Kurs On-page SEO

On-page optimizacija predstavlja proces unapređivanja kvaliteta i relevantnosti sadržaja na svim web stranicama, kao i drugih elemenata na sajtu, uključujući vidljive elemente na stranici, ali i HTML kod. Cilj on-page optimizacije je da se poveća kvalitet i relevantnost web stranica za ključne reči koje se optimizuju. Međutim, proces optimizacije ne završava se unapređivanjem sadržaja i drugih elemenata na stranici. Neophodan je kontinuiran rad na svim stranicama sajta kako bi se održala dobra pozicija u rezultatima pretrage. Čak i ako neke stranice sajta ne zahtevaju čestu optimizaciju, održavanje relevantnosti i kvaliteta svih web stranica je ključno za održavanje dobre pozicije u rezultatima pretrage.

Svi elementi u okviru on-page optimizacije su pod kontrolom vlasnika sajta ili osobe koja vrši optimizaciju. Osim sadržaja, postoji niz drugih elemenata koji mogu uticati na rangiranje stranica u rezultatima pretrage na pretraživačima, kao što su naslovi, metaopisi, URL stranica, interni linkovi, alt tagovi za slike, brzina učitavanja stranice i dr. Neki od ovih elemenata imaju snažniji uticaj na rangiranje, a neki manji. Međutim, adekvatna optimizacija svih ovih elemenata može imati veliki uticaj na pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage na pretraživačima.

Zato je važno obratiti pažnju na sve elemente u okviru on-page optimizacije i prilagoditi ih u skladu sa ključnim rečima koje se optimizuju. Kontinuiran rad na unapređivanju kvaliteta i relevantnosti sadržaja i drugih elemenata na sajtu je ključan za održavanje dobre pozicije u rezultatima pretrage. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa On-page SEO

On-page optimizacija je ključna za postizanje visokog ranga u rezultatima pretrage na pretraživačima. Na ovom kursu polaznici će naučiti kako da optimizuju ključne elemente na web stranicama, uključujući URL, naslov stranice, metaopis, naslove i podnaslove, sadržaj, slike, internu povezanost, prilagođavanje mobilnim uređajima itd.

Kurs počinje objašnjenjem ključnih elemenata on-page optimizacije, počevši od URL-a, koji se nekada smatrao veoma važnim, ali sada nije toliko relevantan element za rangiranje zbog zloupotreba koje su se dešavale u prethodnom periodu. Sledeći element koji se obrađuje je naslov stranice ili page title, koji bi trebalo da sažme sadržaj stranice u nekoliko reči i da bude primamljiv za korisnika, a korisniku je vidljiv u tabu browsera i rezultatima pretrage. Nakon toga sledi metaopis (meta description) – kratak opis stranice, koji se pojavljuje u HTML kodu stranice.

Naslovi i podnaslovi su HTML elementi koji takođe utiču na rangiranje pretraživača, a posebno je važan H1 naslov, jer ima najveći uticaj na algoritam rangiranja. Optimizacija slika je takođe bitna, jer se obraća pažnja ne samo na veličinu slike već i na dodavanje alt taga za svaku sliku, što pretraživačima ukazuje na to o čemu je reč na slici.

Interno linkovanje i prilagođavanje mobilnim uređajima su takođe bitni faktori on-page optimizacije, jer obezbeđuju da se korisnik lako kreće po web sajtu, čak i na manjim ekranima mobilnih uređaja. Takođe, jedan od ključnih elemenata on-page optimizacije je optimizacija sadržaja, jer je to nešto što pretraživači najviše analiziraju. Na kursu će polaznici naučiti kako da napišu kvalitetan, relevantan i originalan sadržaj koji će biti koristan za korisnike i rangiranje na pretraživačima.

Nakon ovog kursa polaznik će moći samostalno da optimizuje sadržaj na web stranicama, kao i ostale ključne elemente, čime će unaprediti rangiranje na pretraživačima i privući veći broj posetilaca. Ukratko, ovaj kurs će obezbediti sve potrebne alate i znanje da bi se postigao uspešan i efektivan on-page SEO.

Kurs On-page SEO će vam odgovoriti na pitanja

Na šta treba obratiti pažnju prilikom optimizovanja sadržaja?

Pri optimizovanju sadržaja za web stranicu važno je fokusirati se na potrebe i preferencije korisnika. Sadržaj koji kreirate mora biti jasan i lak za čitanje, bez obzira na to da li je reč o tekstualnom ili multimedijalnom formatu. Sadržaj je ključni faktor on-page SEO optimizacije i potrebno je posvetiti pažnju kako bi bio vidljiv pretraživačima i korisnicima.

