Kurs E-Banking

Savremene tehnologije brzo napreduju, a elektronsko bankarstvo je izraziti primer digitalizacije budući da ne zahteva posetu banci za obavljanje uobičajenih bankarskih transakcija, već omogućava korisnicima da sve to obave putem elektronskog bankarstva. Ova promena čini bankarske usluge praktičnijim i dostupnijim, jer korisnici mogu da pristupe svom računu, vrše prenose sredstava, plaćaju račune i obavljaju druge bankarske funkcije iz udobnosti svojih domova ili putem mobilnih uređaja. Elektronsko bankarstvo donosi veću efikasnost i olakšava svakodnevne finansijske aktivnosti.

Za funkcionisanje ovog načina poslovanja, banka mora imati siguran informacioni sistem, pouzdanu mrežnu infrastrukturu i visok nivo zaštite svih transakcija koje se vrše i informacija koje se prikupljaju. Tehnološki razvoj doveo je do promena u načinu obračuna i plaćanja, kako u međubankarskim transakcijama tako i u interakciji sa poslovnim klijentima. Elektronsko bankarstvo omogućava brže, efikasnije i praktičnije bankarske usluge, što doprinosi unapređenju celokupnog finansijskog sektora i boljoj korisničkoj interakciji. Sigurnost i infrastruktura su ključne komponente koje omogućavaju ovu transformaciju u bankarskoj industriji.

Elektronsko bankarstvo omogućava klijentima da obavljaju bankarske transakcije putem interneta, zamenjujući potrebu za fizičkom posetom lokalnoj banci. Klijenti mogu pristupiti svojim bankarskim uslugama putem različitih uređaja povezanih na internet, bez obzira na vreme, jer su im one dostupne 24 sata dnevno. Ova dostupnost je jedna od najvećih prednosti elektronskog bankarstva, jer omogućava brže i praktičnije transakcije, eliminišući potrebu za čekanjem u redovima u fizičkoj banci. Klijenti mogu efikasno upravljati svojim finansijama i štedeti vreme, što je naročito korisno u današnjem ubrzanom načinu života.

Na ovom kursu ćete naučiti sve relevantne pojmove i koncepte koji se tiču elektronskog bankarstva, uključujući virtuelne banke, kriptografiju, elektronski novac, elektronske čekove, PayPal i druge. Osim toga, kurs će vam pružiti mogućnost da bolje razumete osnovne modele transakcija koje se zasnivaju na elektronskom novcu, kao i glavne modele sistema plaćanja putem interneta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa E-Banking

Na početku kursa definisani su ključni koncepti elektronskog bankarstva, uključujući njegovu primenu i virtuelne banke. Posebna pažnja posvećena je sredstvima koja se koriste u elektronskom bankarstvu, elektronskom novcu i različitim vrstama kartica za plaćanje – analiziraju se sistemi plaćanja koji su inherentni ovom obliku bankarstva. Ovaj uvodni deo kursa će postaviti osnovu za dalje razumevanje elektronskog bankarstva.

Kurs se detaljno bavi različitim modelima i sistemima plaćanja, posebno onim usmerenim na internet i mobilno bankarstvo. Mobilno bankarstvo je tesno povezano sa razvojem mobilnih tehnologija. Zbog dominantne upotrebe mobilnih uređaja danas poseban segment kursa posvećen je upotrebi i značaju mobilnog bankarstva. Proučavaju se razlozi za neophodnost uvođenja mobilnog bankarstva, faktori koji doprinose njegovom dinamičnom razvoju, modeli plaćanja u okviru mobilnog bankarstva i vodeći uslovi mobilnih finansijskih servisa. Ovaj segment kursa omogućava polaznicima da bolje razumeju revolucionarni uticaj mobilnih tehnologija u obavljanju finansijskih transakcija.

Na samom kraju kursa detaljno se razmatraju rizici elektronskog bankarstva i interpretiraju različite strategije zaštite u kontekstu e-bankarstva. Kurs obuhvata klasifikaciju rizika u elektronskom bankarstvu, uključujući operativne, reputacione i pravne rizike, kao i rizike povezane sa međunarodnim poslovanjem i potencijalnim sajbernapadima. Ovo će polaznicima omogućiti bolje razumevanje ključnih aspekata sigurnosti i rizika u elektronskom bankarstvu.

Svako od nas redovno koristi elektronsko bankarstvo, što značajno pojednostavljuje i ubrzava moderno poslovanje. Stoga je ključno da razumemo osnove rada ovog sistema kako bismo ga uspešno koristili u svakodnevnim finansijskim aktivnostima.

Glavni cilj kursa E-Banking je da vam omogući razumevanje koncepta elektronskog bankarstva, sisteme za bankarski obračun i plaćanja, ali i modele plaćanja preko interneta, kao i da vam predstavi potencijalne rizike u e-bankarstvu i strategije za njihovo minimiranje. Ovaj kurs će vas osposobiti da efikasno koristite elektronsko bankarstvo i bolje razumete njegove aspekte.

