Kurs Agilno projektno upravljanje

U 21. veku, tehnološki napredak doneo je promene u načinu rukovođenja poslovanjem. Razvoj novih tehnologija i poslovnih praksi doveo je do stvaranja novih koncepata u poslovnom upravljanju, odnosno do agilnog projektnog upravljanja. Ovaj novi oblik poslovnog rukovođenja omogućio je timovima i organizacijama da se prilagode brzim promenama na tržištu.

Upravljanje se može tumačiti kao proces koji podrazumeva zajednički društveni uticaj kojim se teži povećanju doprinosa svih učesnika u ostvarenju krajnjeg cilja. To zahteva sposobnost vođenja poslovanja ili projekta u različitim situacijama, s različitim stilovima i ponašanjima prilikom izvršavanja poslovnih obaveza. Liderstvo igra važnu ulogu u uspehu tima, a od dobrog lidera često zavisi i ishod ukupnog projekta.

Agilno projektno upravljanje je posebno korisno u promenljivim poslovnim okruženjima. Ono omogućuje fleksibilnost u radu, brzo prilagođavanje novim situacijama i kontinuirano poboljšanje kvaliteta rada tima. Važno je imati lidera koji razume agilne metode upravljanja i može uspešno da vodi tim prema postavljenim ciljeva.

U kontekstu savremenog poslovanja, ističe se da zdrava timska atmosfera ima čak 30% uticaja na organizacione performanse jednog projekta. Takođe, smatra se i da su motivacija, profesionalno ophođenje unutar tima, ali i način upravljanja timom veoma važni faktori koji pomažu da se normalno funkcioniše i zadrži radno raspoloženje. Važno je napomenuti da tim može funkcionisati i kao samoorganizovna celina bez vođe koji će njime upravljati. Samostalno organizovani timovi u poslovnom kontekstu, a uz nadgledanje uslužnih lidera – kakvi su Scrum Master i Product Owner – mogu se pokazati sposobnim za predupređivanje različitih poslovnih situacija i mogu demonstrirati agilni način upravljanja. 

Kurs Agilno projektno upravljanje predstavlja neke od važnih osobina uspešne agilne organizacije koje mogu pomoći u bržem razvoju poslovnog modela i napretku poslovanja. Takođe, kurs se fokusira na zdravu vezu između lidera i tima, što može doprineti uspešnosti agilnog načina upravljanja.

Opis i cilj kursa Agilno projektno upravljanje

U okviru kursa Agilno projektno upravljanje biće obrađene tematske oblasti koje se odnose na razvoj upravljačkih modela i tiču se različitih uloga lidera kroz istorijsku interpretaciju menadžmenta. Ovo će ujedno biti i uvod za predstavljanje koncepta agilnog upravljanja, odnosno za ukazivanje na njegove prve naznake u istoriji menadžmenta. Kroz ovaj kurs bićete u prilici da se upoznate sa agilnim načinom upravljanja, njegovim karakteristikama i benefitima. Takođe, kako bi bilo lakše uporediti različite pristupe i prepoznati posebnost agilnog pristupa, prikazaćemo i kraći osvrt na tradicionalne metode upravljanja projektima, poput metode vodopada, i njihove prednosti i mane u odnosu na agilnu metodologiju.

Kroz kurs Agilno projektno upravljanje, agilno upravljanje se definiše kao proces za postizanje ciljeva, ali i kao kultura poslovanja i drugačiji način razmišljanja o poslovnom ili projektnom upravljanju. U takvoj organizaciji lider ima ključnu ulogu, te će biti predstavljena tri nivoa razvoja lidera: ekspert, performer i katalizator. Od lidera se očekuje da unapređuje svoje veštine i sposobnosti kako bi mogao da na odgovarajući način odgovori na potrebe poslovanja i njegovog vođenja. Isto tako, ni radnici nisu samo ljudski resurs kakav je bio poznat u tradicionalnim upravljačkim praksama, već angažovani radnici mogu imati znanje eksperata i zahtevati samostalnost u odlučivanju. Kroz kurs će biti predstavljen pojam Scrum, kao i različite uloge u agilnom projektnom upravljanju. Važno je jasno predočiti razlike između tradicionalnog upravljanja projektima i agilne metodologije, kao i prednosti i mane metode vodopada. Kurs će pružiti uvid u razvoj upravljačkih modela i uloge lidera u različitim istorijskim periodima. Sve navedene informacije pomoći će vam u stvaranju uspešne agilne organizacije koja je kolaborativna, kreativna i prilagodljiva, a ima i mogućnost autonomnog organizovanja i upravljanja.

