Kurs Content Curation

Komunikacija u digitalnom dobu dovela je do promena u načinu konzumiranja i pisanja sadržaja. Postavlja se pitanje kako se pišu, ko ih čita i koliko su vidljivi. Međutim, mnogi tvrde da nove generacije nisu dovoljno posvećene čitanju i pisanju. Ipak, to nije u potpunosti tačno. Mladi koji rastu uz internet i digitalne medije mogu imati drugačiji način komunikacije, ali to ne znači da ne čitaju. Zapravo, mladi koriste digitalne platforme da bi pronašli informacije i proširili svoje vidike. Oni su otvoreni za nove načine učenja, čiji sastavni deo čine pisanje i čitanje. Međutim, važno je imati na umu da se sadržaji u digitalnom dobu čitaju drugačije nego u tradicionalnom. Potrebno je privući pažnju čitaoca u moru informacija i to je nešto na šta se treba usredsrediti u digitalnom advertisingu.

Danas se kvalitetni članci mogu pronaći i u online verzijama novina, odnosno na online portalima, dostupni svima i bez ograničenja nedeljnog tiraža. Štampani mediji i dalje nude kvalitetan sadržaj, ali su ograničeni distribucijom.

Ranije se kvalitetan članak mogao pozajmiti, prepričati, pomenuti u medijima (primera radi, na radiju ili televiziji) i bio je aktuelan samo u nedelji u kojoj je objavljen. Danas, međutim, tekst u online formi, jednom kada je objavljen na nekom online portalu ili nekom drugom web sajtu, može imati daleko veći uticaj, jer se može proslediti, reinterpretirati u novoj objavi, deliti na društvenim mrežama, poslati mejlom itd. Sve to je moguće samo zbog jednog linka koji se kopira prosleđuje dalje. Stoga, ponovo bi se trebalo zapitati: da li mlađe generacije koje su odrasle uz internet manje čitaju?

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data AnalystPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Content Curation

U današnjem digitalnom dobu sve je teže privući pažnju čitaoca i njeno osvajanje postalo je važna misija svakog kreatora sadržaja na internetu. Bez obzira na to da li je reč o tekstu, slici ili videu, cilj je privući pažnju ljudi. Stvaranje odličnog sadržaja samo po sebi ne garantuje uspeh. Važno je i da se taj kvalitetno kreiran sadržaj pronađe, skrene pažnju na sebe i, konačno, da bude podeljen. Dakle, promocija sadržaja je podjednako važna kao i sam sadržaj. Izazov se ogleda u tome što postoji ogromna količina sadržaja na internetu, zbog čega je neophodno uložiti mnogo truda i vremena da se privuče pažnja publike. U tom smislu, kreativnost i inovativnost u načinima na koji se sadržaj promoviše postaju ključni faktori. Sadržaj može biti sjajan, ali ako ne privuče pažnju, neće postići željeni uspeh. To znači da je važno usmeriti pažnju na promociju sadržaja i osigurati da se on vidi, čuje i deli.

Zahvaljujući kursu Content Curation, imaćete priliku da naučite jednu od mnogih praksi kreiranja digitalnog sadržaja na internetu – priređivanje sadržaja online. Objave na dnevnom nivou mogu se smatrati odabranim i prilagođenim vestima s naslovnih stranica. Sadržaji na online kanalima prolaze kroz faze opservacije, pripreme i, konačno, dijaloga i razgovora. Kada se dostigne faza interaktivnosti/komunikativnosti, sadržaj dobija jednu novu, vredniju dimenziju, a vidljivost i tiraž objavljenog se uvećavaju. Prikupljanje novih čitalaca koji besplatno dele sadržaje sa svojim prijateljima i drugim kontaktima na mreži predstavlja efekat viralnosti ka kome se teži sa skoro svakim online sadržajem.

Kurs Content Curation pruža priliku da naučite kako se na odgovarajući i interesantan način adaptiraju i postavljaju već dovoljno kvalitetni digitalni sadržaji na internetu. Takođe, objašnjava se proces priređivanja sadržaja za potrebe kompanija i poslovanja, kao i načini i metode priređivanja. Kroz kurs će biti predstavljene različite strukture i vrste priređenog sadržaja, a biće prikazani i različiti primeri priređenog sadržaja na digitalnim kanalima komunikacije, kao što su društveni mediji, blogovi, medijski portali i dr. Ovaj kurs pruža jedinstvenu priliku da se upoznate sa procesom priređivanja kvalitetnih sadržaja za digitalne kanale, ali i sa praktičnim veštinama i znanjima u oblasti content curationa, važnim za uspešno poslovanje na internetu.

