Kurs Advertising

Oglašavanje (engl. Advertising) predstavlja bilo koji oblik komunikacije sa tržištem, odnosno način preko koga se dolazi do određene ciljne grupe. Glavni cilj oglašavanja jeste upravo pružanje prilike željenoj grupaciji da prepozna određeni proizvod na tržištu. 

Kako s vremenom svet doživljava velike tehnološke i društvene promene, u velikoj meri menjaju se i načini komunikacije, odnosno način komuniciranja proizvoda sa ciljnom grupom. Pojam advertajzing je prošao kroz nekoliko velikih promena tokom godina.

Upravljanje resursima prilikom definisanja i sprovođenja svih tipova promotivnih kampanja predstavlja ključni faktor od koga zavisi uspeh celokupne kampanje. Upravo iz tih razloga planiranje i sama organizacija advertajzing kampanja predstavlja sve složeniji i zahtevniji posao s obzirom na sve više razvijenijih naprednih tehnika klasične, kao i online promocije. Sve pomenute činjenice najčešći su razlog zbog koga je poznavanje osnova advertajzinga postalo veoma važno u svim sferama poslovanja. Bez obzira na to u kojoj oblasti da budete gradili svoju karijeru, znanja stečena tokom ovog kursa omogućiće vam da brže i jednostavnije dostignete željeni cilj. 

Pohađanje ovog kursa važno je za vaše buduće zanimanje jer ćete se tokom njega osposobiti za poznavanje osnova advertajzinga. Drugim rečima, naučićete da primenite različite vrste tehnika oglašavanja za različite proizvode, usluge ili ideje. Bićete obučeni da jasno uočite sve razlike između marketinga, PR-a i advertajzinga, kao i da vršite uporedne analize prednosti i mana offline i online oglašavanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development Manager i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj Kursa Advertising

Tokom ovog Advertising kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, steći ćete praktična znanja iz oblasti organizovanja i optimizacije promotivnih aktivnosti kroz različite tipove kanala komunikacije. 

U ovom kursu biće reči o istoriji advertajzinga, odnosno oglašavanja, o tome šta on predstavlja, ko su njegovi učesnici, čemu je namenjen, kao i koje sve vrste advertajzinga postoje. Takođe, Advertising kurs pružiće vam odgovore na pitanja koje se sve vrste strategija koriste u oglašavanju i na koji način je najefikasnije definisati ciljne grupe, segmentacije i pozicioniranje. 

Osim toga, na ovom kursu će vam biti predstavljene osnovne razlike između marketinga i advertajzinga, kao i sve prednosti i mane offline oglašavanja u odnosu na njegove online varijante. 

Advertising kurs je koncipiran tako da vam nije potrebno predznanje da biste bez problema pratili predavanja i efikasno usvajali nova znanja. Vrhunski predavači ITAcademy koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti postepeno će vas uvoditi u gradivo kursa, tako da ćete iz predavanja u predavanje sticati sve kompleksnija znanja. Kompletno gradivo ovog kursa podeljeno je u nekoliko tematskih celina koje će vam nakon uspešno završenog kursa pružiti sva neophodna znanja za vašu buduću karijeru. Na početku vas očekuje nastavna jedinica koja će vam predstaviti istoriju i pojam advertajzinga. Nakon toga sledi deo kursa koji će se baviti ulogama, modelima i načinima komuniciranja u oglašavanju. 

Kada savladate ove celine, na red dolaze predavanja čiji će fokus biti na segmentaciji tržišta i tehnikama pomoću kojih ćete moći da određujete i analizirate ciljne grupe i brojne oglašavačke strategije. Drugi deo kursa rezervisan je za nešto kompleksnije lekcije u kojima ćete učiti o tehnikama poređenja offline i online advertajzinga, dok ćete tokom poslednje celine imati priliku da saznate šta u oglašavanju predstavljaju i zašto su važni pojmovi kao što su ATL, BTL i TTL.

