Kurs Kanban

Kanban metodologija je popularan okvir za upravljanje projektima i rad na zadacima. Metodologija je nastala u Japanu kasnih 40-ih godina prošlog veka i predstavlja deo lean metodologije. Kanban se prvi put koristio u kompaniji Tojota kako bi se optimizovali inženjerski procesi. Inspirisan sistemom supermarketa, cilj je bio da se bolje organizuju i usklade nivoi zaliha sa stvarnom potrošnjom materijala, odnosno sa realnim potrebama i zahtevima potrošnje i kupaca. 

U kanban sistemu na fabričkom podu se koriste kartice (kanban) koje omogućuju komunikaciju između timova u realnom vremenu. Kada se potroši određena količina materijala u proizvodnoj liniji, kanban se prosleđuje u skladište sa jasno naznačenom količinom potrebnog materijala za dalju proizvodnju. Na taj način se uspostavlja ravnoteža između potražnje i snabdevanja. Kanban omogućava vizuelizaciju toka rada, identifikaciju prepreka i kontinuirano poboljšanje. Materijali se nalaze u kanisterima kod dobavljača i šalju se u skladište na osnovu potreba proizvodnje, čime se minimiraju zalihe i obezbeđuje pravovremena isporuka materijala. Kanban metodologija se danas primenjuje u raznim industrijama i organizacijama kako bi se postigli veća efikasnost, vizualizacija rada i kontinuirano poboljšanje procesa.

Signalizacija kao tehnologija, vidljiva u ovom procesu, razvijala se tokom 40-ih godina prošlog veka. Ona je i danas aktuelna jer pruža pravovremenost i stavlja fokus na kvalitet proizvoda u samom središtu proizvodnog procesa.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Kanban

Kanban je danas jedna od popularnijih metodologija koja se koristi u softverskom razvoju i koja je posebno omiljena među agilnim timovima. U ovom kursu ćete se detaljnije upoznati sa kanbanom i lean projektnim menadžmentom. Na početku kursa ćete naučiti o filozofiji kanbana, njegovoj strategiji, istoriji i njegovim rezultatima u proizvodnim procesima. Lean projektni menadžment ima više principa i ciljeva, u koje spadaju kreiranje vrednosti i njihovih tokova, ali i neutralisanje gubitaka, kao i strategije povlačenja. Upravljanjem projektom pomoću metode lean projektnog menadžmenta moguće je doći do pravovremenih zaključaka, ali i ostvariti brzu reakciju. Važan princip lean projektnog menadžmenta je mogućnost optimizacije. U okviru lean projektnog menadžmenta sve se može optimizovati, zahvaljujući alatu za efikasno upravljanje projektima i postizanje boljih rezultata.

Kanban metodologija je popularan lean pristup u softverskom inženjerstvu, često kombinovan sa agilnim metodama poput Scruma i ekstremnog programiranja. U ovom kursu ćete saznati šta podrazumeva kanban i zašto se za njega govori da je kontrolni mehanizam sa pull principom. Kanban pokreće naredne procesne aktivnosti na osnovu signalizacije prethodnih kompletiranih aktivnosti i procesa, čime se upravlja kao sinhronizovanom celinom. Transparentnost procesa tokom razvoja projekta jedna je od ključnih prednosti kanban metodologije, o kojoj ćete imati priliku da učite. Zato ova metodologija omogućava bolje upravljanje komunikacijom, otkrivanje uskih grla i veću vidljivost procesa od početka rada do isporuke klijentima. Na osnovu gradiva ovog kursa upoznaćete se sa alatima i tehnikama kanbana, koji vam može pomoći u efikasnom upravljanju projektnim procesima i ostvarivanju transparentnosti i uspeha u radu.

