Kurs How to Pitch an Idea and Brief

Predstavljanje poslovne ideje, najkraće formulisano, jeste veština kratkog, jasnog i preciznog prezentovanja koncepta jednog poslovanja, što je od izuzetne važnosti za mnoge buduće, ali i postojeće poslovne prakse. Pitch je termin koji se često koristi za opisivanje prezentovanja poslovne ideje ili koncepta, gde agencija ili pojedinac predlaže rešenje ili unapređenje klijentove poslovne prakse. U ovom kursu se istražuju metode i pristupi za razvijanje ideja, kreativnih koncepata, ali i tehnike za njihovu prezentaciju klijentima. Poslovni pitch je posebno popularan u startap kompanijama, u okviru kojih se, pred potencijalnim investitorima ili partnerima, verbalno prezentuju poslovne zamisli i planovi, te tendencije daljeg razvoja firme. Zahvaljujući ovakvoj prezentaciji, investitori donose odluku o tome da li će podržati jednu mladu kompaniju. Cilj je sažeto i ubedljivo izneti ključne tačke ideje kako bi se privukla pažnja i interesovanje ciljne grupe, odnosno investitora i poslovnih anđela. Veština efikasnog pitchovanja može biti veoma važna za uspeh u poslovanju. 

Pitch, osim što se odnosi na prezentaciju poslovne ideje pred investitorima, takođe se koristi i u advertajzing agencijama za predstavljanje marketinških ideja pred budućim klijentima. Cilj agencijskog pitcha je da predstavi marketinšku strategiju na kreativan način, naglašavajući kako će marketinški doprinos uticati na ciljeve klijenata i koja će se poruka plasirati u ime brenda i kako će ona biti primljena od konzumenata/potrošača. Kreativnost i efikasnost pitcha utiču na način plasiranja poruke brenda i izbor kanala komunikacije koji će se koristiti za dolaženje do potrošača. Kroz pitch agencija pokušava da uveri klijenta da je njihova marketinška strategija optimalna za postizanje željenih rezultata, kao i za privlačenje pažnje i angažovanje ciljne grupe potrošača.

Opis i cilj kursa How to Pitch an Idea and Brief

Kurs posvećen praksi pripreme i plasiranja ideje i brifa fokusira se na prezentaciju kreativnih ideja marketinških agencija pred klijentima radi promocije proizvoda, usluga, brenda ili poslovanja pred ciljnom publikom. U okviru kursa obrađuju se različite vrste advertajzing pitcheva i uočavaju njihove različitosti. Naučićete kako da prezentujete poslovnu ideju kroz vežbe izgradnje pitcha i shvatićete ulogu agencije u praksi formulisanja efektivne promotivno-prodajne poruke. Kroz praktične primere kurs će vam pružiti alate i tehnike za uspešno prezentovanje ideje i ubedljivo komuniciranje sa klijentima.

U okviru kursa dotaći ćemo se pitanja zašto je priprema pitcha važna i na koji način on oblikuje ideju i prenosi poruku. Osim toga, biće reči o agency credentialsu i detaljima koji se odnose na brifiranje klijenta. Putem predstavljanja različitih praksi i metoda njihovog kreiranja kurs će omogućiti da se razumeju i primene najefikasnije metodologije koje odgovaraju poslovnim potrebama jedne kompanije. Nakon završetka kursa bićete u prilici da koristite metode koje najbolje odgovaraju vašem poslovanju, a moći ćete i da uspešno odgovorite na zahteve klijenata i da pred njima uspešno prezentujete svoje ideje na jedan profesionalan i ubedljiv način.

Kurs posebno obrađuje kreativni brif, sa fokusom na sve njegove elemente, zadatke i probleme koje može rešiti. Takođe, biće istaknuti glavni preduslovi za kreiranje adekvatnog kreativnog brifa. Pored toga, važno je da se u pitch prezentaciji ne zaboravi nijedan od ključnih elemenata, jer su oni deo strategije koja se koristi prilikom prezentovanja pitcha klijentu.

Kurs detaljno obrađuje metode brainstorminga, ističući proces izgradnje ideje i njegov značaj u timskom radu i strateškom upravljanju. Pri osmišljavanju ideje važno je pripremiti adekvatnu prezentaciju, strateški je postaviti u kampanji i oblikovati kroz kreativnost. Koncept može biti predstavljen na različite načine, a kreativnost koncepta može imati veliki broj interpretacija. Kroz ovaj kurs, osim što će biti reči o različitim opcijama kreativnog interpretiranja ideje, moći ćete da naučite kako kreirati vizuelna rešenja i različite maskote brenda. 

