Kurs Digital Disruption and Industry 4.0

Digitalna disrupcija (digital disruption) predstavlja proces transformacije koji proizlazi iz napretka digitalnih tehnologija i novih poslovnih modela. Ova promena obuhvata različite sektore i organizacije, različitih veličina. Digitalna disrupcija dovodi do fundamentalnih promena u načinu poslovanja i interakcije s korisnicima.

Osim što menja postojeće načine rada, digitalna disrupcija često stvara potrebu za novim veštinama i zanimanjima u digitalnom svetu. Ovaj proces može dovesti do pojave inovativnih tehnologija, usluga i proizvoda, čime se otvaraju nove prilike za rast i konkurenciju.

U suštini, digitalna disrupcija označava promene koje donosi digitalna transformacija, preobražavajući tradicionalne industrije i otvarajući vrata za inovacije i evoluciju u svim aspektima poslovanja.

Digitalna transformacija omogućila je kompanijama da efikasnije prikupljaju i koriste informacije o svojim kupcima, što je od suštinskog značaja za poboljšanje korisničkog iskustva i zadovoljenje potreba korisnika u konkurentnom okruženju. Kroz analizu podataka o kupcima kompanije mogu bolje razumeti potrebe, preferencije i navike svojih klijenata. Ovaj dublji uvid omogućava personalizaciju proizvoda, usluga i marketinških kampanja, čime se stvara viši nivo korisničkog zadovoljstva i lojalnosti. Takođe, preciznije informacije omogućavaju kompanijama da uspešnije prilagode svoje strategije i planove poslovanja kako bi bolje odgovorile na dinamične potrebe tržišta i konkurenciju.

Najveće kompanije današnjice, kao što su Facebook, Google, Amazon, Huawei, Netflix i mnoge druge, igraju ključnu ulogu u globalnoj digitalnoj transformaciji. Svaka od ovih kompanija ima jedinstven pristup koji doprinosi promenama u svim industrijama, globalno gledano. Zajednički im je fokus na informacionim tehnologijama i internetu kao osnovi svog poslovanja. Ove kompanije su preoblikovale industrije kroz inovativne proizvode, usluge i poslovne modele. Njihova prisutnost i uticaj na tržište daju ton promenama i postavljaju nove standarde u različitim oblastima, kao što su društvene mreže, e-trgovina, pretraživači, streaming medijske platforme i telekomunikacije. Njihova uloga u digitalnoj transformaciji je neprocenjiva i, kao takva, nastaviće da oblikuje budućnost poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Digital Disruption and Industry 4.0

Kurs Digital Disruption and Industry 4.0 namenjen je upoznavanju sa fenomenom digitalnih poremećaja koji su rezultat informacionih tehnologija i njihovog značajnog uticaja na savremeno tržište. Kroz konkretne primere kurs ilustruje kako su kompanije, poznate kao disruptori, promenile način poslovanja u različitim industrijama. Takođe, biće analizirani i sledeći koncepti: Gartner Hype Cycle, blockchain tehnologije i Industrija 4.0. U kursu je napravljena diferencijacija između različitih trendova i onih inovacija koje duboko utiču na tržište. Digitalni poremećaji su prisutni u gotovo svim industrijama, a razvoj novih tehnologija značajno utiče na poslovne modele u svim sektorima. Predstavljeni su i virtuelni asistenti, sa fokusom na ključnim karakteristikama i funkcionalnostima glasovnih asistenata, kao što su Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana i Google Assistant. Ovaj kurs je osmišljen kako bi polaznicima pružio duboko razumevanje digitalnih poremećaja i njihovog uticaja na savremeno poslovanje i društvo.

Osnovni cilj kursa je da omogući razumevanje važnosti savremenih tehnologija i njihovog učestvovanja u radnim praksama današnjih poslovnih organizacija. Takođe, cilj kursa je upoznavanje polaznika sa novim poslovnim modelima koje je donela era digitalnih poremećaja. Po završetku kursa polaznici treba da budu upoznati sa konceptom digitalnih poremećaja, različitim poslovnim modelima i načinima njihove primene, kao i promenama u industriji, i sposobni da diferenciraju disruptivne promene od prolaznih trendova. Još jedan cilj kursa je da polaznike uputi u koncept Četvrte industrijske revolucije, poznat i kao Industrija 4.0. Zahvaljujući ovom kursu, steći ćete jasniji uvid u kontekst nastanka pametnih fabrika i sajber fizičkih sistema u savremenim proizvodnim praksama. Može se reći da je razumevanje ovog koncepta ključno za budućnost poslovanja, posebno u oblasti proizvodnje.

Takođe, kurs se bavi i glasovnim asistentima, odnosno fokusira se na aplikacije koje razumeju govor i mogu izvršavati zadatke na zahtev korisnika, kao što su Google Assistant, Apple Siri i Microsoft Cortana. Kroz ovaj kurs polaznici će razumeti šta su digitalni poremećaji i u čemu se ogleda njihov uticaj na savremeno društvo i poslovanje.