Tokom kursa Kanban upoznaćete se sa osnovnim principima ove metodologije, a biće vam jasne i sličnosti i razlike između kanbana i Scruma. Kroz različite primere uvođenja kanban pristupa u IT projekte, kurs će vam pomoći da bolje razumete ovu lean metodologiju. Fokus će biti na praćenju performansi tima putem različitih metrika. Takođe, biće obrađeni izazovi sa kojima se članovi tima susreću, ali i mogućnosti za unapređenje procesa u razvoju softvera. Kroz praktične primere i savete, naučićete kako da primenite kanban metodologiju u svojim projektima i kako da ostvarite poboljšanja u efikasnosti, transparentnosti i kvalitetu rada.

Kurs Kanban odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja kanban?

Kanban je agilna metodologija upravljanja projektima koja se fokusira na vizualno praćenje toka rada i optimizaciju procesa. Ova metoda se zasniva na upotrebi vizuelne table sa kolonama koje predstavljaju različite faze projekta, pri čemu se svaki zadatak prikazuje kao kartica ili nalepnica. Kanban pruža jasnu sliku o tome koji se zadaci izvode, koji su u toku i koji su završeni. Osim toga, kanban metodologija podstiče kontinuirano poboljšavanje procesa i identifikaciju potencijalnih prepreka. Kanban se često koristi u softverskom razvoju, ali se može primeniti i u drugim industrijama. Glavni principi kanbana uključuju vizuelizaciju rada, ograničavanje broja istovremeno izvršavanih zadataka, praćenje protoka i kontinuirano poboljšanje.

Šta se smatra pod kanban principima?

Kanban metodologija se zasniva na određenim principima koji su ključni za njen uspeh. Prvi princip je vizuelizacija rada, što znači da se cela radna površina predstavlja kao vizuelna tabla sa kolonama i karticama koje prikazuju zadatke. Drugi princip je ograničenje radnog opterećenja, gde se definiše maksimalni broj istovremeno izvršavanih zadataka kako bi se sprečila preopterećenost tima. Treći princip je upravljanje tokom rada, gde se prati protok zadataka kroz različite faze i identifikuju eventualne blokade ili uska grla. Četvrti princip je kontinuirano poboljšanje, gde se tim kontinuirano osvrće na svoj rad i traži načine za optimizaciju procesa. Konačno, peti princip je usklađivanje sa promenama, gde se vrši agilno prilagođavanje novim zahtevima i promenama u projektu. Ovi principi omogućavaju efikasno upravljanje projektima i kontinuirano unapređenje rada tima.

Šta podrazumeva lean projektni menadžment?

Lean projektni menadžment je pristup upravljanju projektima koji se fokusira na eliminisanje bespotrebnih aktivnosti, smanjenje gubitaka i optimizaciju procesa kako bi se postigla maksimalna efikasnost. Ovaj pristup se temelji na lean filozofiji, koja je prvobitno razvijena u proizvodnoj industriji, a kasnije je primenjena i u oblasti projektnog menadžmenta. Cilj lean projektnog menadžmenta su stvaranje vrednosti za klijenta, identifikacija i eliminacija suvišnih koraka i aktivnosti, povećanje kvaliteta proizvoda ili usluga i kontinuirano unapređenje procesa. Ključne karakteristike lean projektnog menadžmenta uključuju fokus na potrebe klijenta, timski rad, transparentnost, kontinuirano učenje i brzo prilagođavanje promenama. Kroz primenu lean principa i alata organizacije mogu ostvariti veću efikasnost, smanjiti gubitke i poboljšati kvalitet svojih projekata.

Dva momka i devojka zamišljeni

Plan predavanja

 • Lean upravljanje projektima
 • Lean projektni menadžment
  • Šta je Lean
   • Lean u proizvodnji
  • Principi i ciljevi leana
   • Principi leana u projektnom menadžmentu
 • Vizuelizacija radnog toka
 • Pull pristup i ograničen broj zadataka u izvršenju (work in progress)
 • Stalno unapređenje i poboljšana kolaboracija
 • Scrum vs kanban
 • Kanban post-it data
 • Studija slučaja: Uvođenja lean (kanban) pristupa na IT projektu

Polaznici kursa Kanban prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se