Kurs Advanced Content Creation

Pisanje visokokvalitetnog sadržaja na internetu je postalo neophodno u digitalnom marketingu. Dostizanje ovog cilja zahteva veštinu i znanje. Pisci se suočavaju s izazovom da stvore sadržaj koji ne samo da zadovoljava ciljeve internet poslovanja već mora biti i konkurentan u odnosu na slične tekstove na tržištu. Da bi se nosili s ovim izazovom, pisci moraju poznavati napredne tehnike pisanja sadržaja. To uključuje razumevanje SEO principa za bolje rangiranje na pretraživačima, korišćenje relevantnih ključnih reči, strateško postavljanje naslova i podnaslova radi poboljšane čitljivosti i skeniranja teksta, kao i stvaranje informacija koje su relevantne za ciljnu publiku. Iako ovo nije lak posao, sa odgovarajućim znanjem i veštinama, digitalni pisci mogu proizvoditi sadržaj koji i ispunjava zahteve tržišta i izdvaja se po kvalitetu.

Kvalitetan sadržaj na digitalnim kanalima potreban je za privlačenje pažnje i održivost poslovanja kompanije. Dobre ideje su neophodne za isticanje među mnogim autorima na internetu, ali i za promociju brenda, poslovnog modela ili proizvoda i usluge. Da bi se stvorio takav sadržaj, neophodno je konstantno istraživati. Istraživanje ne bi trebalo da bude ograničeno samo na planiranje ili pisanje; treba da bude stalna praksa za savremenog autora sadržaja na internetu. Ovaj pristup omogućava piscu da ide u korak sa trendovima i sa razvojem u industriji. Takođe, redovno istraživanje pomaže u stvaranju dobrih ideja i razvoju zanimljivih i jedinstvenih sadržaja. Ono je nezaobilazno za privlačenje ciljne publike i ostvarivanje dugoročnog uspeha na internetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Advanced Content Creation

Kurs o naprednom kreiranju sadržaja na internetu pruža vredne informacije o metodama i tehnikama pisanja visokokvalitetnog veb-sadržaja. Kvalitetan sadržaj na internetu jeste sadržaj koji je dobro organizovan i formatiran, i koji je pravilno optimizovan u skladu sa pravilima veb-pretraživača, kako bi se dobro pozicionirao u višim rezultatima pretraga. Takav sadržaj, koji udružuje kreativnost i tehničko znanje, ima sposobnost da se istakne u rezultatima pretrage. Stoga se može zaključiti da kreativno pisanje i poznavanje tehničkih aspekata kreiranja onlajn-teksta idu ruku pod ruku kako bi se postigao uspeh na internetu. Ovaj kurs omogućava polaznicima da ovladaju ovim veštinama i postanu efikasni i konkurentni digitalni pisci.

Kurs u kome su obrađene teme naprednog kreiranja sadržaja na internetu je podeljen u nekoliko segmenata. Prvi deo se fokusira na strategiju izrade onlajn-sadržaja. Počinje se razmatranjem različitih tipova sadržaja i osnovnim principima strategije za određivanje ciljeva sadržaja u skladu sa potrebama ciljne publike. Ovaj deo kursa pomaže polaznicima da shvate kako plan sadržaja može efikasno odgovoriti na ciljeve i potrebe publike.

Nakon predstavljanja strategije, kurs se bavi komponentama sadržaja, a posebno ključnim rečima. Polaznici će naučiti kako se sprovodi istraživanje ključnih reči i kako ih efikasno mogu koristiti. Ključne reči su neophodne za optimizaciju sadržaja i rangiranje na veb-pretraživačima. Ovaj kurs će pružiti temeljno razumevanje toga kako se može stvarati visokokvalitetan i optimizovan sadržaj za internet.

U ovom kursu posebna pažnja posvećena je procesu odabira tema i njihovoj detaljnoj razradi. Polaznici će naučiti kako mogu identifikovati glavnu temu za svoj sadržaj i kako će pronaći srodne tematske oblasti koje mogu obogatiti njihove tekstove. Takođe, u kursu ćete saznati koje alate i tehnike istraživanja možete koristiti kako biste bolje razumeli konkurenciju i mogli bolje da se pozicionirate na tržištu. Ovaj deo kursa pomaže polaznicima da stvore relevantan, informativan i koristan sadržaj za svoju ciljnu publiku, što je važno za uspeh u digitalnom marketingu i komunikaciji.

Kvalitetan sadržaj na internetu zahteva vešto korišćenje različitih tehnika i metoda kako bi taj sadržaj bio relevantan i uvek aktuelan. Jedna od neizostavnih metoda jeste prilagođavanje istog sadržaja različitim kanalima komunikacije. Ovaj kurs će detaljno objasniti kako se ova tehnika primenjuje da bi se isti sadržaj efikasno distribuirao na različite onlajn-platforme, kao što su društvene mreže, blogovi ili imejl-kampanje. Razumevanje ove tehnike omogućava piscima sadržaja da maksimalno iskoriste svoje materijale i omoguće veći doseg i bolji angažman publike na internetu.

Jedna od tema kojoj je posvećeno dosta vremena u kursu o naprednom kreiranju sadržaja na internetu jeste pravilan pristup pisanju visokokvalitetnih tekstova za onlajn-prostor. U kursu će se detaljno predstaviti koraci i aspekti koji se moraju razmotriti pri pisanju sadržaja, uključujući i specifične probleme koji se mogu pojaviti. Takođe, kurs će se baviti i uticajem napredne tehnologije na proces kreiranja sadržaja, istražujući kako nove tehnologije i alati mogu unaprediti kvalitet i efikasnost sadržaja na internetu. Ovaj deo kursa pruža uvid u savremene trendove i tehnike koje profesionalci za kreiranje sadržaja mogu primeniti kako bi ostali konkurentni na digitalnom tržištu.

