Kurs Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima

Bitrix24 je koristan softver za upravljanje projektima koji pruža mogućnost efikasnog vođenja složenih projektnih aktivnosti i celina. Ovaj besplatni alat omogućava jednostavno upravljanje projektima i unapređenje poslovanja kompanije. Bitrix24 je softversko rešenje koje se može koristiti za organizaciju timova, praćenje projektnih zadataka, komunikaciju i deljenje dokumenata. Osim toga, ovaj alat nudi brojne funkcionalnosti kao što su upravljanje vremenom, izveštavanje, kalendari, zajednička tabla za saradnju i još mnogo toga. Zahvaljujući Bitrix24 softveru, timovi mogu efikasno planirati, koordinirati i pratiti projekte, što doprinosi uspešnom izvršavanju ciljeva i poboljšanju produktivnosti.

Bitrix24 je sveobuhvatan alat koji pruža mogućnost preciznog upravljanja projektima. U okviru ovog softvera nalaze se sve funkcije potrebne za upravljanje projektima. Bitrix24 je dostupan u besplatnoj i naprednijoj, plaćenoj verziji. Besplatna verzija nudi neograničen broj korisnika, 5 GB skladišnog prostora, kao i neograničen broj aktivnosti, zadataka i projekata. Takođe, omogućava izveštavanje, praćenje vremena i sačinjavanje Gantovog dijagrama. Nadogradnja u plaćenom paketu podrazumeva veće mogućnosti za skladištenje datoteka, postavku prilagođenih polja i unapređeno rukovođenje vremenskim faktorom, što dodatno poboljšava kvalitet i funkcionalnost CRM-a. Bitrix24 je alat koji omogućava efikasno vođenje projekata i olakšava saradnju timova.

Bitrix24 je onlajn-alat za upravljanje projektima koji nudi sveobuhvatan pregled svih radnih praksi na projektu. Ovaj softver kombinuje funkcionalnosti društvene mreže sa upravljanjem zadacima, kontrolom vremenskih rokova i deljenjem dokumenata, što sve olakšava komunikaciju i povećava efikasnost tima. Sve aktivnosti u okviru alata su jasno predstavljene u interfejsu i doprinose većoj produktivnosti komunikacije na projektu. Aktivnosti u alatu asociraju na feed Facebooka, pružajući pregled najnovijih dešavanja na projektu. Takođe, alat omogućava praćenje rada i učinka svakog člana tima. Komunikacija u realnom vremenu je moguća putem poruka, grupnih četova, kao i putem glasovnih i video sadržaja. Bitrix24 je sveobuhvatan alat koji olakšava vođenje projekata i poboljšava saradnju tima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima

Kurs posvećen onlajn-alatu za upravljanje projektima Bitrix24 pruža uvid u različite pomoćne alate za rukovođenje raznovrsnim projektima. U fokusu kursa su praktična primena ovih alata i njihova opšta korist u savremenom poslovnom okruženju. Takođe će se govoriti o projektnom menadžmentu i Webu 2.0. Web 2.0 predstavlja drugu generaciju interneta, gde se internet mreža i veb-sajtovi posmatraju kao interaktivne platforme koje omogućavaju komunikaciju između korisnika i računara, ali i među samim korisnicima. Ovaj trend podstiče aktivno učešće korisnika u kreiranju sadržaja na internetu. Korisnik postaje kreator sadržaja i aktivni učesnik na onlajn-mreži, što donosi novu dimenziju interakcije i saradnje na internetu.

Web 2.0 podstiče interaktivnu komunikaciju. Umesto statičnih baza podataka, internet i veb-sajtovi postaju platforme za interakciju između korisnika i računara, kao i među samim korisnicima. Web 2.0 omogućava korisnicima da postanu aktivni kreatori sadržaja na internetu, umesto samo pasivnih posetilaca veb-stranica. Korisnici mogu da deluju kao deo mreže, sarađuju, komuniciraju, dele informacije i stvaraju sadržaj, čime se internet transformiše u prostor za interaktivnost i zajedničko stvaranje.

Kolaborativni alati za upravljanje projektima, koji su karakteristični za Web 2.0, omogućavaju timovima da efikasnije sarađuju i budu produktivniji. Ovi alati nude opciju sudelovanja celog tima u planiranju i realizaciji projekta, podržavajući interaktivnu komunikaciju. Projektni menadžeri imaju koristi od automatskog ažuriranja napretka projekta i prikaza aktuelnih zadataka i rokova, što značajno smanjuje rutinske poslove obaveštavanja članova tima o promenama. Timovi mogu efikasnije pratiti i koordinirati zadatke, razmenjivati informacije i ostvarivati saradnju. Ovi alati olakšavaju planiranje, organizaciju i praćenje projekata, čime se postiže veća transparentnost, bolja koordinacija tima i poboljšana produktivnost u procesu upravljanja projektima.