Kurs Digital Disruption and Industry 4.0 će vam odgovoriti na pitanja:

Šta znači pojam digital disruption?

Digitalni poremećaj (digital disruption) predstavlja koncept koji označava značajne promene i transformacije u poslovnom okruženju i industriji koje proizlaze iz upotrebe novih informacionih tehnologija i digitalnih alatki. Ovaj fenomen podrazumeva prekrajanje tradicionalnih poslovnih modela i procesa, što često uzrokuje promene u načinu na koji kompanije pružaju svoje proizvode ili usluge.

Digitalni poremećaj se javlja kada nove tehnologije, kao što su internet, mobilne aplikacije, veštačka inteligencija, blockchain, cloud computing i druge, dramatično utiču na tržište i potrošače, dovodeći do pojave novih konkurenata i transformacije industrijskih lidera.

Na primer, Uber je poremetio tradicionalnu taksi industriju tako što je omogućio korisnicima da jednostavno naruče vožnju putem pametnih telefona, zaobilazeći ustaljeni model pozivanja taksija. Slično tome, Airbnb je promenio način na koji ljudi rezervišu smeštaj tako što je omogućio da se privatni smeštaj iznajmljuje onlajn.

Digitalni poremećaj je postao ključna tema u savremenom poslovanju, jer kompanijama pruža priliku za rast i inovacije, a ujedno stvara i određene izazove u pogledu konkurencije i prilagođavanja novim tehnologijama kako bi ostale relevantne na tržištu.

Šta predstavlja blockchain?

Blockchain je distribuirani digitalni registar koji se koristi za beleženje transakcija i vlasništva nad digitalnim sredstvima. To je tehnologija koja omogućava kreiranje nepromenjivih zapisa o transakcijama putem niza blokova povezanih u lanac. Svaki blok sadrži grupu transakcija, a svaki novi blok referiše na prethodni, čime se stvara siguran i transparentan sistem za čuvanje podataka.

Ključna karakteristika blockchaina je decentralizacija, što znači da nema centralnog autoriteta koji kontroliše mrežu. Umesto toga, transakcije se potvrđuju i verifikuju putem distribuirane mreže računara, poznate kao čvorovi. Ovo čini blockchain otpornim na cenzuru i proneveru, čineći ga posebno privlačnim za finansijske transakcije i druge primene gde su potrebne visoka sigurnost i transparentnost.

Najpoznatija primena blockchain tehnologije je kriptovaluta bitcoin, ali se koristi i u mnogim drugim sektorima, kao što su logistika, pametni ugovori, zdravstvo itd., obezbeđujući potencijal za efikasnije poslovanje i inovacije.

Šta predstavlja Industrija 4.0?

Industrija 4.0 predstavlja četvrtu po redu industrijsku revoluciju koja se odvija u svetu proizvodnje i industrije. Ovaj koncept podrazumeva integraciju naprednih digitalnih tehnologija u procese proizvodnje i upravljanja lancem snabdevanja kako bi se stvorile pametne fabrike i unapredile efikasnost, produktivnost i konkurentska prednost kompanija.

Ključne komponente Industrije 4.0 su Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija (AI), big data analitika, cloud computing, i sajber fizički sistemi. Ove tehnologije omogućavaju automatizaciju, samooptimizaciju i komunikaciju između različitih mašina i sistema u realnom vremenu.

Industrija 4.0 omogućava proizvodnim procesima da budu fleksibilniji, prilagodljiviji i precizniji. Pametni uređaji i senzori omogućavaju kontinuirano praćenje i nadgledanje proizvodnih aktivnosti, čineći proizvodnju efikasnijom i smanjujući gubitke. Ovaj koncept ima veliki potencijal za transformaciju različitih industrija, uključujući automobilsku, energetsku, farmaceutsku i mnoge druge.

Polaznici kursa Digital Disruption and Industry 4.0prate predavanje u učionici

Plan i program kursa Digital Disruption and Industry 4.0

Modul 1 – Digital Disruption and Industry 4.0

1. Promene u poslovanju – šta predstavlja digitalna disrupcija i kako su digitalne promene uticale na gotovo sve industrije rada

2. Gartner Hype Cycle i Blockchain – grafički prikaz svih životnih ciklusa kroz koje tehnologija prolazi od samog nastanka do zrelosti i široko rasprostranjene upotrebe

3. Menjanje tržišta i propuštene prilike na konkretnim primerima

4. Industrija 4.0 – uticaj savremenih informacionih tehnologija na industrijsku proizvodnju

5. Virtual/Voice Assistance

Učionica za kurs Digital Disruption and Industry 4.0

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se