Kurs Social Media Fundamentals

U savremenom poslovnom svetu neophodni kanali za komunikaciju postali su društveni mediji ili platforme. Nalozi na društvenim medijima danas jesu podrazumevani kanali za svakodnevno poslovno prezentovanje proizvoda ili usluge. Sa početkom 21. veka funkcionalne mogućnosti društvene mreže značajno su se razvile i postale složenije. Zato društvene platforme u savremenim okvirima postaju sinonim za daleko kompleksnije medije nego što su oni preko kojih se nekada odvijala komunikacija između dva prijatelja ili poslovna partnera ili kupca i prodavca itd. Može se reći da je danas vrlo mali broj aktivnih internet korisnika koji nemaju makar jedan nalog na nekom od aktuelnih društvenih medija.  

Društveni mediji kao virtuelni alati za komunikaciju postali su ozbiljne društvene platforme sa svim funkcionalnostima koje je potrebno da ima jedan oglasni onlajn-servis. Tako su društvene oglasne platforme postale atraktivne za oglašivače, koji su sagledali sve mogućnosti koje ovakvi servisi pružaju za poslovne i oglasne prakse. 

Zahvaljujući kursu Social Media Fundamentals imaćete priliku da steknete temeljna osnovna znanja o društvenim mrežama, njihovim razvojnim putevima do komunikacijskih formi kakve su danas u upotrebi. U vezi sa time može se reći da je ovaj kurs zapravo jedan priručnik sa istorijskim osvrtom na sve važnije godine i događaje iz istorije razvoja društvenih platformi. Tokom kursa upoznaćete se sa nekim od prvobitnih internet servisa za komunikaciju, uglavnom mlađe populacije, a koji predstavljaju osnove društvenih mreža koje danas koristimo. Mnoge od ovih starijih formi društvenih mreža nisu mogle da odgovore na brzi tehnološki progres. Stoga, neke od njih više ni ne postoje. Prikazom svega toga, ovaj kurs će vam pružiti jedan okvir opštekulturnog znanja o društvenim medijima, koji je potrebno da poznaje svaki korisnik društvenih medija koji se ozbiljnije bavi digitalnim marketingom i smatra ove medijske prostore svojim primarnim kanalima komunikacije u poslovnim i privatnim okvirima. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Social Media Fundamentals

Kurs je napisan sa idejom da prikaže osnove društvenih mreža,  neke od fundamentalnih koncepata razvoja društvenih mreža, da predstavi organizaciju, ali i funkciju i ulogu društvenih platformi na internetu. Biće predstavljena i putanja razvoja društvenih mreža od onlajn-zajednica besplatnih digitalnih servisa za mlade do poznatih društvenih platformi na kojima je moguće pristupiti funkcionalnim oglasnim servisima sa brojnim drugim mogućnostima. Drugim rečima, ovaj kurs koncipiran je tako da vas sprovede i kroz priču o zabavnim društvenim praksama na društvenim internet mrežama i kroz priču o složenim platformama sa brojnim funkcionalnostima u komunikaciji dva poslovna saradnika itd. 

Naredni problemski okvir prema kom su sagledani društveni mediji na kursu Social Media Fundamentals formulisan je prema njihovoj masovnosti. Drugim rečima, u okviru kursa upoznaćete se posebno sa onim društvenim platformama koje imaju najveći broj internet korisnika, koji ih upotrebljavaju u savremenoj komunikaciji. Zato se kao pojedinačna poglavlja obrađuju društvene platforme kao što su Facebook, zatim, Instragram, YouTube, ali i TikTok, LinkedIn i Twitter. Svaki društveni medij je specifičan na svoj način, što će detaljnije biti sagledano kroz različite nastavne jedinice kursa.  

Ideja ovog kursa je da ima pragmatičnu dimenziju za korisnika. Tako će u okviru glavne priče o društvenim medijima biti predstavljeno kako se pravi i objavljuje poslovna stranica na Facebooku, ali i kako se njom upravlja. Takođe, kao važno mesto društvenih medija pronalazimo i njihove oglasne servise. Oglasne platforme tumačene su na društvenim medijima Facebooku/Instagramu, YouTubeu, TikToku, zahvaljujući kojima je moguće kreirati reklamne kampanje, ali i definisati ciljeve i publike, forme prikazivanja i konačno budžet predviđen za utrošak na kampanju.

Pored ovih, postoje i drugi manje zastupljeni društveni mediji i mreže među širom internet populacijom kao što su Tumblr, Reddit, Pinterest, Snapchat, LinkedIn i dr.  Chat servisi takođe mogu biti tumačeni kao društvene mreže, zbog čega su im posvećena pojedina poglavlja u kursu. 