Nakon kompletiranog kursa posvećenog elektronskom bankarstvu polaznici će razumeti koncept elektronskog bankarstva i moći će da ga interpretiraju i koriste u njegovim različitim oblicima. Zahvaljujući ovom kursu, upoznaćete se sa različitim sredstvima za elektronsko plaćanje i sa konceptom elektronskog novca. Pored toga, detaljno će biti obrađeno mobilno bankarstvo, a polaznici će steći sposobnost prepoznavanja potencijalnih rizika prilikom onlajn-plaćanja i primene odgovarajućih metoda zaštite. Ovaj kurs pruža sveobuhvatno razumevanje elektronskog bankarstva i njegovih aspekata.

Kurs E-Banking će vam odgovoriti na pitanja:

Koje su prednosti korišćenja e-bankinga?

Korišćenje elektronskog bankarstva donosi niz značajnih prednosti. Prvo, omogućava praktičan pristup bankarskim uslugama 24/7, bez potrebe za fizičkim odlaskom u banku. Na taj način se štedi vreme i smanjuju nepotrebni troškovi. Takođe, e-banking omogućava brže i efikasnije izvršavanje transakcija, uključujući prenos novca i plaćanje računa, što pomaže u efikasnom upravljanju finansijama. Drugo, pruža veću transparentnost nad računima i transakcijama, omogućavajući praćenje finansijske situacije u stvarnom vremenu. Treće, e-banking često dolazi sa dodatnim alatima za analizu troškova i budžetiranje, pomažući korisnicima da bolje upravljaju svojim finansijama. Naposletku, ovo je siguran vid bankarstva, sa naprednim sistemima zaštite podataka i transakcija. Sve ove prednosti čine elektronsko bankarstvo privlačnim i praktičnim izborom za mnoge korisnike.

Šta predstavlja mobilno bankarstvo?

Mobilno bankarstvo je oblik elektronskog bankarstva koji omogućava korisnicima pristup bankarskim uslugama putem mobilnih uređaja, kao što su pametni telefoni i tableti. Ovo je praktičan način upravljanja finansijama jer korisnicima omogućava da obavljaju bankarske transakcije kad god i gde god to žele.

Neke od osnovnih funkcija mobilnog bankarstva su provera stanja na računu, plaćanje računa, prenos novca između računa, praćenje transakcija i postavljanje obaveštenja o stanju računa. Takođe, korisnici mogu koristiti mobilno bankarstvo za upravljanje štednjom i investicijama, pregled kreditnih kartica i prijavu za nove bankarske proizvode.

Mobilno bankarstvo je postalo izuzetno popularno zbog svoje praktičnosti i dostupnosti. Pruža siguran način obavljanja bankarskih poslova putem sigurnih aplikacija ili mobilnih veb-sajtova, čime se olakšava svakodnevno finansijsko upravljanje i poboljšava korisničko iskustvo.

Koji su potencijalni rizici elektronskog bankarstva i kako se oni grupišu?

Elektronsko bankarstvo nosi sa sobom određene rizike koji se mogu grupisati u nekoliko kategorija:

  • Operativni rizik: Ovaj rizik povezan je sa tehničkim i operativnim aspektima elektronskog bankarstva. To uključuje probleme sa softverom, sistemskim greškama, prekidima u pružanju usluga usled tehničkih problema, kao i nepredviđene okolnosti poput prirodnih katastrofa.
  • Reputacioni rizik: Ovaj rizik odnosi se na štetu koja može nastati zbog negativnog javnog mišljenja o banci usled problema sa elektronskim bankarstvom. To može biti povreda privatnosti korisnika, neovlašćeni pristup računima ili bezbednosni propust.
  • Pravni rizik: Odnosi se na vrstu rizika koja se tiče usklađenosti sa zakonima i regulativama. Banke moraju da se pridržavaju stroge regulative u vezi sa zaštitom podataka i sigurnošću transakcija, a neuspeh u tome može dovesti do pravnih problema.
  • Rizik od sajbernapada: To je rizik od hakovanja ili sajbernapada na bankarske sisteme. Sajbernapadi mogu uključivati krađu identiteta, fišing (phising) napade, malver, ransomver (ransomware) i druge pretnje koje mogu ugroziti sigurnost korisnika i banke.
  • Rizik internacionalnog poslovanja: Ako banka nudi usluge na internacionalnom nivou, suočava se sa dodatnim rizicima, uključujući valutne fluktuacije, geopolitičke probleme i različite pravne regulative u različitim zemljama.

Grupisanje ovih rizika pomaže bankama da razviju efikasne strategije za upravljanje njima i minimiranje potencijalnih negativnih posledica po klijente i poslovanje banke.

digitalna kartica

Plan i program kursa E-Banking

Modul 1: Elektronsko bankarstvo

  1. Pojam elektronskog bankarstva – šta predstavlja elektronsko bankarstvo i na koji način se realizuje
  2. Sredstva plaćanja kod elektronskog bankarstva
  3. Modeli i sistemi plaćanja na internetu
  4. Mobilno bankarstvo – gde se primenjuje i koje su prednosti upotrebe mobilnih plaćanja
  5. Rizici i zaštita u elektronskom bankarstvu – vrste rizika u elektronskom bankarstvu i metode zaštite

Polaznici kursa E-banking prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se