Kurs Digital Platforms and CMS

Onlajn-platforme postale su vrlo važne u praksi savremenog poslovanja. Kako bi se savremeni poslovni modeli predstavili na tržištu, podrazumeva se da će koristiti digitalne platforme. Zahvaljujući njima poslovanja formulišu i postavljaju svoje virtuelne prezentacije na internet, ali i upravljaju poslovnim praksama kako u onlajn-prostoru, tako i izvan njega, u fizičkim okvirima. U skoro svakoj delatnost može se primetiti da su digitalne platforme postale važan i podrazumevan deo. Tako danas skoro da nije moguće upravljati i komunicirati bez digitalnih platformi.  

Kurs Digital Platforms and CMS posvećen je različitim digitalnim platformama sa idejom da se detaljno predstave procesi rada na određenim platformama, dok će neke manje poznate platforme biti sagledane na osnovu njihovih karakterističnih funkcionalnosti. Vrlo često se navodi da razvoj digitalnih platformi stvara i uvodi nove navike u svakodnevni život savremenog čoveka. U vezi sa time može se reći da digitalna platforma nastaje onda kada se prepozna čest problem koji može da ima pojedinac, kolektiv ili određeni poslovni model. Dalje razvijanje i razrađivanje vodi njihovom integrisanju sa različitim digitalnim platformama u poslovne sisteme, a zahvaljujući tim platformama moguće je organizovati velike korporativne organizacije koje mogu imati i po nekoliko hiljada zaposlenih i njima upravljati.   

U savremenom poslovnom kontekstu digitalne platforme dobijaju sve važniju ulogu. Tako je preko onlajn-platforme moguće informisati se, naručivati, registrovati se i kupovati, bez prethodno uspostavljenog živog kontakta između kupca i internet korisnika. Iako većina savremenih sistema deluje praktično i progresivno, treba znati da su svi oni prošli kroz jedan detaljan i često dug radni proces u fizičkom ili tradicionalnom poslovnom smislu. Usled toga, digitalne platforme mogu biti pametno ulaganje vremena i prethodnog iskustva, jer mogu postati nov model poslovanja i zarade. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Digital Platforms and CMS

Kurs Digital Platforms and CMS predstavlja skup različitih praktičnih koncepata, kroz koje ćete imati priliku da saznate šta su digitalne platforme i na koji način je moguće upravljati aktivnostima preko njih. Usled toga, kroz veći deo kursa obrađuju se i različiti oblici CMS rešenja.

Zahvaljujući kursu Digital Platforms and CMS moći ćete da se upoznate sa razvojem veba, ali i sa značenjem ovih digitalnih servisa u savremenom poslovnom kontekstu. Današnje digitalne platforme imaju različite namene, a kurs pred vama namenjen je onlajn-platformama preko kojih se izrađuju veb-sajtovi. U skladu sa tematikom kursa biće tumačene i razlike u procesu izrade sajta preko digitalne platforme, ali i proces samostalne izrade sajta. 

Tako ćete kroz ovaj kurs imati priliku da sagledate praksu kreiranja bloga na Bloggeru. Deo prostora posvećen je i kreiranju Google Sitesa, ali i kreiranju sajta preko WordPressa. Na svim navedenim CMS-ovim rešenjima koraci otvaranja naloga i pravljenja sajta precizno su objašnjeni. Jedan od delova kursa Digital Platforms and CMS posvećen je poslovnoj primeni WordPresa, a biće reči i o tome kako se traga za rešenjem za izradu sajta, kako se percipira izrada sajta i kako se sačinjava jedan sajt za poslovne svrhe. Kroz kurs smo uspeli da pratimo sve postupke koji se podrazumevaju prilikom postavljanja jednog sajta. Tako ćete moći da se upoznate sa procesima kreiranja sajta – od odabira domena i hostinga, preko povezivanja domena za hosting, pa sve do glavnih opcija za upravljanje sadržajem na kontrolnoj tabli WordPressa. Osim ovoga, biće reči i o različitim instalacijama, ažuriranju i podešavanjima korisnijih plaginova, načinu instaliranja teme, organizovanju sajta i drugom. 

Jedna od glavnih ideja kursa Digital Platforms and CMS jeste tendencija da pruži šira znanja o svim onim CMS rešenjima koja se češće koriste među internet korisnicima. Takođe, moći ćete da se upoznate i sa različitim vidovima organizovanja strukture na sajtovima i da pratite mogućnosti za postavljanje onlajn-sadražaja. Zahvaljujući jasnoj i pragmatičnoj dimenziji ovog kursa, bićete u prilici da postavite sajt na mrežu i da njime samostalno upravljate na internetu. 

