promotivnih aktivnosti kroz različite tipove kanala komunikacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager.