Online Project Management

Onlajn projektni menadžment je neizostavan za efikasno organizovanje i sprovođenje projekata na internetu. U ovoj oblasti ključne su organizacione veštine koje se prilagođavaju onlajn-okruženju. Vođenje projekata na internetu zahteva posebnu pažnju zbog dinamičkog karaktera onlajn-sredine. Onlajn projektni menadžeri moraju biti sposobni da efikasno planiraju, prate i prilagođavaju projekte kako bi ostvarili uspešne rezultate. Ova oblast je od suštinskog značaja za upravljanje e-poslovanjem, jer omogućava kompanijama da efikasno koriste resurse, ostvare ciljeve i ostanu konkurentne na internetu.

Upravljanje projektima je proces koji obuhvata planiranje, izvođenje, kontrolu i procenu rezultata unutar projekta. Na internetu, ova disciplina se primenjuje u mnogim različitim projektima raznih svrha i tipova. Važno je napomenuti da nema jednog univerzalnog tipa projekta jer se oni znatno razlikuju po prirodi i ciljevima. Onlajn projektni menadžeri se stoga suočavaju s različitim izazovima i potrebama prilikom vođenja projekata na internetu. Ovaj pristup omogućava fleksibilnost i prilagođavanje, kako bi se osiguralo uspešno sprovođenje raznovrsnih projekata u digitalnom okruženju.

Efikasno upravljanje projektima zahteva razumevanje i spremnost odgovaranja na izazove koji se javljaju u različitim fazama i aspektima projekta. Svaki projekat ima različite timove koji se bave različitim aspektima i oblastima, i svaki od tih timova ima specifičan pristup i komunikaciju. Upravo je uloga projektnog menadžera od ključnog značaja u ovoj dinamičnoj ravnoteži.

Projektni menadžer mora da poseduje komunikacione i organizacione veštine kako bi efikasno koordinirao različite timove i zadatke unutar projekta. Odluke koje se donose tokom vođenja projekta često su od vitalnog značaja, a sposobnost menadžera da se prilagodi specifičnostima projekta igra ključnu ulogu u postizanju uspeha. Upravljanje projektima može zavisiti kako od timskog rada, tako i od prilagodljivosti i veština vođenja, jer svaki projekat je jedinstven i ima svoje specifične potrebe.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj modula Online Project Management

Oblast upravljanja projektima na internetu obuhvata dvanaest različitih kurseva, koji se bave raznim aspektima vođenja projekata u onlajn-okruženju. Ovi kursevi se mogu grupisati u dve glavne celine.

Prva celina se odnosi na tradicionalno upravljanje projektima, što uključuje osnovne principe i metodologije koje se koriste u opštem upravljanju projektima bez specifičnog fokusa na internet. Druga celina fokusira se isključivo na rukovođenje projektima na internetu i bavi se specifičnostima vođenja onlajn-projekata.

Obe ove celine doprinose razumevanju različitih aspekata projektne uprave i omogućavaju polaznicima da steknu široko znanje o tome kako efikasno upravljati projektima u digitalnom okruženju.

U okviru ovog modula kursa, nakon uvodnih objašnjenja o suštini veb-projekata, polaznicima će biti predstavljene ključne oblasti znanja u vezi sa projektnim menadžmentom, posebno usmerene na onlajn projektni menadžment. 

Najpre će biti obrađeno upravljanje celinom na projektu uz istraživanje integracije delova projekta kako bi se postigao celokupan uspeh. Sledeća oblast je rukovođenje obimom, vremenom i troškovima na projektu, gde će se istražiti kako efikasno definisati, pratiti i kontrolisati ove ključne aspekte projekta. Takođe, u kursu će se govoriti o upravljanju ključnim učesnicima i kvalitetom projekta, kako identifikovati i zadovoljiti potrebe različitih interesnih grupa i kako osigurati visok kvalitet izvedbe. Jedna od ključnih oblasti biće i upravljanje rizicima i nabavkama u okviru projekta, gde će polaznici naučiti kako da identifikuju rizike i kako da efikasno upravljaju njima, a samim tim i nabavkama, u svrhu projektnog uspeha. Polaznici će bolje razumeti kako da upravljaju projektima u digitalnom okruženju, sa fokusom na onlajn-projekte, dok će se istovremeno baviti i alatima i tehnikama koji su korisni i u tradicionalnom projektnom menadžmentu.

U narednom delu ovog modula kursa u fokusu će biti različite metodologije i tehnike upravljanja internet projektima. Poseban akcenat će biti na agilnom projektnom upravljanju i na njegovim različitim aspektima. Polaznici će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa agilnim projektnim upravljanjem i njegovom primenom u onlajn-projektima. Ova oblast razmatrana je kroz prizmu različitih agilnih tehnika kao što su ScrumKanban i Lean metodologija. Poseban naglasak biće stavljen na Lean metodologiju, koja se ističe kao posebno relevantna u kontekstu startap poslovnih projekata.

Cilj ovog modula je da doprinese razumevanju različitih projekata i njihovom efikasnom upravljanju u kontekstu IT industrije. To obuhvata širok spektar aktivnosti kao što su izrada sajtova, implementacija računarskih mreža, razvoj aplikacija i onlajn-kompanija. Nakon završetka modula bićete u prilici da stečeno znanje i veštine o tome kako se upravlja onlajn-projektima primenite u praksi. Osim toga, znaćete samostalno da se opredelite za odgovarajuće strategije rukovođenja poslovanjem i da definišete organizaciju zadataka, što će doprineti povećanju uspešnosti i konkurentnosti kompanija koje vodite u dinamičnom onlajn-okruženju.

Modul Online Project Management odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja projekat?

Projekat je privremeni napor usmeren na ostvarivanje specifičnih ciljeva u okviru određenih ograničenja, kao što su vreme, resursi i budžet. Osnovna karakteristika projekta je njegova privremenost, što znači da svaki projekat ima definisan početak i kraj. Projekti se koriste kako bi se ostvarili jedinstveni rezultati ili proizvodi koji doprinose postizanju organizacionih ciljeva.

Projekti obično uključuju definisane zadatke, resurse, vreme i budžet, te se detaljno planiraju i prate kako bi se osiguralo da se ciljevi ostvare u okviru postavljenih ograničenja. Projekti mogu biti raznovrsni, počev od razvoja softvera, preko izgradnje infrastrukture i organizacije događaja, do istraživanja i razvoja novih proizvoda. Ključno je da projekti omogućavaju organizacijama da efikasno upravljaju promenama i inovacijama.

Kako je organizovan životni ciklus projekta?

Životni ciklus projekta predstavlja sekvencu faza ili koraka kroz koje projekat prolazi, počevši od njegovog nastanka i planiranja, pa sve do zatvaranja i evaluacije. Ovaj ciklus je strukturiran kako bi obezbedio da projekat bude jasno definisan, razumljiv i upravljiv tokom svih njegovih faza. Standardno, životni ciklus projekta obuhvata sledeće faze:

 • Inicijacija: Definisanje ciljeva, svrhe i obima projekta, kao i identifikacija ključnih interesnih strana.
 • Planiranje: Detaljna razrada plana koji uključuje resurse, vreme, budžet, zadatke i rizike projekta.
 • Izvođenje: Realizacija plana i sprovođenje aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta.
 • Praćenje i kontrola: Aktivnosti praćenja napretka, identifikacija problema i korektivnih mera za održavanje projekta na pravom kursu.
 • Zatvaranje: Formalno zatvaranje projekta, evaluacija postignutih rezultata i isporuka rezultata klijentu.

Životni ciklus projekta pruža okvir za efikasno upravljanje projektima od početka do kraja, što pomaže u postizanju uspešnih rezultata i zadovoljstva svih učesnika u projektu.

Koje funkcije i obaveze ima projektni menadžer?

Uloga projektnog menadžera je ključna za uspešno vođenje projekta od početka do kraja. Projektni menadžer je odgovoran za planiranje, organizovanje, praćenje i kontrolisanje svih aspekata projekta kako bi se ostvarili definisani ciljevi. Njegove glavne uloge uključuju definisanje ciljeva. Drugim rečima, projektni menadžer treba jasno da definiše ciljeve projekta, kako bi svi učesnici zajednički razumeli svrhu projekta. Naredni zadatak projektnog menadžera je planiranje ili razrada detaljnog plana projekta, uključujući resurse, vreme, budžet i zadatke, kako bi se postigli ciljevi u okviru ograničenih resursa. Organizacija je još jedna od obaveza projektnog menadžera koja podrazumeva formiranje i vođenje projektnog tima, delegiranje odgovornosti i obezbeđivanje neophodnih resursa za izvođenje aktivnosti. Nakon toga sledi praćenje i kontrola napretka projekta, identifikacija problema i preduzimanje korektivnih mera kako bi se održala usklađenost sa planom. Efikasna komunikacija projektnog menadžera sa svim interesnim stranama projekta, uključujući i klijente i timove i rukovodstvo. I konačno, identifikacija i rešavanje izazova i rizika koji se pojavljuju tokom izvođenja projekta: projektni menadžer igra ključnu ulogu u postizanju uspešnih rezultata projekta, upravljanju resursima i obezbeđivanju da projekat bude isporučen u skladu sa zahtevima i očekivanjima klijenata.

Online Project Management

Plan i program kursa Online Project Management:

 • Uvod u veb-projekat
 • Upravljanje celinom projekta – integracija
 • Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta
 • Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom projekata
 • Upravljanje rizicima i nabavkama u okviru projekata
 • Bitrix – alat za tradicionalno upravljanje projektima
 • Agilno projektno upravljanje
 • Scrum
 • Kanban
 • Lean Startup metodologija
 • Agilni leadership
 • Kolaborativni alati za upravljanje projektima na internetu

polaznici kursa Online Project Management u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se