Cilj kursa Agilno projektno upravljanje je da pruži neophodna znanje o razvoju savremene upravljačke prakse, ali i da te nove metodologije upravljanja predstavi kako kroz tumačenje teorijskih koncepata upravljanja projektima i agilne manifeste tako i kroz njihovu praktičnu primenu u savremenom poslovnom kontekstu. 

Kurs Agilno projektno upravljanje odgovoriće vam na pitanja:

Čemu služe i šta podrazumevaju agilne metodologije u online PM-u?

Tradicionalni pristup projektima se fokusira na planiranje i kontrolu aktivnosti. Definisanje zadataka projekta i njihovo raspoređivanje članovima tima predstavljaju početne korake u ovom pristupu. Radni zadaci se obavljaju jedan po jedan prema prethodno definisanom redosledu, nakon čega sledi kontrola izvršenog. Kontrola je važan segment u tradicionalnom upravljanju projektima. Nakon završetka jedne faze u projektu, stupa se u sledeću, ali ne postoji mogućnost povratka na prethodne faze. Stoga je vrlo važno da se svaka faza precizno proveri. Godine 2001. dogodila se prekretnica: grupa inženjera je zaključila da tradicionalne metode nisu pogodne za turbulentna i promenljiva okruženja, te su u projektima razvoja softvera primenjene osnovne postavke agilne metodologije. Među najpopularnijim agilnim metodologija koje se danas primenjuju su: ASD (Adaptive Software Development), ekstremno programiranje (XP), Scrum, metodologije razvoja dinamičkog sistema (DSDM) i Lean razvoj.

Koji su fundamentalni postulati agilnog manifesta?

Agilno projektovanje temelji se na četiri osnovna postulata upravljanja. Prvi se odnosi na ljude i njihovu interaktivnost. Agilni manifest navodi da su ljudi i njihove veze vredniji od procesa i alata koji se mogu zameniti tokom trajanja projekta. Drugi postulat agilnog manifesta odnosi se na saradnju s klijentom, koja je važnija od pregovaranja o ugovoru. Treći postulat tiče se fleksibilnosti u odgovoru na tržišne i druge promene. Iterativni pristup u uspostavljanju agilne metode mnogo je korisniji od stroge usklađenosti s postojećim planovima i pravilima. Poslednji postulat agilnog manifesta naglašava da je uspešno završen zadatak projekta vredniji od formalne i često obimne dokumentacije.

Koje je uloga Product Ownera u agilnom projektnom upravljanju?

U agilnom projektnom menadžmentu, vlasnik proizvoda ili Product Owner je ključna osoba u timu, koja predstavlja želje i potrebe korisnika ili zainteresovanih strana. Njihova odgovornost je da prikupe zahteve korisnika i organizuju ih prema prioritetima kako bi razvojni tim mogao da radi na njima. Vlasnik proizvoda takođe ima ulogu da donosi odluke, pruža pravovremene informacije i komunicira sa korisnicima ili klijentima. Ova uloga zahteva visok nivo informisanosti i veštine komunikacije, posebno u direktnom kontaktu sa korisnicima. Vlasnik proizvoda igra ključnu ulogu u uspešnom razvoju proizvoda koji zadovoljava potrebe korisnika i poslovnih ciljeva. Upravo zbog toga, vrlo je važno da product owner bude dobro obavešten, upravo radi donošenja odgovarajuće odluke. 

Dvoje diskutuju o projektu

Plan i program kursa Agilno projektno upravljanje

1. Tradicionalne metodologije upravljanja projektima

  • Model vodopada
  • Prednosti i mane vodopad metode

2. Agilna metoda upravljanja projektima

  • Kada se koristi agilna metoda?

3. Standardne uloge u agilnim timovima

  • Vođa tima (Team Leader)
  • Vlasnik proizvoda (Product Owner)
  • Članovi tima (Team Member)
  • Zainteresovane strane (Stakeholder)

4. Poređenje tradicionalnih i agilnih metoda upravljanja projektima

  • Prednosti agilnih metodologija
  • Nedostaci agilnih metodologija

polaznici kursa u učionici