Efektivna poslovna komunikacija

Opis kursa

Kurs Efektivna poslovna komunikacija obrađuje pojam i vrste komunikacije i komunikacionih mreža u organizaciji, kao i metode i kanale komunikacije. Polaznici će se upoznati sa načinima verbalne i neverbalne komunikacije u poslovanju, kao i sa pojmom i primenom asertivnosti u poslovnoj komunikaciji.

Takođe, polaznici će saznati koje su razlike u komunikaciji između polova i kako da ih prevaziđu radi postizanja efektivnosti. Kurs detaljno obrađuje temu kako postati efektivan komunikator i koje prepreke efektivnoj komunikaciji se susreću u poslovnom okruženju. Polaznici će se upoznati sa načinima savremene poslovne komunikacije putem Interneta i kako ih primeniti u poslovanju.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da polaznici nauče efektivno da komuniciraju i ostvaruju uspešnu komunikaciju, posebno u poslovnom ambijentu. Takođe, polaznici treba da nauče da prepoznaju koje vrste, metode i kanale komunikacije i komunikacionih mreža treba da koriste u poslovnom okruženju radi postizanja efektivnosti u komunikaciji.

Polaznici će savladati tehnike uspešne pisane i usmene komunikacije, vođenja intervjua i pisanja CV-ja, kao i kvalitetnu primenu neverbalne komunikacije u organizaciji. Naučiće šta je to asertivnost i kako da daju i prime asertivnu kritiku. Polaznici će saznati na koji način da postanu efektivni komunikatori i na koji način da uspešno primene mogućnosti informacionih tehnologija u poslovne svrhe.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde