Kurs Digital Account Management

Account management (ili u bukvalnom prevodu upravljanje nalozima) predstavlja ključnu oblast u poslovanju koja se fokusira na održavanje i unapređenje odnosa između kompanije (najčešće agencije) i klijenta. Ovaj proces je dugoročan i zahteva kontinuiranu posvećenost, jer je izgradnja poverenja i dobrih odnosa sa klijentom od suštinskog značaja. Account menadžeri igraju ulogu posrednika između kompanije i klijenta, radeći na zadovoljenju potreba i ostvarivanju ciljeva klijenta. Ove potrebe variraju od kreativnih rešenja i biznis-menadžmenta do upravljanja projektima i finansijama. Važno je napomenuti da account menadžeri takođe treba da budu vešti u pregovaranju, istraživanju tržišta i identifikaciji potreba klijenata kako bi obezbedili uspešnu saradnju i dugoročnu poslovnu vezu.

Odnosi između kompanije ili agencije i klijenta su ključni za dugoročni uspeh. Klijent mora osećati poštovanje, pažnju, a njegove potrebe trebalo bi pažljivo razmatrati. Aktivno uključivanje klijenta u ceo proces je od suštinskog značaja. To se postiže dubokim razumevanjem njihovog poslovanja, proizvoda ili usluga koje nude. Otvorena, stabilna i transparentna komunikacija je temelj, a praćenje promena u kompaniji i konkurenciji je neophodno.

Važno je postavljati i ostvarivati ciljeve, kako klijentovih tako i timskih. Slušanje klijenata i pružanje saveta i alternativnih rešenja su od suštinskog značaja, jer pomažu klijentima da donesu najbolje odluke za svoje poslovanje.

Najvažnije je voditi računa o interesima klijenata, te jasno iznositi klijentove zahteve pred timom agencije i nastojati da se ti zahtevi ispune kako bi se ostvarila uspešna i dugoročna saradnja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet MarketingDigital Marketing Planner & Account Manager i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Digital Account Management

Kurs Digital Account Management se bavi account planning sektorom u marketinškim agencijama, pružajući uvid u njegovu istoriju, evoluciju i značaj. Priču o ovom sektoru započinjemo istraživanjem porekla i razvoja ovog sektora, sa ciljem da se razume njegova evolucija unutar agencijskog okruženja. Nakon toga, istražujemo zašto je account planning sektor ključan za uspešno poslovanje marketinških agencija. Proučavamo različite oblasti i uloge u agencijama, kao i strukturu zaposlenih u njima.

Odnos između klijenata i agencija je od suštinskog značaja, pa se bavimo i tom temom. Istražujemo razloge zbog kojih velike agencije često izbegavaju saradnju sa malim klijentima i kako se uspešne agencije povezuju sa klijentima. Takođe, detaljno analiziramo proces izrade brifa i njegovu svrhu, istražujući ključne elemente koji čine brif i omogućavaju efikasnu komunikaciju između agencije i klijenta. Kroz ovaj kurs sticaćete dublje razumevanje o tome kako account planning sektor doprinosi uspehu marketinških agencija i kako se postiže efikasna saradnja između agencija i klijenata.

Cilj kursa Digital Account Management je da polaznicima pruži dublje razumevanje account planning sektora u okviru advertajzing agencija. Stoga će se polaznici prvo upoznati sa razlikama između različitih sektora u agenciji i ulogama zaposlenih u tom poslovanju. Nakon toga, osvrnućemo se i na značaj dobre komunikacije u procesu kreiranja kreativnih rešenja za klijente.

Kroz kurs polaznici će naučiti kako efikasno pripremiti prezentacije za klijente, uz istraživanje ključnih elemenata koje treba da obuhvate kako bi bile uverljive i ubedljive. Takođe će razumeti koji su ključni faktori za uspešnu prezentaciju pred klijentima.

Kurs će omogućiti polaznicima da samostalno razvijaju kampanje unutar okvira kreativnog brifa. To će uključivati postavljanje jasnih ciljeva kampanje, identifikaciju ciljne grupe i kreiranje koncepta koji će efikasno prenositi klijentovu poruku.

Osim toga, polaznici će naučiti kako da prepoznaju potencijalne greške koje se mogu javiti tokom procesa izrade kreativnih ideja za kampanje, čime će postati bolje pripremljeni za izazove u industriji advertajzinga.

Kurs Digital Account Management odgovoriće vam na pitanja:

Kakva je organizaciona struktura jedne advertajzing agencije?

