Kurs Digital Creative

Advertajzing industrija se često povezuje sa konceptom digitalne kreativnosti, a pomoću dobrih ideja i neobičnih idejnih rešenja stvaraju se bliža veza i emotivna konekcija između proizvoda/usluge/brenda i potrošača. Saopštavanje željene poruke na dopadljiv, duhovit i idejno kreativan način predstavlja jedan od izazova, ali i razloga zbog kojih se mnogi kreativni ljudi odlučuju za pristupanje advertajzing industriji. Oglasi na digitalnim kanalima komunikacije postaju sve popularniji, a kreativni koncepti i ideje postaju još važniji s ciljem privlačenja pažnje korisnika. Za razliku od tradicionalnih medija, digitalni kanali omogućavaju direktnu interakciju sa potrošačima, što se takođe može iskoristiti u kreativne svrhe. Kreativnost je ključna za uspešan advertajzing, jer je neophodno izdvojiti se iz mase i privući pažnju potencijalnih kupaca.

Digitalna kreativnost igra ključnu ulogu u sferi komunikacije, ali i oglašavanja, jer od nje zavisi prepoznatljivost brenda, proizvoda ili usluge, kao i reputacija kompanije, koja šalje jedinstvenu i originalnu poruku preko digitalnih kanala. Dakle, digitalna kreativnost ima važan uticaj na konstruisanje i plasiranje identiteta brenda, ali i na upravljanje poslovanjem kompanije u celini. Kreativnost je jedan od važnih elemenata u okviru komunikacije, promocije i popularizacije brenda među kupcima ili korisnicima. U advertajzingu se digitalna kreativnost može definisati kao sposobnost prepoznavanja i isticanja neobičnih i inovativnih rešenja za probleme i stvaranje emotivne konekcije sa ciljnom publikom putem poslate poruke. Na taj način je digitalna kreativnost ključna za uspeh advertajzing kampanje.

Kurs Digital Creative vam pruža priliku da se upoznate sa raznim pristupima u kreativnoj industriji advertajzinga, da saznate kako nastaje jedna ideja i kako se ona sprovodi u digitalnoj reklami. Na ovom kursu učićete o procesu razvoja kreativnih koncepata, istraživanju tržišta i ciljne grupe, ali i o tome kako da identifikujete ključne karakteristike brenda i kako se one uspešno prenose u digitalnu platformu. Pored toga, naučićete i kako da koristite različite alate i tehnike za dizajn i vizuelnu produkciju, kao i kako da pravilno targetirate i distribuirate oglase na društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima. Kurs će vam pružiti uvid u najnovije trendove u industriji, kao i priliku da primenite svoje znanje u praksi i stvorite kreativne digitalne oglase koji će se izdvajati na tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Digital Creative

Kurs Digital Creative će vas upoznati sa različitim koracima postizanja digitalne kreativnosti i uopšte kreativnosti u advertajzingu. Pomoću primera i koncepata, spoznaćete koje su to osnovne prednosti kreativnog advertajzinga i kako on može uticati na ponašanje potrošače. Takođe, biće reči i o tome zašto se uspešne prakse u ovoj industriji izdvajaju u odnosu na konkurenciju.

U okviru kursa Digital Creative naučićete kako da dođete do kreativne ideje za digitalni oglas. Tokom ovog procesa videćete da je moguće služiti se različitim konceptima, koji će biti predstavljeni kroz primere uspešnih advertajzing kampanja. Osim toga, imaćete priliku i da naučite kako da kreativno predstavite ideju u formi kreativnog brifa, koji će vam pomoći da izgradite jedinstvenu poruku koja će ubediti ključnog kupca da veruje reklami.

Jedna od tehnika koje ćete naučiti je grupna kreativna tehnika ili metoda brainstorming. Ova tehnika podrazumeva spontano i kreativno razmišljanje, koje pomaže u stvaranju novih ideja. Takođe, spoznaćete kako da koristite i druge tehnike, kao što su mapiranje uma, analiza konkurencije, istraživanje potrošača i tržišta. Kurs će vam pomoći da razumete kako se proces kreativnosti primenjuje u digitalnom advertajzingu i kako se razvija kreativno rešenje koje će privući pažnju i ostaviti pozitivan utisak na ciljnu publiku.

Kurs Digital Creative se fokusira na različite koncepte digitalne kreativnosti i kreativnosti u advertajzingu, pružajući različite primere koji će pomoći u razumevanju osnovnih prednosti kreativnog advertajzinga. Takođe, u kursu će biti reči i o procesu stvaranja kreativne ideje i postavljanju kreativnog brifa u digitalne okvire, što vodi ka jedinstvenoj poruci koju ključni ili ciljni kupac prihvata. Grupna kreativna tehnika, poput brainstorminga, takođe se obrađuje u okviru kursa kao spontani način razmišljanja koji često dovodi do kreativnih rešenja.