Cilj ovog kursa je da vas brzo uputi u kreiranje medijskih sadržaja kroz detaljne interpretacije tematskih oblasti i kreativnu prezentaciju.

Kurs Advanced Content Creation odgovoriće na pitanja:

Šta je Immersive content?

Immersive content, ili dubokoumni sadržaj, predstavlja formu digitalnog sadržaja čiji je cilj potpuno uranjanje korisnika u priču ili iskustvo putem različitih čulnih stimulacija. Ova vrsta sadržaja koristi tehnologije, kao što su virtuelna stvarnost (VR), proširena stvarnost (AR), ili video-snimak od 360-stepeni, kako bi se za korisnike stvorio intenzivan doživljaj.

Immersive content ide mnogo dalje od tradicionalnih formi komunikacije, jer korisnici postaju aktivni učesnici umesto pasivnih posmatrača. To može uključivati virtuelne ture i interaktivne simulacije, ili priče u kojima korisnici sami donose odluke koje utiču na tok priče. Immersive content se koristi u različitim oblastima, uključujući zabavu, obrazovanje, turizam i marketing, kako bi se stvorila dublja i zanimljivija veza između brenda i publike, kao i za obogaćivanje korisničkog iskustva putem digitalnih medija.

Šta predstavlja personalizacija sadržaja?

Personalizacija sadržaja je strategija koja se koristi kako bi se digitalni ili fizički sadržaj prilagodio individualnim potrebama, preferencijama i karakteristikama svakog pojedinca. Ova praksa zasniva se na sakupljanju podataka o korisnicima, kao što su istorija pretrage, lokacija, demografski podaci, ponašanje na platformama i drugi relevantni podaci, kako bi se kreirao sadržaj koji je relevantan i privlačan svakom korisniku.

Prednosti personalizacije sadržaja uključuju povećanu angažovanost publike, poboljšano korisničko iskustvo, veću vernost brendu i veću efikasnost marketinških kampanja. Primeri personalizacije uključuju preporuke proizvoda na osnovu prethodnih kupovina, personalizovane vesti i sadržaj na društvenim mrežama, ili prilagođeni edukativni materijal u obrazovnim aplikacijama.

Važno je napomenuti da personalizacija sadržaja zahteva odgovorno upravljanje podacima i poštovanje privatnosti korisnika, uz jasno informisanje i opcije za kontrolu nad ličnim podacima.

Zbog čega je od posebne važnosti da se istraže ključne reči pre kreiranja tekstualnog sadržaja?

Istraživanje ključnih reči je esencijalno važna faza u procesu kreiranja tekstualnog sadržaja jer omogućava autorima da bolje razumeju potrebe svoje ciljne publike i optimizuju svoj sadržaj za pretraživače. Zahvaljujući istraživanju ključnih reči imamo priliku da bolje razumemo ciljnu publiku. Analizirajući ključne reči, pisci mogu bolje razumeti šta njihova ciljna publika traži na internetu i kakve informacije ili rešenja su im potrebna. Treba pomenuti i da istraživanje ključnih reči doprinosi poboljšanju optimizacijskih elemenata. Drugim rečima, korišćenje relevantnih ključnih reči u sadržaju pomaže poboljšanju rangiranja na pretraživačima, što povećava vidljivost sadržaja i privlači više posetilaca na sajt. Istraživanje ključnih reči može da dovede i do povećanja konkurentnosti na tržištu. Detaljnim istraživanjem ključnih reči možete otkriti šta konkurencija radi i kako možete bolje ciljati iste ključne reči ili pronaći nove, manje konkurentne, ali relevantne termine. Pored svih pobrojanih razloga zbog kojih je istraživanje ključnih reči važno, pominjemo i da je kreiranje relevantnih tema u uskoj vezi sa dobrim istraživačkim radom u oblasti ključnih reči. Istraživanje ključnih reči pomaže u identifikaciji tema koje su aktuelne i relevantne za ciljnu publiku. Usled toga, može se govoriti i o efikasnijem planiranju sadržaja. Na osnovu ključnih reči možete kreirati plan sadržaja koji će zadovoljiti potrebe publike i podržati poslovne ciljeve.

U krajnjoj liniji, istraživanje ključnih reči je osnova za uspešnu strategiju sadržaja na internetu, jer pomaže piscima da stvore relevantan, vidljiv i vredan sadržaj za svoju publiku.

Advanced Content Creation

Plan i program kursa Advanced Content Creation

 • Izrada content plana
  • Content okvir – hero, hub and hygiene 
 • Organizacija sadržaja
 • Istraživanje ključnih reči
  • Analiza upita korisnika
  • Popularnost ključnih reči
  • Lista ključnih reči
 • Upotreba ključnih reči u tekstu
 • Izbor tema
  • Kreiranje tema
  • Glavne i srodne teme
  • Korisni alati za istraživanje – LSI graph
  • Istraživanje konkurencije
  • Tehnike pisanja
 • Prilagođavanje sadržaja
  • Forme sadržaja
  • Sadržaj na različitim kanalima komunikacije – Repurposing
 • Interakcija sa korisnikom
 • Immersive tehnologije

Polaznici kursa Advanced Content Creation prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se