Kurs Advanced Web Analytics

Danas upravljanje uspešnim poslovanjem na internetu zahteva dobro poznavanje web analitike i rukovođenje bazama podataka. Web analitika obuhvata prikupljanje i analiziranje podataka dobijenih preko različitih izvora na internetu. Kompanije obrađuju ove podatke kako bi bolje razumele ponašanje i potrebe svojih kupaca. Prikupljeni podaci omogućuju bolje razumevanje načina kretanja kupaca u online svetu, ali i njihovo komuniciranje sa sadržajem, zatim načine kako pronalaze proizvod ili uslugu i dolaze na sajt. Upravljanjem bazama podataka postiže se bolja personalizacija marketinških kampanja, a time i veća efikasnost poslovanja. Stoga je važno da online kompanije redovno analiziraju prikupljene podatke kako bi što bolje razumele ponašanje svojih korisnika, na osnovu čega će biti u prilici da poboljšaju online prisustvo i osiguraju uspeh na tržištu.

Kompanijama je posebno važno da odaberu odgovarajuće analitičke alate i da pomognu zaposlenima da razviju važne veštine i sposobnosti kako bi mogli da prate ogromne količine podataka koje se prikupljaju u eri internet prodavnica i velikih komercijalnih portala. Pored toga, vrlo je važno znati i razumeti kako se pravilno upravlja prikupljenim podacima i kako se oni mogu iskoristiti za planiranje budućih poslovnih strategija.

Google Analytics je jedna od popularnijih platformi za analitiku i predstavlja važan alat za sve one koji su vlasnici sajtova. Zahvaljujući ovom Google servisu moguće je pratiti posetu na sajtu, prepoznati najposećenije stranice, sagledati vreme koje korisnici provedu na sajtu, zatim prepoznati mesta ili stranice koje imaju najmanju interakciju, odnosno delove sajta na kojima je najmanja aktivnost i slično. To su ključni podaci koje svaka kompanija treba da analizira i da na osnovu njih unapredi svoju strategiju poslovanja i marketinške kampanje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager i Content & SEO Manager.

Opis i ciljevi kursa Advanced Web Analytics

Kurs Advanced Web Analytics je nastavak niza kurseva iz oblasti web analitike, u kojima su obrađene teme kao što su mikro i makro konverzije, optimizacija promocije, napredna segmentacija i modeli marketinške atribucije. Takođe, u okviru kursa su razmatrane i studije slučaja koje pokazuju primenu Google analitike u funkciji poslovnih odluka i planiranja dugoročnih poslovnih strategija, kao i druge korisne prakse.

U kursu Advanced Web Analytics obrađena je sinteza digitalnih i tradicionalnih kanala prodaje i uporedo su sagledani dobijeni podaci. Online kanali komunikacije i njihovi rezultati mogu biti integrisani i dopunjeni postignućima offline kanala, prilikom čega se rezultati njihovih integrisanih praksi sagledavaju kroz alate u kojima je moguće tumačiti metrike kako online, tako i offline marketinških praksi. Ovaj segment posebno obrađuje primere kampanja koje kombinuju različite kanale i načine komunikacije za postizanje najboljih rezultata.

Deo web analitike koji se može smatrati i naprednim radom u analitici usredsređen je na takozvani Showroom efekat, koji integriše online i tradicionalne ili fizičke prodaje, kao i na merenje različitih vrsta konverzija. Conversion Rate ili stepen konverzije je važna metrička jedinica efikasnosti jednog web sajta jer pokazuje odnos ukupnog saobraćaja ostvarenog na jednom web sajtu naspram onih poseta internet korisnika koji su izvršili neku akciju. Ta akcija ili konverzija ne mora biti kupovina, već može podrazumevati nešto drugo, poput preuzimanja dokumenta, ostavljanja e-mail adrese ili popunjavanja ankete. Mera efikasnosti online nastupa je od izuzetnog značaja, a razumevanje konverzije je ključno za uspešno vođenje online poslovanja.

U ovom kursu obrađuju se makro i mikro konverzije, njihovo značenje, kao i načini na koje mogu doprineti ostvarenju poslovnih ciljeva. Takođe se razmatra optimizacija promocije i kanala prodaje, kao i praksa asistentskih konverzija. Posebna pažnja posvećena je interpretaciji rezultata ovakvih konverzija i njihovoj primeni u budućem planiranju poslovanja. Kroz kurs ćete naučiti kako da koristite analitički alat da biste razumeli ponašanje korisnika i poboljšali svoju marketinšku strategiju.

