Modul Advertising

Advertajzing, poznat i kao oglašavanje, predstavlja strategiju komunikacije koja se koristi kako bi se promovisali proizvodi, usluge, ideje ili brendovi putem plaćenih medijskih kanala. Ovo je ključni aspekt marketinške industrije koji omogućava organizacijama da dosegnu svoju ciljnu publiku i utiču na njihovu percepciju i ponašanje. Cilj advertajzinga je kreiranje svestranog i privlačnog sadržaja koji inspiriše, informiše i podstiče ciljne potrošače na akciju, bilo da je reč o kupovini, registraciji ili drugim oblicima interakcije.

Advertajzing se sprovodi putem različitih medija, kao što su televizija, radio, štampani mediji, društvene mreže, bilbordi, veb-stranice i drugi onlajn-kanali. Ova raznolikost medija omogućava prilagodljivost oglašavanja u skladu sa ciljnom publikom i ciljevima kampanje.

Efikasnost oglašavanja meri se putem različitih metričkih pokazatelja, kao što su stopa konverzije, broj impresija, angažman publike, povraćaj uloženih sredstava (ROI) i drugi. Analiza ovih podataka pomaže marketinškim stručnjacima da prilagode kampanje, optimizuju strategije i ostvare što bolje rezultate.

Važno je napomenuti da uspešan advertajzing ne samo da privlači pažnju publike već i stvara emocionalnu vezu sa njima. Kroz kreativne i inovativne kampanje organizacije mogu izgraditi identitet brenda, obezbeđujući i njegovu prepoznatljivost i lojalnost među potrošačima.

Advertajzing je ključni instrument u marketinškom arsenalu koji omogućava organizacijama da se povežu sa ciljnom publikom, promovišu svoje proizvode i usluge, te ostvare svoje poslovne ciljeve. Pažljivim planiranjem, kreativnim pristupom i analizom rezultata advertajzing postaje snažan alat za izgradnju uspešnih i prepoznatljivih brendova.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerE-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj modula Advertajzing

U modulu Advertajzing posebna pažnja se posvećuje oblasti brendiranja. Osnovu svakog javnog izražavanja kompanije čini definisanje njenih ciljeva, misije i vizije. Ova jasno postavljena usmerenja čine temelj za identitet svake uspešne kompanije. Identitet organizacije podrazumeva osnove za kvalitetno oblikovan brend, koji se ističe na tržištu i uspešno komunicira sa zainteresovanim stranama i potrošačima. Stoga brend igra ključnu ulogu u svakoj komunikaciji sa kupcima.

Značaj brenda u okviru advertajzinga je veliki i kroz ovaj modul posvećuje se posebna pažnja oblasti brendiranja. Pored upoznavanja sa osnovama advertajzinga, otkrivaćete i suštinske karakteristike brenda i njegovu funkciju na tržištu. U okviru ovog modula istražićemo na koji način brend uspostavlja prepoznatljivost i autentičnost, na koji način ostvaruje komunikaciju sa potrošačima, kod njih budi emocije i podstiče ih na kupovinu. Ovi aspekti predstavljaju samo neke od tema koje će biti obrađene tokom izučavanja advertajzinga. Svi ovi segmenti u advertajzingu su od suštinskog značaja jer će vam pomoći da razumete kako su ulaganja u marketinške aktivnosti i brendiranje zapravo investicije u izgradnju ugleda, kao i za ostvarivanje uspešnog poslovanja, koje je mnogo više od prodaje.

Jedan od glavnih ciljeva ovog modula jeste da vam pruži uvid u koncept oglašavanja, kao i da istakne važnost neplaćenih promotivnih strategija. Kroz analizu oglašavanja razumećete važnost brendiranja u savremenom poslovnom okruženju, ali i u domenu oglašavanja. Kroz primere iz stvarnog sveta kompanija pokazaćemo kako strategija brendiranja i pojam brenda mogu uticati na lansiranje novih proizvoda ili produženje životnog ciklusa postojećih proizvoda. Nadalje, ovaj modul će vam pomoći da razumete različite strategije brendiranja koje se primenjuju u raznolikim poslovnim modelima. Drugim rečima, savladavanje ovog gradiva treba da omogući ne samo razlikovanje ovih strategija već i da budete sposobni da ih samostalno koncipirate. Modul o advertajzingu je tako koncipiran da obuhvati sve aspekte pojma oglašavanja u savremenim marketinškim praksama, dok se istovremeno konkretno fokusira na prakse koje unapređuju promotivne i marketinške okvire.

