Media Relations

Opis kursa

Odnosi s medijima predstavljaju skup aktivnosti u okviru odnosa s javnošću kojima se planski, organizovano i kontinuirano uspotavljaju i održavaju uzajamno korisni odnosi između organizacije i predstavnika različitih medija. Odnosi s medijima su jedan od značajnijih zadataka odnosa s javnošću i najčešćih i najzastupljenijih oblika prakse odnosa s javnošću. Na kursu se uči kako kreirati poseban program komunikacije prilagođen medijima, koji su zbog svoje moći i uticaja jedna od najvažnijih ciljnih javnosti organizacije. Takođe, kurs obuhvata i znanja kako preko medija delovati na najširu javnost ali i na predstavnike pojedinih ciljnih javnosti organizacije.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici nauče kako se stvara pozitivni publicitet kao specifičan oblik komunikacije sa svim ciljnim javnostima jedne organizacije. Polaznici će naučiti i kako se kroz izgradnju odnosa s medijima stvara i naklonost novinara i specifičan partnerski odnos između organizacije i medija, koji će na željeni način posredovati u komunikaciji između organizacije i njenih ostalih ciljnih javnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels Manager i Content & SEO Manager.