Cilj ovog kursa je da približi primenu web analitike u kampanjama u kojima se koriste offline i online kanali komunikacije, pri čemu se prikazuje na koji način različiti kanali utiču na postizanje marketinških ciljeva. Uz predstavljanje svih važnih mesta efikasnosti jednog sajta ili elektronske prodavnice, kurs se fokusira i na naprednu segmentaciju web analitike koja omogućuje razmatranje ponašanja posetilaca kroz segmentiranu publiku, čime se kasnije unapređuju reklamne tehnike i kampanje. Takođe, obrađuje se spajanje digitalnih i tradicionalnih kanala prodaje, kao i praćenje i upoređivanje podataka ostvarenih kroz različite kanale, uz poseban osvrt na showroom efekat.

Kurs Advanced Web Analytics odgovoriće vam na pitanja:

Šta je konverzija?

Konverzija, odnosno Conversion Rate, predstavlja jednu od važnih metričkih jedinica za definisanje efikasnosti elektronske prodavnice ili web sajta. Ovom merom, primera radi, može se prikazati procenat ili odnos broja posetilaca koji su posetili jednu web stranicu naspram onih internet posetilaca koji su načinili određenu traženu interakciju na web stranici. Konverzija može biti registrovanje za njuzleter, skidanje dokumenata, preuzimanje aplikacije, popunjavanje formulara i slično. Drugim rečima, konverzija se odnosi na broj posetilaca sajta koji su ostvarili konkretni cilj i na taj način doprineli postizanju poslovnog cilja. Ova mera nam pokazuje koliko dobro funkcioniše sajt u ostvarivanju svojih ciljeva, jer što je veći procenat konverzije, to označava da je bolje funkcionisanje sajta.

Šta su mikro a šta makro konverzije?

U web analitici postoji razlika između mikro i makro konverzija. Mikrokonverzija predstavlja ostvarenje pojedinačno definisanih ciljeva, kao što su ostvarivanje jasno osmišljenih ciljeva na jednoj web stranici, određenom delu sajta ili na celokupnom sajtu. Primeri mikrokonverzija su prijava na e-mail listu, poseta više od tri web stranice na jednom sajtu, preuzimanje dostupnih dokumenata ili aplikacija itd. Za definisanje mikrokonverzije potrebno je prethodno odrediti cilj koji se želi postići, koji treba da bude deo nekog većeg cilja definisanog u alatima za web analitiku.

Makrokonverzija, za razliku od mikrokonverzije, predstavlja postizanje nekog većeg cilja sajta. Primeri makrokonverzija su popunjavanje kontaktnog formulara, javljanje telefonom preko sajta, prodaja proizvoda ili usluga ili narudžba itd. Makrokonverzija predstavlja ostvarenje konačnog cilja koji je definisan u alatima za web analitiku. Obe vrste konverzija su važne za praćenje efikasnosti sajta i za donošenje odluka koje će doprineti unapređenju sajta.

Šta su Marketing Attribution modeli?

Marketing atribucija je metrika koja meri uticaj različitih marketinških kanala jedne kampanje, a njeni rezultati se predstavljaju u formi konverzije. Ovaj metrički pokazatelj omogućava praćenje korisničkog ponašanja na različitim kanalima komunikacije koji mogu dovesti do konverzije. Multikanalni pristup, odnosno kombinacija različitih kanala komunikacije, postao je sve važniji zbog rastućeg razvoja mobilnih platformi i društvenih medija, što je takođe uticalo na češću primenu modela marketing atribucije u marketinškim praksama. Praćenje učinka različitih kanala komunikacije postaje sve važnije za marketinške stručnjake kako bi mogli bolje razumeti ponašanje svojih korisnika i doneti kvalitetne marketinške odluke.

Polaznik koristi laptop

Plan i program predavanja

1. Multiscreen

  • Šta je Showroom efekat?

2. Konverzije

  • Mikro i makro konverzije 

3. Ko danas doprinosi ostvarenju poslovnih ciljeva

  • Kanali komunikacije
  • Uređaji
  • Tehnike promocije

4. Marketing Attribution modeli

  • Optimizacija promocije
  • Marketing Attribution modeli

5. Asistentske konverzije kao posledica multiscreen uređaja

  • Assisted Conversions – primer 

6. Napredna segmentacija

7. Kako koristiti Google Analytics za poslovno odlučivanje

Polaznici kursa Advanced Web Analytics u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se