Kurs Advertising će vam odgovoriti na pitanja:

1. Koja je razlika između advertajzinga i marketinga?

Često ćete čuti da se termini marketing i advertajzing upotrebljavaju u istom smislu iako se u stvari veoma razlikuju. Marketing, kao i advertajzing, jako je bitan u bilo kojoj sferi poslovanja. Poznavanje ključnih razlika između marketinga i advertajzinga može biti presudno za uspeh vašeg poslovanja. 

Advertajzing jeste deo marketinga i predstavlja proces koji uključuje skup različitih aktivnosti koje za cilj imaju pozicioniranje brenda na tržištu i približavanje vrednosti proizvoda/usluge ciljnom tržištu. Osnovni cilj advertajzinga jeste da utiče na ponašanje potrošača prilikom kupovine promovišući kompanijin proizvod/uslugu. Da bi se ovaj cilj ostvario, advertajzing se fokusira na kreativno pozicioniranje i medije. Pri čemu podiže svest o brendu. 

Sa druge strane, marketing podrazumeva detaljna istraživanja i pripremu proizvoda/usluge za plasiranje na tržište. Takođe, uključuje i ostale elemente kao što su odnosi s javnošću, prodaja, formiranje cene, distribucija i sl. Svi ovi elementi moraju funkcionisati zasebno, ali i zajedno, kako bi podržali i ostvarili isti marketinški cilj.

2. Koja je struktura advertajzing agencije?

Advertajzing agencije se mogu razlikovati u nekoj meri u veličini i strukturi, međutim, većina agencija se drži neke određene strukture. Postoje različiti načini za formiranje tima jedne agencije, ali neka osnovna struktura je sledeća:

 • kreativni tim – u ovom sektoru se nalazi grupa kreativaca koji su veoma inovativni, kreativni i znaju kako da uklope tekst, sliku, animaciju, video itd.;
 • menadžeri – predstavljaju zaposlene koji su u bliskim odnosima sa klijentima, prisustvuju sastancima, donose zajedno sa njima odluke itd.;
 • osobe zadužene za poslove kao što su transport, komunikacija sa kurirskom službom, koordinisanje paketima itd.;
 • tim za produkciju, odnosno tim koji će biti zadužen za realizaciju promocija određenog proizvoda, usluga itd.;
 • media planning tim – zaposleni u okviru ovog tipa zaduženi su da sprovode plan medijiskog oglašavanja.

3. Zašto je bitna dobra segmentacija tržišta?

Segmentacija tržišta predstavlja proces podele tržišta u manje segmente, na osnovu različitih karakteristika. Manji segmenti se sastoje od grupe potrošača koji dele slične interese, potrebe i koji će slično odgovoriti na poruku koja im se plasira. 

Ovaj način segmentacije tržišta olakšava brendovima da personalizuju svoje kampanje i smanje rizik od neuspešne ili neefikasne kampanje, čime se može uštedeti na resursima kao što su vreme i novac. Podelom tržišta na manje segmente prema ključnim karakteristikama određenih potrošača imamo mnogo veću šansu za uspeh nego kada bismo kreirali generalnu kampanju koja nije specifično kreirana za definisanu grupu ljudi. 

Segmentaciju tržišta najčešće ćemo vršiti prema sledećim karakteristikama:

 • demografskim
 • geografskim
 • prema životnom stilu
 • prema proizvodu/usluzi.
Kurs Advertising

4. Kako advertajzing utiče na potrošača?

Bilo da oglašavate novi proizvod/uslugu ili želite da podignete svest o brendu, ceo taj proces veoma je bitan, jer taj proces direktno utiče i na vaše poslovanje. Bez obzira na obim vašeg poslovanja, da li imate veliku kompaniju ili manju organizaciju, svima je neophodna neka vrsta oglašavanja. To je jedan od načina da se podigne svest o brendu i da ga upozna široka grupa potrošača.