Kurs je fokusiran na kolaborativni project management alat Bitrix24 i pruža detaljan pregled njegovih funkcija. Tokom kursa, imaćete priliku da se upoznate sa interfejsom i svim opcijama koje alat pruža, kako biste lako savladali njegove brojne pogodnosti. Posebna prednost kursa je mogućnost vođenog rada ili stručne podrške prilikom postavljanja i prikaza projekta unutar alata. Kroz praktične vežbe, možete da se upustite u rad sa alatom i da steknete praktično iskustvo u korišćenju softvera Bitrix24. Ovaj alat omogućava tradicionalno upravljanje projektima putem dostupnih onlajn-alata, a kurs je usmeren ka detaljnom upoznavanju i efikasnom korišćenju ovih rešenja u svrhu unapređenja vašeg projektnog upravljanja.

Kurs Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima odgovoriće na pitanja:

Koje opcije pruža kolaborativni PM alat Bitrix24?

Kolaborativni project management alat Bitrix24 pruža širok spektar opcija koje olakšavaju upravljanje projektima. Ovaj alat omogućava timsko planiranje i organizaciju projektnih aktivnosti, delegiranje zadataka i praćenje njihovog napretka. Takođe, omogućava centralizovano skladištenje dokumentacije i deljenje resursa unutar tima. Bitrix24 takođe pruža funkcionalnosti za komunikaciju i saradnju, uključujući grupne četove, diskusione table, komentare i obaveštenja. Alat takođe omogućava generisanje izveštaja o napretku projekta, vremenskom rasporedu i troškovima. Pored toga, Bitrix24 obezbeđuje integraciju sa drugim alatima i servisima, kao i prilagođavanje i konfiguraciju prema specifičnim potrebama projekta i tima.

Kako se može sarađivati sa timom preko Bitrix24 softvera u okviru projekta?

Bitrix24 omogućava efikasnu saradnju sa timom u okviru projekta na različite načine. Kroz ovaj alat, članovi tima mogu komunicirati putem grupnih četova, gde mogu razmenjivati ideje, diskutovati o zadacima i deliti informacije. Takođe, postoji mogućnost kreiranja diskusionih tabli za detaljnije vođenje razgovora i praćenje napretka projekta. Tim angažovan na projektu može zajednički raditi na dokumentima, deliti zadatke, datoteke i beleške, te pružati povratne informacije i davati komentare. Takođe, alat omogućava delegiranje zadataka i praćenje njihovog statusa, kao i postavljanje obaveštenja i podsetnika za članove tima. Ovakva saradnja kroz Bitrix24 olakšava koordinaciju tima i unapređuje produktivnost projekta. Alat omogućava eksportovanje zadataka u Excel, formulisanje izveštaja, pravljenje timskih događaja i dr.

Kako odabrati odgovarajući onlajn-alat za upravljanje projektima?

Odabir odgovarajućeg onlajn-alata za upravljanje projektima zahteva pažljivo razmatranje nekoliko ključnih faktora. Prvo treba razmotriti potrebe i zahteve projekta, kao i veličinu tima i kompleksnost poduhvata. Zatim treba istražiti različite dostupne alate i uporediti njihove funkcionalnosti, prilagodljivost i intuitivnost interfejsa. Važno je proveriti i podršku za kolaboraciju, timski rad i komunikaciju. Takođe, treba uzeti u obzir cenu i dostupnost besplatnih verzija alata, kao i mogućnost skaliranja ili prilagođavanja alata specifičnim potrebama projekta. Potrebno je pročitati recenzije i mišljenja korisnika o alatu kako bi se stekao uvid u njegovu pouzdanost i performanse. Na kraju, donošenje odluke treba da se zasniva na pažljivom razmatranju svih ovih faktora kako bi se odabrao alat koji najbolje odgovara potrebama projekta.

Ruke pokazuju nešto na papiru na radnom stolu

Plan i program predavanja

 • Projektni menadžment i Web 2.0
  • Zajedničko upravljanje dokumentima onlajn
  • Integracija različitih Web 2.0 alata i kolaborativnog PM onlajn-softvera
 • Odabir odgovarajućih onlajn-alata
 • Kolaborativni onlajn-alati za upravljanje projektima – Web 2.0 alati 
 • Onlajn-alati za upravljanje projektima – task management
  • Kolaborativni PM alat: Bitrix24 
   • Organizacija – Menu
   • Inviting your colleagues
   • General company settings
   • Team communication 
    • Chat and calls
    • Messages
    • Announcement
   • Kreiranje zadataka iz poruka ili objava
   • Team communication: workgroups
    • Project group creation
    • Drive project
    • Upravljanje dokumentima 
   • Project task management
   • Project team events
   • Izveštaji
   • Editovanje taskova

Polaznici kursa Bitrix prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se