Kurs Consumer Behaviour

Kurs Consumer Behaviour biće fokusiran na ponašanje potrošača i njihove odluke prilikom kupovine određenih proizvoda ili usluga koje direktno utiču na poslovanje jedne kompanije. S obzirom na to da osnovna definicija potrošača opisuje kao osobu koja kupuje proizvode ili usluge za upotrebe u domaćinstvu, ličnu upotrebu ili za obavljanje svog poslovanja (proizvodnja, obavljanje društvenih zadataka, prodaja, pružanje dodatnih usluga i sl.), razlikuju se dve vrste potrošača. Reč je o: pojedincima, tačnije krajnjim potrošačima, i organizacijama kao potrošačima. Osim toga, bavićete se i drugim parametrima koji utiču na ponašanje potrošača kao što su vreme kupovine, nivo angažovanosti, fizičko okruženje itd.

Sve marketinške odluke jedne kompanije zasnivaju se na pretpostavkama i znanjima o ponašanju potrošača. To je i osnovni razlog zbog koga je ponašanje potrošača veoma značajno za celokupan koncept marketinga. 

Pod ponašanjem potrošača podrazumeva se detaljno proučavanje kako potrošača, tako i samog procesa koji opisuje kako potrošači donose odluke o tome za koji proizvod će se opredeliti kako bi zadovoljili svoje želje i potrebe. Kroz razumevanje potrošača, tačnije njihovih navika, kompanije određuju pravac u kom bi mogle da ostvare dodatni napredak i predviđaju reakcije kupaca na nove proizvode i usluge. Po uspešnom završetku kursa poznavaćete sve motive i faktore na osnovu kojih potrošači donose svoje odluke. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: IT Management Program i E-Business & Internet Marketing.

Kurs Consumer Behaviour – opis i ciljevi

Tokom kursa Consumer Behaviour, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. 

Ovaj kurs će vam detaljno predstaviti sve potrebne motive, kao i faktore ponašanja potrošača, bez obzira na to da li je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Uz to, biće vam predstavljeni procesi i faze donošenja odluka prilikom kupovine.    

Za efikasno praćenje kursa nisu vam potrebna predznanja. Gradivo je koncipirano na takav način da ćete, prolazeći kroz module, odnosno tematske celine, postepeno sticati nove veštine. Na startu vas očekuje nastavna jedinica koja će vam predstaviti dve osnovne vrste potrošača, kao i vrste proizvoda za koje se odlučuju. Nakon toga, govoriće se o procesu motivacije, njenom značaju sa aspekta potrošača i donošenja odluke o kupovini. Sledeća lekcija će vas upoznati sa faktorima ponašanja krajnjih potrošača, odnosno sa osnovnim faktorima koji utiču na ponašanje potrošača.  

Kako kurs bude odmicao, susretaćete se sa sve kompleksnijim gradivom. Drugi deo kursa baviće se ponašenjem organizacije kao potrošača. U sklopu ovog modula, na predavanjima će biti stavljen akcenat na sam pojam organizacije i njene osnovne karakteristike, kao i na karakteristike poslovnog tržišta. Zatim na red dolaze predavanja koja će vam predstaviti osnovne ciljeve koje organizacija kao potrošač ima prilikom kupovine. Na kraju kursa imaćete priliku da saznate šta čini interne i eksterne faktore ponašanja organizacije koja se nalazi u ulozi potrošača. 

Cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja razumete pojam ponašanja potrošača kako na finalnom, tako i na poslovnom tržištu. Takođe ćete savladati kompletan proces donošenja odluka o kupovini i ponašanja potrošača nakon obavljene kupovine. Znanja koja steknete tokom ovog kursa moći ćete da primenite u različitim oblastima. Upravo to je osnovni razlog zbog koga se kurs Consumer Behaviour pohađa na nekoliko programa ITAcademy. 

Kurs Consumer Behaviour

Plan i program predavanja:

1. Ponašanje krajnjih potrošača 

  • Uvod u ponašanje potrošača. Upoznavanje polaznika sa osnovnim vrstama potrošača i proizvoda za koje se najčešće opredeljuju. 
  • Potrebe i motivi krajnjih potrošača. Šta čini proces motivacije i koliki je njegov značaj sa aspekta potrošača i donošenja odluka o kupovini? 
  • Faktori ponašanja i proces odlučivanja krajnjih potrošača. U okviru ovih predavanja saznaćete koje su osnovne karakteristike potrošača i koji sve elementi čine proces odlučivanja prilikom kupovine.

2. Ponašanje organizacija kao potrošača 

  • Organizacije kao potrošači. Upoznavanje polaznika sa pojmom organizacije i njenim osnovnim karakteristikama.  
  • Potrebe i motivi organizacija kao potrošača. 
  • Faktori ponašanja i proces odlučivanja organizacija kao potrošača.

Polaznici kursa Consumer Behaviour

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se