Jedna od glavnih ideja kursa Social Media Fundamentals je sticanje osnovnih znanja koji su osnovna terminološka baza za dalje razumevanje i rad na društvenim medijima. Kako biste bolje usvojili i shvatili komunikaciju preko društvenih medija i mreža, u okviru kursa su predstavljeni neki od interesantnijih primera iz različitih uspešnih poslovnih praksi. Zahvaljujući ovom pragmatičnom prikazu moći ćete da prepoznate koji društveni mediji mogu da budu korisni različitim poslovnim praksama i modelima, ali i na koji način je u takvim prilikama neophodno komunicirati preko njih. 

Kurs Social Media Fundamentals odgovoriće na pitanja:

Koje se društvene mreže smatraju pretečama društvenih medija?

Prve društvene mreže bile su glavni alati za digitalnu komunikaciju, što je omogućilo brže povezivanje, razmenu informacija, ali i poslovnu saradnju i umrežavanje internet korisnika. Društvena mreža Six Degrees navodi se kao prva društvena mreža koja je nastala 1997. godine, a u okviru koje su mogle da se razaznaju funkcionalnosti koje danas poznajemo na različitim društvenim medijima. Nešto kasnije pojavila se nova društvena mreža Friendster, koja se smatrala prvom mrežom na kojoj je bilo moguće deliti fotografije, a omogućavala je i lakšu pretragu internet korisnika koji koriste tu društvenu mrežu. Jedna od posebno popularnih društvenih mreža na kojima su korisnici mogli da prave blogove, otvaraju profile i plasiraju svoje audio-fajlove bila je MySpace. Treba spomenuti i da su internet korisnici imali priliku da se upoznaju sa funkcionalnostima društvene mreže MySpace 2003. godine.

Šta predstavljaju Facebook grupe?

Onlajn-zajednice korisnika koji imaju ista ili slična interesovanja pridružuju se Facebook grupama. Grupe na Facebooku mogu biti privatne i javne. Facebook grupama upravlja administrator ili osoba koja je osnovala grupu. Administratorske ingerencije u grupi podrazumevaju uređivanje sadržaja i uspostavljanje i razvijanje komunikacije u grupi. Svi zainteresovani korisnici Facebooka mogu pristupiti komunikaciji u grupi za one teme koje žele da prate i o kojima mogu dalje da komuniciraju. Nesmetano pridruživanje i komuniciranje je moguće u slučajevima kada je grupa javna. Međutim, postoje i zatvorene ili privatne grupe na Facebooku kojima se može pristupiti nakon što se pošalje zahtev administratoru grupe na Facebooku za pristup grupi. Facebook grupe prepoznate su kao posebno korisni alati za informisanje u okvirima oblasti koju obrađuju. Jedna od karakteristika skoro svih Facebook grupa je to što se u okviru njih lakše uspostavlja komunikacija i korisnici se osećaju slobodnije da komentarišu i reaguju na objave, nego što je to praksa na zvaničnim stranicama poslovanja na Facebooku.

Koja je funkcija haštaga?

Popularna oznaka #, ili haštag, čija primena je najzastupljenija na Instagramu, ima funkciju da ostvari veću vidljivost objava na ovom, još uvek, prevashodno prepoznatljivom vizuelnom društvenom mediju. Zahvaljujući upotrebi haštaga u objavama, korisnici Instagrama mogu na osnovu svojih pretraga da vide objave koje u sebi imaju izvesni haštag koji u tom trenutku pretražuju. Haštagove bi trebalo postavljati u opisu objave ispod slike. Osim toga, moguće ih je koristiti i u samoj objavi ili u njenom opisu. Iako je dozvoljeno da u jednoj objavi bude 30 haštagova, sa ovom praksom nije dobro preterivati. Vrlo često haštagovi mogu da izgledaju nepregledno i konfuzno, što takođe zahteva određen oprez. Dobro je kada haštagovi upotpune smisao i značenje plasirane tekstualne objave kroz fotografiju. 

Ruke drže mobilni telefon

Plan predavanja kursa Social Media Fundamentals

  • Razvoj društvenih mreža – kratak pregled istorijata društvenih medija 
  • Osnovni pojmovi socijalnih mreža
  • Rizici i koristi po poslovanje od društvenih platformi
  • Najpopularnije društvene platforme: Facebook i Instagram
  • Društvene mreže sa video-sadržajem kao glavnim medijem komunikacije: YouTube i TikTok
  • Ostali društveni mediji: LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, Reddit, Tumblr, Chat Apps i dr.

Polaznici kursa izučavaju osnove društvenih mreža

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se