Posebna pažnja se posvećuje razmatranju razlike između klasičnog i digitalnog advertajzinga kroz praktične primere koji će pomoći u razumevanju preferencija ciljnih grupa i načina komuniciranja sa njima. Kurs se bavi i različitim digitalnim kanalima i tehnikama za slanje kreativnih poruka, uključujući društvene medije, inovativne marketinške prakse, viralne objave, digitalne kampanje, influens marketing, društveno-odgovorne kampanje, mobilne aplikacije, kreativno korišćenje podataka, mikrosajtove, veb-banere i drugo.

Ciljevi kursa Digital Creative u vezi su sa razumevanjem osnovnih koncepata nastanka kreativnih rešenja, zatim sa predstavljanjem uspešnih praksi digitalne kreativnosti u advertajzingu, kao i sa podsticanjem na samostalno osmišljavanja i kreiranje idejnih rešenja upotrebom različitih tehnika i metoda.

Kurs Digital Creative će odgovoriti na pitanja:

Koje sve beneficije pruža kreativni advertajzing?

Kreativni advertajzing se smatra procesom pronalaženja nesvakidašnjih, autentičnih i emocionalno privlačnih rešenja za određeni problem, a to dalje podstiče ili navodi na akciju. Tačnije, gledalac se, zahvaljujući kreativno plasiranoj poruci, navodi da načini traženu akciju. Može se reći da kreativni advertajzing, pre svega, utiče na emocije, a ne na razum, što čini njegova rešenja lakše pamtljivim i duže prisutnim u sećanju. Osim toga, kreativni advertajzing zahteva manja ulaganja u medije, a zahvaljujući njemu, brže se izgrađuje i lojalna ciljna grupa. Ono što čini ovu vrstu advertajzinga izuzetno korisnom jeste njena sposobnost da utiče na ponašanje potrošača i moć da dovede do promena u njihovom stavu.

Šta predstavlja digitalni kreativni brif?

Kreativni brif predstavlja početni korak u osmišljavanju i kreiranju advertajzing kampanje. Zahvaljujući njemu, definiše se jedinstvena poruka koja se upućuje ciljnoj javnosti kroz reklamnu kampanju. Kreativni brif može biti prepoznat i kao najkraća forma predstavljanja ili rešavanja problema. Metode koje se koriste za izradu digitalnog kreativnog brifa su iste kao i za klasični kreativni brif, ali se u digitalnom slučaju poruka prilagođava različitim digitalnim kanalima. Iako poruka ostaje jedinstvena u oba slučaja, glavna razlika između digitalnog i tradicionalnog brifa se prepoznaje u upotrebi i plasmanu poruke. U slučaju digitala poruka bi trebalo da se izrazi na različite načine prilagođene različitim digitalnim kanalima.

Koje su prednosti digitalnog advertajzinga u odnosu na klasični ili tradicionalni advertajzing?

Kada se uporede klasično i digitalno oglašavanje, postoje pozitivni aspekti u oba pristupa. Jedna od prednosti digitalnog oglašavanja je niža cena oglašavanja u odnosu na tradicionalni advertajzing. Digitalni mediji su interaktivniji, što je samo još jedna prednost digitalnog advertajzinga u odnosu na klasični, jer se često na digitalnim kanalima razvija komunikacija između brenda i potrošača. Takođe, digitalni advertajzing pruža i opciju lakšeg praćenja rezultata kampanje i tumačenja njene efikasnosti, kako na pojedinačnim kanalima tako i u celini, što je još jedna dobra strana digitalnog advertajzinga. Sve to doprinosi boljoj izgradnji digitalne strategije brenda, u kojoj bi trebalo da postoji adekvatan odabir kanala komunikacije, ciljne grupe i kreativne poruke.

ruke i tablet

Plan predavanja za kurs Digital Creative

 • Kreativnost u advertajzingu
 • Prednosti kreativnog advertajzinga
  • Promene u ponašanju potrošača
  • Kako se dolazi do kreativne ideje
 • Šta je kreativni brif
  • Četiri osnovna elementa kreativnog brifa
   • Zadatak/problem/izazov
   • Potrošač
   • Razlog za verovanje
   • Jedinstvena poruka (Single Minded Proposition)
 • Brainstorming
  • Brainstorming metode
 • Kako se dolazi do kreativne ideje u digitalnim medijima
 • Digitalni kreativni brif
 • Kreativni pristupi i korišćenje digitalnih medija
 • Budućnost digitalne kreativnosti

Polaznici kursa Digitalm creative u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se