Organizaciona struktura advertajzing agencije varira u zavisnosti od veličine i specifičnosti agencije. Ipak, postoji nekoliko ključnih departmana koji čine osnovu većine advertajzing agencija:

 • Uprava i rukovodstvo: Ovde se nalaze izvršni direktori, generalni menadžeri i drugi visoki menadžeri koji donose ključne odluke i postavljaju strategije agencije.
 • Account Management (upravljanje računima): Ovaj tim je odgovoran za komunikaciju s klijentima, razumevanje njihovih potreba i ciljeva, te vođenje kampanja u skladu s tim.
 • Kreativni tim: Sastavljen od kreativnih direktora, kopirajtera, dizajnera i producenata, ovaj tim se bavi stvaranjem kreativnih koncepata i materijala za kampanje.
 • Planiranje i istraživanje: Ovi profesionalci se bave istraživanjem tržišta, analiziraju konkurenciju i identifikuju ciljnu grupu, pružajući ključne informacije za strategiju kampanje.
 • Medijsko planiranje i zakup: Ovaj tim se fokusira na izbor i zakup odgovarajućih medijskih kanala za kampanju, uključujući televiziju, radio, onlajn-oglašavanje i dr.
 • Digitalni marketing: Specijalizovan za onlajn-prisustvo, ovaj tim je usmeren na SEO, PPC, društvene medije i druge digitalne strategije.
 • Finansije i administracija: Ovaj departman se brine o finansijskim transakcijama agencije, budžetima i administrativnim zadacima.
 • Produkcija: Ovde se vrši produkcija audio-vizuelnih materijala i drugih medijskih sadržaja.

Struktura agencije može varirati, a veće agencije često imaju poddepartmane unutar ovih glavnih odeljenja kako bi se efikasnije upravljalo specifičnim potrebama klijenata i projekata.

Kako agencije pridobijaju klijente? Koje su najčešće greške koje prave prilikom saradnje sa klijentom?

Agencije pridobijaju klijente kroz različite strategije. To može uključivati ​​aktivno traženje klijenata putem outbound marketinga, izgradnju reputacije i referenci, te saradnju s mrežama i partnerima. Takođe, zadovoljni klijenti često preporučuju agenciju drugima.

Najčešće greške prilikom saradnje s klijentima uključuju nedostatak jasnog razumevanja klijentovih potreba i ciljeva, lošu komunikaciju, preterano fokusiranje na kreativne aspekte kampanje bez uzimanja u obzir poslovnih ciljeva, nepoštovanje budžeta i rokova, i neuspešno upravljanje očekivanjima klijenta. Takođe, nedostatak transparentnosti u vezi sa performansama kampanje i troškovima može dovesti do problema u odnosu s klijentima. Agencije treba pažljivo da slušaju klijente, postavljaju prava pitanja i obezbeđuju transparentnost i jasnu komunikaciju kako bi izbegle ove greške i ostvarile uspešne dugoročne odnose sa klijentima.

Šta predstavlja brif u account planiranju?

Brif u account planiranju predstavlja ključni dokument koji se koristi za usmeravanje kreativnog procesa u advertajzing agenciji. To je detaljan opis projekta ili kampanje koji služi kao smernica za sve timove unutar agencije, uključujući account menadžere, kreativce, dizajnere i ostale. Brif ima nekoliko osnovnih komponenata:

 • Sažetak kampanje: Ovde se opisuju osnovna svrha kampanje, ciljevi, ciljna publika i poruka koju klijent želi da prenese.
 • Klijentove potrebe i zahtevi: Ovde se detaljno razmatraju specifične potrebe i zahtevi klijenta. To može uključivati ​​bilo kakve posebne želje, budžet i rokove.
 • Ciljevi kampanje: Brif jasno definiše merljive ciljeve kampanje, kao što su povećanje prodaje za određeni procenat ili povećanje svesti o brendu.
 • Strategija i taktike: Ovde se opisuju strategija koja će se primeniti i konkretne taktike koje će se koristiti kako bi se postigli ciljevi kampanje.
 • Kreativni elementi: Brif obično uključuje smernice za kreativne elemente kampanje, kao što su vizualni identitet, slogan i poruke.
 • Medijska strategija: U ovom delu brifa razmatra se kako će se kampanja distribuirati, na primer putem televizije, društvenih medija, onlajn-oglasa itd. 
Kurs Digital Account Management

Plan i program kursa Digital Account Management

MODUL 1 – Account Planning

 • Uvod u account planiranje – istorija account planiranja i njegova uloga danas u advertajzingu
 • Struktura advertajzing agencije – vrste advertajzing agencija i sektori u okviru njih
 • Odnos između agencije i klijenta – načini za pridobijanje klijenata i građenje veze s klijentom; proces ugovaranje posla između agencije i klijenta
 • Pitch and Brief – šta je brif i kako se sastavlja; šta je peach i kako se kreira

Polaznici kursa Digital Account Management slušaju predavanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se