Oglašavanje vam nudi različite mogućnosti i različite platforme putem kojih možete dopreti do svoje ciljne grupe i pokazati im šta možete učiniti za njih. Poruka koju želite da prenesete do ciljne grupe može biti predstavljena intelektualno i emocionalno.

5. Šta predstavlja Target advertising?

Target advertising, ili ciljano oglašavanje, ima za cilj kreiranje oglasa koji će biti namenjen usko definisanoj ciljnoj grupi potrošača. Ta ciljna grupa može biti usko definisana po različitim demografskim, geografskim, psihografskim i drugim karakteristikama. Ciljano oglašavanje se fokusira na pozicioniranje oglasa na samo određenim mestima, gde su sigurni da će se njihova ciljna grupa naći. Ovaj način ciljanog oglašavanja ka usko definisanoj grupi potrošača može dosta novca uštedeti kompanijama, jer će biti sigurne da se poruka šalje pravoj grupi ljudi koja je zainteresovana za njihov proizvod/uslugu i koja će pozitivno reagovati na oglas i biti zainteresovana za njega, jer je usko povezan sa njenim potrebama, interesovanjima i sl.

6. Koji advertajzing ima više efekta – online ili offline?

Online i tradicionalno oglašavanje imaju svoje mane i prednosti. Nikada ne možemo sa sigurnošću tvrditi koji je pristup bolji, jer će to isključivo zavisiti od strategije i ciljeva koje kompanija želi da ostvari. Međutim, ukoliko govorimo o budžetima, ukoliko neka kompanija ima manji budžet, verovatno bi joj više odgovaralo online oglašavanje, jer tu svakako troškovi znaju biti znatno niži nego u tradicionalnim medijima. Tradicionalno oglašavanje uključuje:

 • korporativno oglašavanje
 • lokalno oglašavanje
 • direktno oglašavanje
 • direktno oglašavanje
 • političko oglašavanje
 • oglašavanje javnog servisa itd.

Iako online oglašavanje uživa sve veću popularnost, za manje kompanije i nestručna lica može biti veoma nejasan i komplikovan pristup, gde se veoma lako mogu prekoračiti planirani resursi kao što su vreme i novac.

7. Šta predstavljaju ATL, BTL i TTL?

ATL, skraćeno od Above The Line, predstavlja tehniku koja podrazumeva oglašavanje za široku grupu potrošača. ATL tehnike podrazumevaju medije kao što su TV, radio, novine, magazini itd. BTL, skraćeno od Below The Line, jeste tehnika koja podrazumeva aktivnosti koje ciljaju direktno uže definisanu ciljnu grupu potrošača. Na primer brošure, katalog, telemarketing itd.

TTL je skraćeno od Through The Line, podrazumeva kombinovanje ATL i BTL tehnika za oglašavanje, kako bi se doprlo do svoje ciljne grupe. Upravo se ova tehnika najviše koristi, jer kombinuje ono najbolje iz prethodne dve. Internet marketing možemo takođe svrstati ovde, jer on kombinuje tehnike ATL i BTL.

Plan i program predavanja:

1. Advertajzing 

 • Upoznavanje polaznika sa istorijom i pojmom advertajzinga, kao i sa nastankom štampanih oglasa. 
 • Uloge, modeli i načini komuniciranja u advertajzingu. Definisanje razlika između marketinga, oglašavanja i odnosa sa javnošću. 
 • Segmentacija tržišta, ciljne grupe i strategije u advertajzingu. Upoznavanje polaznika sa ciljnim grupama i tehnikama njihovog definisanja, kao i sa brojnim faktorima koji utiču prilikom donošenja odluka u kupovini. 
 • Poređenje offline i online advertajzinga. Predstavljanje različitih vrsta oglašavanja i upoznavanje sa glavnim karakteristikama online i offline advertajzinga. 
 • U ovoj nastavnoj jedinici imaćete prilike da saznate nešto više o ATL, BTL i TTL oglašavanju. Takođe će vam biti predstavljeni različiti mediji komunikacije koji se koriste, kao i tehnike unutar njih.

Kurs Advertising

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se