Modul Advertajzing odgovoriće na pitanja:

Na koji način advertajzing utiče na potrošače?

Advertajzing ima dalekosežan uticaj na potrošače kroz različite psihološke, emocionalne i racionalne mehanizme. Prvo, kroz upotrebu atraktivnih vizuelnih rešenja, zvukova i poruka, advertajzing privlači pažnju i ostvaruje prepoznatljivost brenda. Osim toga, podstičući humor, empatiju ili sentimentalnost kod potrošača, reklame uspevaju da kod njih izazovu iste te emocije, povezujući brend sa potrošačkim ličnim iskustvima i vrednostima.

Advertajzing takođe utiče na potrošače putem društvenog uticaja, stvarajući osećaj da su određeni proizvodi ili usluge popularni i prihvaćeni od drugih. Pored toga, reklame često koriste princip socijalnog dokaza, prikazujući zadovoljne korisnike i svedočenja o uspehu, što podstiče poverenje i verovanje u kvalitet ponude. Reklame upotrebljavaju informacije i argumente kako bi naglasile koristi i funkcije proizvoda. 

Koje su razlike između onlajn i oflajn advertajzinga?

Kod onlajn i oflajn advertajzinga znatno se razlikuju načini komunikacije sa ciljnom publikom i doseg do te publike. Onlajn-advertajzing se odvija putem digitalnih platformi, kao što su društvene mreže, pretraživači, veb-stranice i mobilne aplikacije. Ovo omogućava precizno ciljanje publike na osnovu demografskih podataka, interesovanja i ponašanja, što dovodi do veće relevantnosti oglasa za korisnike.

S druge strane, oflajn-advertajzing obuhvata tradicionalne kanale, kao što su televizija, radio, štampani mediji i bilbordi. Ovi kanali imaju široki opseg, ali manje precizno ciljanje u odnosu na onlajn-reklame. Oflajn-advertajzing često zahteva veća ulaganja od uloženog u onlajn-reklame. Prvi ima teže merljive rezultate od onlajn-reklama, koje omogućavaju precizno praćenje performansi.

Još jedna značajna razlika je interaktivnost. Onlajn-advertajzing omogućava korisnicima da direktno komentarišu oglase putem komentara, lajkova i klikova. Sa druge strane, oflajn-advertajzing je manje interaktivan i teže ostvaruje direktnu komunikaciju sa publikom.

Po čemu razlikujemo advertajzing i marketing?

Advertajzing i marketing su dva međusobno povezana, ali ipak različita koncepta u svetu poslovanja. Marketing je širi okvir, koji obuhvata sve aktivnosti usmerene ka zadovoljavanju potreba i želja ciljne publike. To uključuje istraživanje tržišta, analizu konkurencije, kreiranje proizvoda ili usluga, određivanje cena, oglašavanje, distribuciju i komunikaciju.

Advertajzing, s druge strane, predstavlja specifičan deo marketinške strategije. To je proces promovisanja proizvoda, usluga ili brenda putem plaćenih reklama ili komercijalnih poruka. Advertajzing se fokusira na stvaranje privlačnih poruka i vizuelnih rešenja kako bi se privukla pažnja ciljne publike i podstakla akcija, kao što je kupovina ili interakcija sa brendom.

Dakle, ključna razlika između advertajzinga i marketinga je u tome šta im je u fokusu. Marketing se bavi sveobuhvatnim upravljanjem procesom stvaranja, prodaje i isporuke vrednosti za kupce, dok je advertajzing specifičan segment marketinga koji se bavi promocijom i komunikacijom radi povećanja svesti o proizvodima ili uslugama, stvaranja interesovanja i podsticanja potrošača na akciju.

Megafon

Plan i program predavanja modula Advertajzing

 • Istorija i pojam advertajzinga
 • Modeli i načini komunikacije u advertajzingu
 • Definisanje razlika između marketinga, oglašavanja i odnosa sa javnošću
 • Brendiranje
  • Pojam i elementi brenda (funkcije, koncepti vrednosti i elementi brenda)
 • Brend kao faktor dodatne vrednosti
  • Savremene tendencije u plasmanu brenda na tržište
 • Upravljanje strukturom brenda
 • Globalno usmerenje brenda
  • Strategija globalnog brendiranja 

Polaznici modula Advertising u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se