Kurs Digital Platforms and CMS odgovoriće na pitanja:

Koje digitalne platforme postoje?

Onlajn-prostori u kojima se izvršava prodaja ili izvode druge aktivnosti u vezi sa jednom ili više poslovnih oblasti naziva se digitalna platforma. Tako, na primer, platforma koja ima različite funkcionalnosti naziva se Wikipedia. Reč je o jednoj digitalnoj platformi otvorenog koda na kojoj internet korisnici koji ne poznaju rad u okvirima otvorenog koda mogu na njoj samostalno unositi i menjati sadržaj. Osim toga, pod digitalnim platformama mogu se tumačiti i društveni mediji. Ovde se misli na platforme na kojima se umrežavaju korisnici u digitalnu zajednicu kako bi delili sadržaje i međusobno komunicirali. Takođe, na internetu poznajemo i platforme na kojima je moguće kupovati, a takve su Ebay, Booking i Amazon. Primera radi, preko Amazona internet korisnik može da prodaje ili kupuje proizvod ili uslugu, dok preko  Bookinga može oglasiti smeštajni kapacitet koji iznajmljuje ili ga rezervisati i platiti.

Šta predstavlja i podrazumeva Content Management System (CMS)?

CMS ili Content Management System predstavlja sistem preko kog je moguće upravljati sadržajem na mreži. CMS može biti shvaćen i kao programska aplikacija. Zahvaljujući CMS-u moguće je kreirati, modifikovati sadržaj i upravljati njime bez prethodnog poznavanja pravila programiranja i programskih jezika. Neki od najzastupljenijih CMS-ova predstavljaju sistem u kom se upotrebljava HTML jezik, posebno važan za veb-stranice, ali i JavaScript programski jezik za prikazivanje sadržaja, zatim JSP, ASP, PHP i dr. Dakle, to su jezici za izvođenje upita nad bazom podataka. Među najpopularnijim CMS rešenjima smatraju se WordPress, Drupal, Joomla, Shopify, Magento, Blogger, Wix, Pantehon i drugi. Na internetu ima veliki broj komercijalnih sistema koji pružaju besplatne CMS alate preko kojih je moguće jednostavno postaviti sajt. Međutim, za njihovo unapređenje, odnosno prilagođavanje i adaptaciju, kako bi bili složeniji prema potrebama veb-prezentacije poslovanja, neophodno je angažovati lice koje se razume u ovaj deo posla. Neke od cenovno pristupačnijih veb-obrazaca moguće je koristiti kao obrazac na mnogim sajtovima različitih kompanija.  

Po čemu se razlikuju WordPress.com i WordPress.org?

Na samom početku, vrlo je važno istaći da WordPress.com ima izvesna ograničenja i nema istu funkciju u onlajn-prostoru kao i WordPress.org. WordPress.com omogućava besplatan veb-hosting za WordPress CMS platforme. Dakle, jedno od ograničenja  servisa CMS WordPress.com, kao besplatnog servisa za postavljanje sajta jeste nepostojanje opcije za samostalno dodavanje teme ili bilo kakvog plugina koji je nastao za potrebe WordPress.org. Osim toga, WordPress.com je naizgled besplatan hosting na kom je moguće postavljati sajt koristeći WordPressov CMS (WordPress.org). WordPress.com je digitalna platforma za besplatno postavljanje sajtova i upravljanje sajtovima koji su u vlasništvu WordPressa, ali ne i njegovog kreatora. Moguće je pristupiti zakupu hosting prostora na WordPress.com, ali ovakva radnja se ne smatra povoljnom. Kako bi internet korisnik sačinio jedan profesionalni sajt, dobro bi bilo da se služi WordPressovim CMS-om, koji se može naći u okviru WordPress.org, a koji će postaviti kao servis za upravljanje sadržajem na zakupljenom veb-hostingu. 

Polaznik kursa radi na laptopu

Plan predavanja kursa Digital Platforms and CMS

 • Istorija razvoja veba
 • Šta su digitalne platforme
  • Razlike između platforme i samostalnog sajta
  • Blogger, Google Sites 
 • Poslovna primena WordPress CMS-a
  • Šta je Content Management System (CMS)
 • Kako izabrati rešenje za izradu sajta
 • Kako razumeti izradu sajta
 • Izrada sajtova u poslovne svrhe – komponente sajta, odabir domena, pridruživanje domena hostingu, odabir veb-hostinga 

Polaznici kursa koriste digitalne platforme

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se