Kroz kurs Content Curation biće objašnjen značaj priređenog sadržaja za kompanije i predstavljanje proizvoda na tržištu. Preko studije slučaja biće sagledano kako jedan startup može postati uspešan i povećati svoj uloženi kapital. Bitno je imati dobar proizvod ili uslugu, ali kvalitetan koncept i priča priređena na različitim digitalnim kanalima komunikacije takođe su važni. Kroz kurs ćete se upoznati sa različitim strukturama i vrstama priređenog sadržaja, kao i sa načinima i metodama priređivanja. Takođe, imaćete prilike da vidite primere priređenog sadržaja na različitim digitalnim kanalima, uključujući blogove, medijske portale, društvene medije i sl. Na taj način naučićete kako da pripremite kvalitetan sadržaj za potrebe kompanija i njihovog poslovanja.

Kurs Content Curation će odgovoriti na pitanja:

Koje značenje ima praksa priređivanja sadržaja?

Priređivanje digitalnog sadržaja podrazumeva pronalaženje, reorganizaciju ili rekoncipiranje originalnog sadržaja i ponovno deljenje modifikovanog teksta iz kog su izdvojeni i uobličeni najbolji delovi, preko kojih se ističe originalno značenje priređenog teksta u novoj tematskoj oblasti. Bitno je imati na umu da svaki sadržaj treba da bude prikladan za ciljnu grupu kojoj se obraća. Priređivanje sadržaja podrazumeva predstavljanje, promociju i deljenje teksta koji je preporučljivo pročitati, videti ili tumačiti. Priređivanje sadržaja za poslovne potrebe zahteva jasan razlog zbog kog se sadržaj deli na digitalnim kanalima kompanije. Treba imati na umu da se priređivanje sadržaja za poslovne i lične potrebe razlikuje. U slučaju priređivanja sadržaja za poslovne potrebe, dobro je imati precizno definisan cilj i razloge za njegovo deljenje.

Koje sve vidove priređenog sadržaja razlikujemo?

Postoje različiti vidovi priređivanja sadržaja, uključujući prepričavanje, destilaciju, drugačiji ugao posmatranja (elevation), agregaciju, mashup i hronologiju. Agregacija se odnosi na pronalaženje i prikazivanje najvažnijih informacija o određenoj tematskoj oblasti na jednom mestu. Destilacija je jedan od najjednostavnijih oblika prakse priređivanja sadržaja u kom se tumače najznačajnije ideje koje je važno ponovo podeliti. Drugačiji ugao posmatranja ili elevation podrazumeva pronalaženje nove perspektive tumačenja jedne priče koja je trenutno aktuelna i zanimljiva za dalju reinterpretaciju. Mashup podrazumeva spajanje različitih medijskih izvora i formata kako bi se kreirao drugačiji interpretativni okvir jedne tematske oblasti. Konačno, hronološko priređivanje sadržaja predstavlja organizovanje sadržaja na osnovu istorijskog redosleda. Važno je razumeti koja vrsta priređivanja sadržaja je najefikasnija za ciljnu grupu i svrhu za koju se koristi kako bi se postigao maksimalni uticaj na publiku.

Zbog čega je važan autorski priređen naslov?

Kada se kreira nov naslov za priređeni tekst, trebalo bi voditi računa o kontekstu i mediju kome je namenjen. Naslov bi trebalo da zainteresuje čitaoce i da bude relevantan za sadržaj koji se nalazi u tekstu. Razlog za priređivanje teksta ne mora biti ceo originalni tekst, već samo jedan deo koji je privukao pažnju autora. Naslov u priređenom tekstu nije neophodno menjati, te može ostati isti kao i u originalu. Ipak, preporuka je da se naslov promeni i adaptira novom kontekstu. Različiti autorski sadržaji mogu se prirediti na različite načine, pri čemu novi naslov može naglasiti nove perspektive, interpretacije i mogućnosti deljenja, a može i izmeniti percepciju originalnog teksta.

monitor laptopa

Plan predavanja kursa Content Curation

 • Osnovni elementi online komunikacije
 • Priređivanje sadržaja
  • Proces priređivanja sadržaja
  • Struktura priređenog sadržaja
  • Mediji priređenih sadržaja
  • Vrste priređivanja sadržaja
   • Destilacija sadržaja
   • Elevation
   • Agregacija
   • Mashup
   • Prepričavanje
   • Hronologija
 • Repurposed Content 
  • Veća vidljivost
  • Kreiranje sadržaja za različite namene
 • Integrisani pristup kreiranju i prilagođavanju sadržaja online medijima – studija slučaja
 • Content Curation Checklist
 • Content Marketing Checklist

Polaznici kursa Content Curation u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se