Sponsorship

Opis kursa

Sa aspekta kompanije, sponzorstvo predstavlja savremen alat marketinga koji doprinosi promotivnom aspektu kompanije. Sa aspekta onog koji je sponzorisan, sponzorstvo predstavlja najbolji mogući način dolaženja do neophodnih sredstava za neoometan nastavak aktivnosti ili realizacije nekog projekta.

Na kursu Sponzorstvo predstavljeni su izazovi modernog poslovanja, kako kompanija koje ulažu sredstva u ovaj vid markentiških aktivnosti tako i onih koji ta sredstva realizuju. Kurs približava smisao i međusobne odnose kao i društveni značaj donatorstva i sponzorstva. Kurs će omogućiti osposobljavanje za primenu stručnih pravila sponzorstva i principa istih u praksi. Na kraju kursa će biti predstavljeni koraci i saveti koji se tiču uspešnog sponorstva i donatorstva.

Cilj kursa

Cilj kursa Sponzorstvo je da polaznike upozna sa donatorstvom i sponzorstvom kako sa aspekta onih koji su donatori tako i sa aspekta obrade i predstavljanja zahteva za donatorstvo i sponzorstvo. Polaznici usvajaju fundamentalna znanja ovog vida markentiških aktivnosti (donatorstva i sponzorstva) koje predtavlja nezaobilaznu komponentu svake promotivne strategije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se