Kurs How to Pitch an Idea and Brief će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja pitch?

Pitch je prezentacija poslovne ideje, koncepta ili plana koji se koristi kako bi se privukla pažnja i zainteresovanost potencijalnih investitora, klijenata ili partnera. To je kratak, jezgrovit i ubedljiv nastup čiji je cilj da prenese suštinu i vrednost predstavljene ideje. Pitch obično obuhvata ključne elemente kao što su problem koji se rešava, prednosti ponuđenog rešenja, ciljna grupa, tržište i konkurencija. Njegov cilj je da ubedi slušaoce da podrže ili prihvate ideju, investiraju u nju ili sarađuju na njenom ostvarenju. Pitch se često koristi u sferi preduzetništva, oglašavanja i prodaje, gde je važno efikasno i sažeto prezentovati ideje i privući pažnju relevantnih strana.

Šta predstavlja kreativni brif?

Kreativni brif je dokument koji se koristi u oblasti oglašavanja i marketinške komunikacije kako bi se jasno definisali ciljevi, zahtevi i očekivanja klijenta u vezi sa kreativnim projektom. On predstavlja osnovu za rad kreativnog tima i agencije, pružajući im sve potrebne informacije o brendu, ciljnoj grupi, konkurenciji, poruci koju treba preneti i željenom utisku koji treba ostaviti na potrošače. Kroz kreativni brif klijent iznosi svoje potrebe i želje, dok agencija dobija smernice za kreiranje adekvatnih kreativnih rešenja. Kreativni brif definiše osnovne parametre projekta, kao što su budžet, rokovi, kanali komunikacije i merila uspeha. Ovaj dokument služi kao polazna tačka za proces razvoja kreativnih ideja i koncepta koji će na najbolji način zadovoljiti zahteve klijenta.

Šta predstavljaju arhetipovi brenda?

Arhetipovi u brendingu su koncept koji se može objasniti kroz diskurs Jungovog pojma kolektivnog nesvesnog. Prema Karlu Jungu, kolektivno nesvesno predstavlja nasleđeni sloj psihe koji sadrži univerzalne simboličke obrasce i mitološke motive koji su deo ljudskog iskustva. U kontekstu brendinga, arhetipovi predstavljaju te univerzalne simbole i uloge koji se prepoznaju i razumeju u raznim kulturama i vremenima.

Za potrebe definisanja karaktera brenda često se koristi koncept 12 osnovnih arhetipova. Ovi arhetipovi su univerzalni simbolički obrasci. Svaki arhetip ima svoje karakteristike, vrednosti i ponašanja koji se mogu koristiti za oblikovanje identiteta brenda.

Dvanaest osnovnih arhetipova su:

 • heroj – hrabar, odlučan, borac za pravdu;
 • mudrac – introspektivan, znanje, autoritet;
 • običan čovek – autentičan, iskren, prizemljen;
 • iscelitelj – brižan, saosećajan, lekovit;
 • istraživač – avanturistički, radoznao, otkrivač;
 • avanturista – slobodan duh, hrabar, nezavisan;
 • lučonoša – inspirativan, duhovni vođa, vizionar;
 • olimpijac – ambiciozan, nadmoćan, uspešan;
 • nevin – čist, optimističan, jednostavan;
 • pustolov – slobodan, neustrašiv, samopouzdan;
 • stvaralac – kreativan, umetnički, inovativan;
 • ljubavnik – strastven, senzualan, romantičan.

Svaki od ovih arhetipova pruža poseban način definisanja karaktera brenda i omogućava mu da se poveže s potrošačima na emocionalnom i simboličkom nivou.

Osoba piše beleške i uči kako da predstavi poslovnu ideju.

Plan predavanja kursa How to Pitch an Idea and Brief:

 • Šta je pitch?
 • Proces kreiranja pitcha
  • Pripremanje plana za pitch
 • Agency credentials
 • Brif klijenta
  • Osnovni elementi klijentovog brifa
 • Kreativni brif
  • Zadatak/problem/izazov
  • Potrošač
  • Razlog za verovanje
  • Jedinstvena poruka
 • Strategija u pitch prezentaciji
 • Brainstorming metode
 • Priprema prezentacije 
  • Elementi prezentacije
 • Strategija
  • Strategija „ciljna grupa”
  • Strategija „Big idea”
  • Strategija „Mood video”
 • Kreativa
  • Koncepti
  • Kreativa primene
 • Timeline

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se