Kada se bavite optimizacijom sadržaja, treba obratiti pažnju na ključne reči. Ključne reči su reči koje korisnici najčešće koriste u pretrazi i trebalo bi da se pojavljuju u sadržaju kako bi pretraživači prepoznali tematiku vaše stranice. Međutim, važno je ne opterećivati tekst ključnim rečima, jer to može dovesti do neke vrste penala od strane pretraživača.

Dobro strukturiran tekst može značajno poboljšati korisničko iskustvo i povećati verovatnoću da se korisnici zadrže na stranici. Tekst treba biti jasan i relevantan. Originalni sadržaj je takođe ključni faktor za SEO, jer pretraživači ne vole kopiran sadržaj sa drugih stranica. Ukoliko je potrebno, tekst treba podeliti u manje celine kako bi bio pregledniji.

Ukratko, prilikom optimizovanja sadržaja za web stranicu, ključno je fokusirati se na korisničko iskustvo. Obratite pažnju na ključne reči, strukturu teksta i originalnost sadržaja, kako biste poboljšali SEO rangiranje vaše stranice i privukli više posetilaca.

Kako URL direktno utiče na algoritam rangiranja pretraživača?

URL (Uniform Resource Locator) predstavlja jedinstvenu adresu na internetu koja se koristi za pristupanje određenom sajtu ili stranici. URL adresa je jedan od faktora koji utiču na algoritam rangiranja pretraživača.

Prvo, URL adresa treba da bude jednostavna i lako čitljiva, sa jasnim naznakama o sadržaju koji se nalazi na stranici. Pretraživači preferiraju URL adrese koje su kratke i jasne, sa ključnim rečima koje opisuju sadržaj stranice.

Drugo, URL adresa treba da bude jedinstvena za svaku stranicu na sajtu kako bi pretraživači mogli posebno da indeksiraju svaku stranicu i da pruže relevantne rezultate pretrage. Duplirane URL adrese mogu dovesti do problema sa indeksiranjem stranica, što može negativno uticati na rangiranje sajta. Treće, URL adresa treba da bude stabilna i da se ne menja često. Česta promena URL adrese može dovesti do gubitka vrednih povratnih linkova i time smanjiti autoritet sajta.

Međutim, vremenom je smanjena relevantnost URL-a kao faktora u algoritmu rangiranja jer je došlo do zloupotrebe – sajtovi su koristili ključne reči ili fraze u okviru URL-a koje nisu nužno povezane sa tematikom sadržaja te stranice, što dovodi do obmanjivanja korisnika.

Kako formirati page title, odnosno naslov stranice?

Page title ili naslov stranice jedan je od najvažnijih elemenata on-page SEO optimizacije. Kada pretraživači indeksiraju vašu stranicu, oni koriste naslov kako bi odredili temu stranice i njene ključne pojmove. Zbog toga je važno da naslov stranice bude precizan i relevantan, sa ključnim pojmovima koje targetirate.

Naslov stranice treba da bude unikatan za svaku stranicu kako bi pretraživači mogli da razlikuju vaše stranice od drugih. Takođe, treba da bude kratak i jasan, u opsegu od 55 do 60 karaktera, kako bi se u potpunosti prikazao u rezultatima pretrage. Važno je i da vaš naslov bude privlačan kako bi naveo korisnike da kliknu na vašu stranicu.

Kako bi bio što efikasniji, naslov stranice treba da sadrži ključne pojmove koji se odnose na tematiku stranice, a najbolje bi bilo da ključni pojmovi budu smešteni na početku naslova. 

laptop sa slovima SEO

Plan i program kursa On-page SEO

Šta je On-page optimizacija

 • Optimizacija URL-a
 • Optimizacija naslova strane (Page Title)
 • Meta Description optimizacija
 • Optimizacija headinga
 • Optimizacija slike
 • Optimizacija internih linkova i anchor taga
 • YMYL & E-A-T
 • Google Search Quality Evaluator Guidelines
 • Structured data

Optimizacija sadržaja

 • Keyword density
 • Keyword frequency
 • Keyword prominence
 • Keyword distance
 • Optimizacija za mobilne uređaje
 • On-Page Audit
 • Content Editor (WSA) 
 • TF-IDF analiza
 • Duplicate content
 • Canonical tag
 • On-page testovi

Rank Tracker

 • Podešavanja
 • Pokretanje novog projekta
 • Glavne sekcije i radne površine
 • Saveti
 • Zadaci

Polaznici kursa izučavaju On-page SEO

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se