International Marketing

Opis kursa

U okviru ovog predmeta polaznici će se upoznati sa fazama planiranja, organizovanja i kontrole marketing aktivnosti na međunarodnom tržištu. Polaznici će učiti o međunarodnom okruženju i internacionalizaciji marketing aktivnosti. Posebna pažnja će biti posvećena intrumentima marketinga u međunarodnom marketingu i marketing strategijama.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu osnovna znanja o međunarodnom marketingu kao i da saznaju kako da osmisle međunarodne marketing aktivnosti. Takodje, cilj kursa je i da polaznici nauče osnovne strategije i taktike koje bi odgovarale poslovnim sredinama zemalja gde organizacija plasira svoje proizvode.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.